7 chýb pri životnom poistení, ktoré vás môžu stáť veľa


			7 chýb pri životnom poistení, ktoré vás môžu stáť veľa

Tri štvrtiny ľudí sa zaujímajú o najlacnejšiu poistku, 39 % zabúda hlásiť dôležité zmeny, pätina ešte stále preferuje investičné poistenie. Aký bol rok 2021 v životnom poistení?

Časté chyby v životnom poistení môžu ľuďom spôsobiť finančné problémy. Poisťovňa im potom v ťažkej životnej situácii nemusí vyplatiť poistné plnenie v plnej výške alebo dokonca žiadne, hoci si poistku poctivo platili niekoľko rokov.

Či už ide o úraz spojený s trvalými následkami, invaliditou, o kritickú chorobu alebo dlhodobú PN-ku, toto všetko sú nečakané situácie spojené s výpadkom nášho príjmu, ktorý nám môže kompenzovať práve životné poistenie. Ale len ak je nastavené správne.

Na čo dať pozor pri nových aj starších zmluvách životného poistenia, prečo je o tento finančný produkt vyšší záujem a aké zmeny priniesol rok 2021 na poistnom trhu, opisuje odborník Patrik Szabó zo spoločnosti FinGO.sk. 

Slováci sa aj v roku 2021 vo zvýšenej miere zaujímali o životné poistenie a súvisí to aj s pandémiou Covid-19. Ľudia sa pýtali, ako im tento produkt môže finančne pomôcť pri výpadku príjmu počas PN, OČR, hospitalizácie alebo aj v súvislosti s kritickými chorobami. Častejšie žiadali aj o kontrolu svojho existujúceho poistenia.

„Pokračujúca pandémia mnohých Slovákov tak trochu „prebrala”. Poukázala aj na dôležitosť životného poistenia, ktoré môže rodine v ťažkých situáciách pomôcť. Každoročne však narastá aj počet iných vážnych ochorení a úrazov. Životné poistenie majú väčšinou ľudia, ktorí sú zodpovední voči sebe a svojej rodine, majú úverové záväzky a uvedomujú si jeho potrebu a účel.

V porovnaní so západnou Európou však na Slovensku stále výrazne zaostávame, a to nielen vo výške poistného krytia, ale aj v ročnom poistnom vzhľadom k našim príjmom,” hovorí riaditeľ pre životné poistenie vo FinGO.sk Patrik Szabó. 

Čo sa dialo na trhu životného poistenia v roku 2021

Na trhu životného poistenia podľa odborníka v roku 2021 pokračoval trend digitalizácie a inovácií. Prejavilo sa to v dvoch úrovniach.

„Jednou bola digitalizácia a nové technologické vylepšenia systémovej komunikácie na úrovni klient - poisťovňa a rovnako maklér - poisťovňa, zjednodušili sa aj nové spôsoby prenosu dát a uzatvárania zmlúv. Druhou kategóriou boli aktualizácie po produktovej stránke. Viaceré poisťovne nezaspali a priniesli na trh inovácie do svojich pripoistení, napríklad skrátili čakacie lehoty, znížili výlukovosť, zvýšili percentuálne poistné plnenia na vybrané ochorenia a podobne,” opisuje odborník. 

Zmluva sa dá uzavrieť aj elektronicky, bez osobného stretnutia

Novinkou je aj to, že životné poistenie si už vedia klienti uzavrieť elektronicky. „Od papierových návrhov zmlúv a osobného stretnutia, ktoré bolo kedysi nutnosťou, si dnes viete uzatvoriť poistenie aj online. S maklérom si dohodnete online stretnutie cez niektorú z webových komunikačných aplikácií a po analýze vašich potrieb vám elektronicky pošle návrh zmluvy.

Podpíšete ju vektorovým podpisom, platbou alebo cez QR kód. Dokumenty po podpise dostane klient, poisťovňa aj maklér elektronickou formou a tá slúži aj na ďalšiu komunikáciu a následný servis, prípadné úpravy poistenia a podobne,“ vysvetľuje Szabó.  

Pozor na chyby, ktoré robia Slováci najčastejšie

Podľa prieskumu medzi maklérmi FinGO.sk sa však stále až 74 % ľudí zaujíma hlavne o najlacnejšie životné poistenie na trhu a viac ako polovica ľudí ho podceňuje na úkor poistenia majetku. Približne 4 z 10 klientov zabúdajú nahlásiť dôležité zmeny, ktoré vplývajú aj na ich poistku a pätina ešte preferuje zastaralé investičné poistenie so sporiacou zložkou, ktoré sa už neoplatí.

Odborník v tejto súvislosti vysvetľuje, ako sa častým chybám pri životnom poistení vyhnúť. Radí, ako si poistenie uzavrieť, aby ľudí pri nečakaných situáciách dostatočne chránilo a pomohlo im tak, ako to naozaj potrebujú.

