Generali pomohla v rámci iniciatívy The Human Safety Net už viac ako 30-tisíc ľuďom


			Generali pomohla v rámci iniciatívy The Human Safety Net už viac ako 30-tisíc ľuďom
7.7.2020 Zahraničie

The Human Safety Net, globálna iniciatíva spoločnosti Generali zameraná na pomoc ľuďom žijúcim v zraniteľných komunitách, vydala prvú správu, ktorá mapuje dva roky jej pôsobenia v Európe, Ázii a Latinskej Amerike.

Dva roky po svojom uvedení je iniciatíva The Human Safety Net (THSN) aktívna v 21 krajinách po celom svete, v rámci ktorých spustila tri programy založené na pomoc zraniteľným komunitám – konkrétne pomoc deťom s asfyxiou, pomoc deťom zo sociálne znevýhodnených rodín a pomoc utečencom ich integráciou prostredníctvom vlastných podnikov.

Po dôkladnom výberovom procese sa iniciatíva THSN spojila so 46 poprednými mimovládnymi organizáciami a sociálnymi podnikmi, ktoré konajú spoločne ako jedna sieť s cieľom zvýšiť tak rozsah ich vplyvu. Do konca roka 2019 podporovala iniciatíva Skupiny Generali viac ako 30 000 ľudí, z toho približne 20 000 detí vo veku 0-6 rokov a 10 000 rodičov, a taktiež školila takmer 700 utečencov, ktorí založili viac ako 100 začínajúcich start-upov.

The Human Safety Net spája silné stránky neziskových organizácií a súkromného sektora. Iniciatíva je vytvorená na základe spoločnej metodiky jednotlivých programov a spoločného rámca na meranie dosiahnutých výsledkov.

V rámci širších cieľov stratégie udržateľnosti Skupiny sa Generali zameriava na zvýšenie dopadu tohto hnutia v zmysle myšlienky ľudí pomáhajúcim ľuďom, ako aj mobilizáciou zručností svojich zamestnancov, obchodníkov, partnerov v rámci distribučných sietí a klientov. V roku 2019 zamestnanci a obchodníci Skupiny Generali strávili približne 20 000 hodín formou dobrovoľníckej pomoci v rámci iniciatívy The Human Safety Net. 

Na udržanie úzkeho kontaktu so zraniteľnými komunitami, ako aj na zabezpečenie kontinuity programu počas núdzovej situácie COVID-19 sa zaviedli ďalšie mimoriadne projekty v rámci iniciatívy v hodnote viac ako 1 milión EUR na podporu bezprostredných potrieb (zdravotnícke súpravy, masky, laptopy a tablety) a investícií do digitálnych riešení (online platformy a aplikácie).

Práve tie umožnia partnerom z mimovládnych organizácií podporovať tieto znevýhodnené komunity počas krízy, ale aj po nej a poskytnúť im tak príležitosti na vzdelávanie, zachovanie prístupu k základným službám a obmedzenie sociálnej izolácie tých najzraniteľnejších osôb. Týmto spôsobom celosvetová iniciatíva The Human Safety Net pomáha zmenšiť digitálnu priepasť v neziskovom sektore. 

Predseda predstavenstva Assicurazioni Generali, Gabriele Galateri di Genola a generálny riaditeľ Skupiny Generali, Philippe Donnet, vysvetlili: „Iniciatíva The Human Safety Net je súčasťou aktívneho záväzku našej spoločnosti. Zaoberá sa veľkými spoločenskými výzvami našej doby a je jedným z hlavných prínosov Generali k dosiahnutiu cieľa trvalo udržateľného rozvoja.

Pandémia koronavírusu zároveň poukázala na nerovnosti a zvýšila zraniteľnosť viacerých skupín obyvateľstva. V tomto období sa viac ako kedykoľvek predtým stali projekty iniciatívy THSN dôležitými pre posilňovanie spoločenstiev v rámci krajín, v ktorých Skupina pôsobí. Popri týchto činnostiach The Human Safety Net existujú aj ďalšie iniciatívy Generali na riešenie situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19, akým je Mimoriadny medzinárodný fond, ktorý bol spustený v marci tohto roka.“

Iniciatívu zastrešuje Fondazione Generali The Human Safety Net Onlus, ktorá bola založená v roku 2017 na podporu jednotlivých spoločností Skupiny pri koordinácii programov a aktivít v krajinách, v ktorých je iniciatíva The Human Safety Net aktívna. V roku 2019 bol príspevok z nadácie a od jednotlivých spoločností Skupiny do iniciatívy v hodnote 6,3 milióna EUR. 

Zdroj: Generali

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články