Cestovné poistenie na letnú dovolenku. Takto ho treba riešiť, aby ste si ju užili


			Cestovné poistenie na letnú dovolenku. Takto ho treba riešiť, aby ste si ju užili

Cestovné poistenie nie je povinné, ale odporúčame ho uzavrieť pred každou cestou do cudziny.

Najdôležitejšou zložkou cestovného poistenia je krytie liečebných nákladov, ktoré poistenému vykryje nevyhnutné liečebné náklady spojené s úrazom alebo akútnym ochorením v zahraničí. Viac v tejto otázke radí Mária Brezanská,  odborníčka na neživotné poistenie v spoločnosti FinGO.sk.

Je potrebné si uvedomiť, že aj keby ste dovolenkovali len v rámci krajín EÚ, Európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP) vám nepomôže v takom rozsahu ako komerčné cestovné poistenie.

Akceptujú ho len verejné zdravotnícke zariadenia a za ošetrenie alebo za lieky si zároveň musíte doplácať rovnako ako miestni obyvatelia. EPZP sa nevzťahuje ani na prevoz do nemocnice alebo na Slovensko, ktorý býva tiež nákladnou záležitosťou. Rozdiel je aj v tom, že v rámci komerčného poistenia máte v prípade potreby k dispozícii aj asistenčné služby. 

Výber vhodného cestovného poistenia závisí od potrieb a preferencií každého klienta. Produkty jednotlivých poisťovní sa od seba líšia rozsahom a limitmi krytia, možnosťami pripoistení, rozsahom asistenčných služieb. Odporúčam, aby sa klienti pri výbere vhodného poistenia nepozerali len na najnižšiu cenu, ale všímali si hlavne to, čo dané poistenie obsahuje a zvolili rozumný pomer medzi cenou a šírkou poistného krytia.

Čo sa týka preferovaných pripoistení, klienti najčastejšie využívajú pripoistenie batožiny, úrazu, zodpovednosti a storna, ale poisťovne dnes ponúkajú oveľa viac pripoistení ako v minulosti, napríklad možnosťou pripoistenia športovej činnosti, manuálnej práce, chronických ochorení, opustenej domácnosti a podobne. 

Niekoľko rád, na čo treba myslieť

  • Na dojednanie cestovného poistenie myslite aspoň pár dní v predstihu, aby sa vám nestalo, že si ho uzavriete až po odchode zo Slovenska. Vo väčšine poisťovní je takéto poistenie neplatné, keďže ich podmienkou je uzatvoriť zmluvu ešte pred vycestovaním. Alebo ak si uzavriete poistenie až v zahraničí, treba počítať s čakacou dobou, kým vám poistenie začne platiť. 
  • Ak cestujete do zahraničia častejšie viackrát do roka, odporúčame zvážiť aj celoročné cestovné poistenie. Pri celoročnom poistení s prerušovaným pobytom netreba zabúdať na to, že sa v určitom časovom horizonte uvedenom v poistnej zmluve musíte vrátiť a potom môžete opäť vycestovať. 
  • Cestovné poistenie sa v dnešnej dobe uzatvára prevažne online. Netreba zabúdať, že podmienkou vzniku zmluvy poistenia je aj zaplatenie poistného, takže nezabudnite poistné zaplatiť do vopred určeného dátumu uvedeného v zmluve.
  • Skontrolujte si rozsah a podmienky krytia vášho balíka pre liečebné náklady spojené s ochorením COVID. 
  • Ak plánujete aktívnejšiu či adrenalínovú dovolenku, určite si pripoistite aj rizikové športy, resp. si zistite, či je vaša plánovaná aktivita v danej poisťovni vôbec poistiteľná. 
  • Pozor, ak na dovolenku cestujete požičaným autom od známeho. Ak sa vám stane nehoda, v niektorých poisťovniach vám preplatia náklady len v prípade, ak je držiteľom vozidla niekto z poistených osôb na zmluve.
  • Ak si uzatvárate cestovné poistenie z dôvodu pracovnej cesty alebo študijného pobytu, tak to aj reálne uveďte v poistnej zmluve. 
  • Aj pri výbere cestovného poistenia je vhodné osloviť skúseného finančného sprostredkovateľa, ktorý vám na základe konkrétnych požiadaviek vyberie najvhodnejší variant a vie vás upozorniť aj na ďalšie rizikové situácie, ktoré môžu pri vycestovaní do zahraničia vzniknúť.

 

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články