LPS si poistil zodpovednosť za škody na 1,8 mil. eur


			LPS si poistil zodpovednosť za škody na 1,8 mil. eur
16.12.2015 Verejné zákazky

Štátny podnik Letové prevádzkové služby (LPS) si poistil zodpovednosť za škody spôsobené pri poskytovaní leteckých navigačných služieb na budúci rok na 1,8 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty.

 

Zákazku pridelil spoločnosti Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group so sídlom v Bratislave cez verejnú súťaž na základe jedinej ponuky. Poisťovňa navrhla poistné vo výške 1,83 mil. eur bez dane pri splatnosti formou štvrťročných splátok, zároveň poskytla 1,5-percentnú zľavu z poistného za podmienky jeho jednorazového uhradenia do 8. januára 2016.

Poistné po zľave tak predstavuje 1,8 mil. eur. Vyplýva to z výsledku verejného obstarávania, vyhláseného v septembri tohto roku. Predpokladaná cena poistného bola 1,85 mil. eur bez dane.

Aktuálna zmluva LPS na poistenie zodpovednosti za škody pri poskytovaní leteckých navigačných služieb je účinná od 20. decembra 2014 a platí do 31. decembra 2015.

Poistenie za zmluvnú cenu 1,803 mil. eur bez dane po zľave má podnik uzavreté so slovensko-rumunskou skupinou v zložení Kooperativa poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, Bratislava a Societatea Comerciala de Asigurare-Reasigurare Atra S.A., Bukurešť.

Pôvodná zmluvná cena bola 1,83 mil. eur, ale poisťovateľ poskytol 1,5-percentnú zľavu z poistného za podmienky jeho jednorazového uhradenia. Vybraný poskytovateľ vo verejnej súťaži predložil ponuku ako jediný, pôvodná predpokladaná cena bola 1,85 mil. eur bez dane.

Podnik Letové prevádzkové služby SR, š. p. bol založený 1. januára 2000, je nástupcom bývalej príspevkovej organizácie Riadenie letovej prevádzky SR. Vykonáva najmä letecké prevádzkové služby vo vzdušnom priestore SR, letové informačné služby, letecké telekomunikačné služby a služby technického zabezpečenia.

Základné imanie podniku je 54,821 mil. eur, zakladateľom podniku je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Zdroj: SITA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články