Nemci chcú jasné pravidlá pre bezpečnosť autonómnych vozidiel


			Nemci chcú jasné pravidlá pre bezpečnosť autonómnych vozidiel

Nemeckí poisťovatelia predovšetkým požadujú, aby pri jazde s autonómnym vozidlom boli jasne rozdelené úlohy medzi človeka a stroj. Pre vodičov takéhoto vozidla musí byť kedykoľvek rozpoznateľné, čo jeho auto robí a v akej miere sa môže venovať iným veciam.

K tomu podľa GDV potrebujú nemeckí poisťovatelia záväzné štandardy, a to ešte predtým, než budú autonómne systémy zavedené do praxe. Toto stanovisko zaujal na nedávnej konferencii k automatizovanému a prepojenému riadeniu vozidla, ktorá sa konala v Berlíne, prezident GDV Wolfgang Weiler.

Kým asistenčné systémy vodiča podporujú a v ideálnom prípade sa starajú aj o to, aby zostal pozorný, tak automatizované auta sa budú minimálne občas riadiť samostatne, a to vrátane brzdenia, zrýchľovania a podobne. Vodič sa potom môže sústrediť na niečo iné ako na riadenie a prevádzku.

Automatizované systémy musia byť však pre takýto účel veľmi vyspelé, aby vodič musel zasahovať len zriedka, mal v takýchto prípadoch dostatok času na reakciu a aby sa auto tiež bez pomoci vodiča bezpečne zastavilo. Prezident Weiler túto problematiku podčiarkol týmto vyjadrením: „Každý automatizovaný systém by musel riadiť minimálne tak bezpečne ako človek."

V tejto súvislosti na konferencii odzneli zaujímavé údaje. Aj keď 90 % všetkých dopravných nehôd vyplýva z chýb vodičov, tak je potrebné si uvedomiť, že vodič - človek dnes spôsobí dopravnú nehodu so škodou na zdraví len každých 2,5 mil. kilometrov alebo raz za 180 rokov.

Vyšetrovanie a výskum realizovaný poisťovateľovi však preukázali, že vodiči, ktorí vozidlo neriadia, potrebujú dlhší čas na to, aby po varovaní vozidla zistili situáciu a opätovne sa zapojili do prevádzky. Na získanie úplnej kontroly nad vozidlom a získanie prehľadu o prevádzke je potrebných až 15 sekúnd.

Podľa prezidenta Weilera nesmie technika zbaviť vodiča predčasne príslušných úloh a zároveň očakávať, že od prevádzky a riadenia odpútaný vodič bude počas niekoľkých sekúnd znovu v pohotovosti, resp. pripravený na prevzatie riadenia. Pokiaľ nebudú napríklad kvôli zlému počasiu fungovať príslušné senzory, tak by technika nemala zbaviť vodiča konania. 

Na konferencii bola diskutovaná taktiež problematika ochrany osobných údajov a súkromia. Faktom je, že autonómne vozidlá budú zaznamenávať rad údajov a budú môcť komunikovať s príslušnou infraštruktúrou. V každom prípade bude potrebné zabezpečiť súlad s platnou legislatívou, najmä so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR).

Na druhej strane pri využití týchto údajov bude možné klientom predložiť cielenejšiu ponuku než doteraz. Nemeckí poisťovatelia sa na spomínanej konferencii vyslovili jednoznačne pre to, aby príslušné údaje zostali v rukách vodičov. Len tak možno vraj zabezpečiť, aby všetci konkurenti - výrobcovia áut, technologické koncerny, opravovne, automobilové kluby alebo poisťovatelia - mali rovnaké šance ponúknuť svojim klientom nové služby. K tomu Weiler vyhlásil, že je otvorené, kto preteky o priazeň klientov vyhrá. Hlavné je, aby hospodárska súťaž bola férová, čo musí zabezpečiť zákonodarca.

Zdroj: GDV, oPojištení.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články