Za lieky pre deti už neplatíme, ako je to s vakcínami?


			Za lieky pre deti už neplatíme, ako je to s vakcínami?

Od 1. apríla tohto roku nastala pri platení doplatkov za lieky zmena, ktorá sa dotkla všetkých rodičov detí mladších ako šesť rokov.

Doteraz im boli doplatky za predpísané lieky, dietetické potraviny alebo zdravotnícke pomôcky preplácané raz za štvrťrok.  Po novom ak si poistenec vyberie najlacnejšiu alternatívu lieku, tak môže odísť z lekárne bez toho, aby v nej nechal čo i len cent.  Ako je to ale s očkovacími látkami?

Hoci sa aj vakcíny radia medzi lieky, v prípade vakcín, ktoré nie sú povinné, ostáva v platnosti, že si ich musíme uhradiť v plnej výške. Potom je už len na poisťovni vášho dieťaťa, ako má nastavené benefity v preplácaní očkovaní.

Čo máme bezplatne

Bez ohľadu na poisťovňu, v ktorej je poistená vaša ratolesť, sú bez doplatkov všetky povinné vakcíny.  V prvom roku života sú bábätká očkované trikrát, a to v treťom, piatom a jedenástom mesiaci, vakcínami proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, vírusovej hepatitíde B, hemofilovým nákazam a detskej obrne a pneumokokovým ochoreniam.

Medzi 15. a 18. mesiacom ich čaká prvá dávka vakcíny proti osýpkam, mumpsu a ružienke, pričom druhá dávka tejto vakcíny je podávaná až v piatom roku života. Šesťročné deti musia podstúpiť preočkovanie proti záškrtu, tetanusu, čiernemu kašľu a detskej obrne a posledné preočkovanie v 13. roku života. Osýpky, mumps a ružienka sa preočkovávajú u jedenásťročných detí.

Aké benefity v očkovaní poskytujú poisťovne?

Najčastejšie poisťovne preplácajú 100% z ceny očkovacích vakcín proti chrípke a osýpkam. Poisťovňa Union prepláca okrem toho aj polovicu ceny za očkovania od jedného roka veku dieťaťa proti hepatitíde typu A, meningokokom, kliešťovej encefalitíde, od dvoch rokov vráti polovicu doplatku za očkovanie proti  pneumokokom, pre 13 až 15 ročné deti vám preplatia polovicu vakcíny proti infekcii HPV a od 16. roku života očkovanie proti hepatitíde typu A a B. Nárok na vrátenie 50% z ceny vakcíny proti ovčím kiahňam majú v Unione všetky vekové kategórie.

Čo robiť, aby poisťovňa preplatila aj doplatky za nepovinné vakcíny?

  1. Prvým krokom je vedieť o možnosti preplatenia či už celej ceny vakcíny, alebo jej časti ešte pred samotným očkovaním. Musíte si totiž stiahnuť zo stránky Unionu žiadosť a vyplniť ju.
  2. Požiadate lekára o predpísanie očkovacej látky.
  3. Vakcínu si zakúpite v lekárni, pričom doklad z registračnej pokladnice si uschováte. Odporúčame vám vopred si telefonicky overiť, či v danej lekárni je očkovacia látka dostupná alebo vám ju objednajú. Mnohé lekárne totiž nedržia nepovinné očkovacie látky skladom.
  4. Po očkovaní dáte lekárovi potvrdiť vyplnenú žiadosť.
  5. K žiadosti priložíte pokladničný doklad a mátedve možnosti, ako dokumentáciu do Unionu doručíte. Môžete ju odoslať poštou alebo odovzdať osobne na pobočke
  6. Union vám najneskôr do 30 dní pripíše vrátený doplatok na váš bankový účet.

V prípade vakcín, ktoré hradí poisťovňa v 100% výške, nemusíte vypĺňať žiadosť, stačí požiadať lekára o predpísanie očkovacej látky a následne si ju bezplatne vyzdvihnete v lekárni.

Zdroj: UNION

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články