Prečo by mali byť vodiči na autonómne autá trénovaní podobne ako piloti?


			Prečo by mali byť vodiči na autonómne autá trénovaní podobne ako piloti?

Odborníci sa zaoberajú otázkou, či a ako by mali byť vodiči školení a trénovaní pri používaní autonómnych zariadení pred tým, než si skutočne sadnú „za volant".

Nedávno bol publikovaný v Journal of Cognitive Engineering an decission Making nový text, ktorý sa zaoberal práve touto problematikou, a navrhol, aby sa odpovede na tieto otázky hľadali u pilotov lietadiel.

Hoci autonómne autá sú koncipované tak, aby vedeli reagovať na konfliktné situácie, nehody a zrážky sa môžu vyskytnúť, ak nebudú ľudia poriadne trénovaní na takéto situácie. To je názor Stephena M. Casnera z NASA a Edwina L. Hutchins z University of California San Diego.  

Casner prehlasuje, že táto téma je stále viac relevantná, pretože tiež stále viac áut je vybavovaných autonómnymi prvkami a zariadeniami, ako sú napríklad elementy zamerané na dodržiavanie jazdného pruhu alebo automatické brzdenie. „Tým, že nie je vykonávaný štandardný tréning vodičov pre tieto vozidlá, výrobcovia áut odovzdávajú priemerným vodičom komplex vybavenie a musia len „veriť v to najlepšie," tvrdia obaja autori. 

V súčasnej dobe sa objavuje náznak trochu koordinovaného pokusu o výcvik vodičov áut s autonómnymi prvkami. Dozvedia sa, ako tieto systémy fungujú a ako ovplyvňujú správanie vodiča. „Dnešná stratégia vyzerá asi tak, že do príručky o vozidle sa pridajú dodatočné stránky a výrobcovia budú dúfať, že manuál vodiči vytiahnu z priehradky v palubnej doske a starostlivo si ju preštudujú," komentuje posledný vývoj Casner.

Casner a Hutchins argumentujú, že zatiaľ čo autonómne prvky vo vozidlách zredukujú bežné kolízne scenáre na cestách, nedostatok vyškolených vodičov môže viesť k výskytu iných nových typov nehôd.

Aby demonštrovali svoju hypotézu, spomínajú príbeh autopilota v lietadlách. Pred desiatkami rokov, keď bola prvýkrát inštalovaná do kokpitu lietadiel automatizácia, existoval len malý počet školení pilotov o tom, ako tieto systémy pracujú. A to viedlo k vzniku nových rizík, keďže piloti neboli na tieto systémy trénovaní. Logicky tak nasledovalo zvýšenie a zintenzívnenie nácviku práce s takto automatizovanými procesmi. 

„Skoršia analýza ukázala rad nečakaných záverov," píše sa v stati oboch autorov. „Zistili sme, že piloti boli niekedy prekvapení správaním automatizovaných prvkov, a neboli schopní predpovedať, čo komplexný systém vykoná ďalej. Paradoxne schopnosť predikovať, ako sa automatizácia ďalej zachová, zrejme vyžaduje viac znalostí o fungovaní automatiky, než sme pôvodne očakávali."  

Obaja tvrdia, že ľudia potrebujú školenie nielen o tom, ako technológia pracuje, ale aj o reakciách ľudského faktora a všeobecnom koncepte práce v tíme človek-automat.

Článok ukazuje na to, že skúsenosti získané pred takmer 50 rokmi v lietadlách môžu predznamenať, čo sa stane, keď spoločnosť nezačne vzdelávať vodičov áut s autonómnymi prvkami o tom, ako tieto stroje fungujú.

Autori poukazujú na štúdie, ktoré dokazujú, ako vodiči nechávajú často svoju pozornosť uniesť inde a nerozumejú fungovaniu automatiky. Kým oceňujú diskusie o niektorých týchto témach u výrobcov áut, v poisťovniach alebo vládnych štruktúrach dochádzajú však k záveru, že sa objavuje len málo skutočných plánov, ako poskytnúť vodičom tréning, ktorý potrebujú. 

Casner a Hutchins ponúkajú ako prvý „výkop", a to sadu minimálnych štandardov toho, čo majú vodiči vedieť predtým, kým si prvýkrát sadnú do čiastočne automatizovaného vozidla.  

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

na akeho raťafáka

aladar borko,  17. 7. 2019

potom budú slúžiť autonómne vozidlá, keď ich nebudem môcť poslať pre zdravotne postihnutého, pre babku alebo pre človeka, ktorý popil pár hrnčekov punču :-P

RSS

Súvisiace články