7 častých chýb pri životnom poistení. Na čo dať pozor?

Chcete platiť čo najmenej, hoci nebudete dostatočne krytí

Podľa prieskumu sa až 74 % ľudí zaujíma o najlacnejšie životné poistenie. Hlavnú príčinu vidím v nízkej finančnej gramotnosti obyvateľstva, a tým pádom aj slabej vzdelanosti ohľadom segmentu životného poistenia. Ľudia sa predovšetkým zameriavajú na nízku cenu na úkor kvalitného poistného krytia.

Ale ak nechcete podceniť životné poistenie, tak poistné sumy v jednotlivých pripoisteniach by ste mali mať nastavené tak, aby vám plnohodnotne nahradili výpadok príjmu a pokryli obdobie spojené so zdravotnými ťažkosťami. Cena poistenia sa odvíja hlavne od výšky vašich záväzkov, najmä úverov, takisto od vášho príjmu a rodinnej situácie. Vo všeobecnosti by sa poistné malo pohybovať od 5 - 10 % z vášho príjmu,” vysvetľuje Patrik Szabó, riaditeľ pre životné poistenie vo FinGO.sk. 

Na čo dať pozor: Ak si uzavriete len najlacnejšie poistenie, v zmluve vám môžu chýbať dôležité pripoistenia alebo vás poistenie bude chrániť len do veľmi nízkych poistných súm.

„Potom pri vážnom úraze alebo ochorení môžete ostať nemilo prekvapený, ak vám poisťovňa nevyplatí peniaze alebo dostanete oveľa menej ako budete reálne potrebovať. Je rozdiel, či vám poisťovňa napríklad pri diagnostikovaní rakoviny vyplatí 5-tisíc alebo 20-tisíc eur. Mesačne vás to môže stáť o 5 či 10 eur viac, ale poistná ochrana je niekoľkonásobne vyššia,” radí odborník.   

Životné poistenie podceňujete na úkor poistenia majetku

Podľa prieskumu viac ako polovica klientov (56 %) podceňuje životné poistenie na úkor poistenia majetku. Čiže poistenie bytu, domu alebo auta berieme ako samozrejmosť, ale na nečakaných životných situáciách spojených s našim zdravím nám až tak nezáleží.

„Myslím si, že to rovnako súvisí so slabou finančnou gramotnosťou. Majetok je stále na prvom mieste a pre mnohých klientov je dôležitejší ako ich vlastné zdravie, resp. krytie možných neočakávaných chorôb, úrazov a smrti. Súvisí to ale aj s tým, že poistenie majetku je v niektorých produktoch povinné. Napríklad povinné zmluvné poistenie pri automobiloch alebo poistenie nehnuteľnosti vinkulované v prospech banky pri hypotéke,” vysvetľuje Patrik Szabó. 

Na čo dať pozor:  Predstavte si, že splácate hypotéku. Aby ste načerpali úver, poistíte si svoju nehnuteľnosť proti živlom ako je víchrica, povodeň, požiar, no životné poistenie si neuzavriete. Nedajbože sa vám stane úraz s trvalými následkami, ostanete invalidný alebo vás postihne kritické ochorenie ako je rakovina a váš príjem ostáva obmedzený.

Ohrozené je ďalšie splácanie úveru, ale aj fungovanie vašej rodiny. Nehovoriac o riziku smrti, kedy výpadok príjmu živiteľa rodiny spôsobí vážny problém a úver ostane na pozostalých. Aby sa nestalo, že rodina ostane bez príjmu a strechy nad hlavou, ideálnou voľbou je byť krytý na tieto riziká cez životné poistenie.

„Hypotéka je dlhoročný záväzok aj na 20 či 30 rokov, preto si ju treba poistiť pre prípad neočakávaných situácií ako je smrť, vážny úraz, invalidita, kritické ochorenia, dlhodobá PN-ka, ktoré môžu spôsobiť, že úver nedokážete ďalej splácať.

Životné poistenie je flexibilné a môžete si ho nastaviť podľa vašich vlastných potrieb v závislosti od vášho zdravotného stavu, rizikovosti povolania, výšky príjmu aj podľa toho, či máte deti a tak ďalej. Takisto si ho viete prispôsobiť podľa toho, či splácate hypotéku sami, alebo ste v úvere dvaja. Pri poistnej udalosti potom dostanete peniaze, ktoré pomôžu vám aj vašej rodine,” vraví odborník.

Pri zmenách zabúdate svoje poistenie aktualizovať

Približne 4 z 10 klientov, ktorí majú životné poistenie, zabúdajú poisťovni nahlásiť dôležité zmeny. Napríklad ak dlhé roky pracujú ako zamestnanci a neskôr prejdú na živnosť, pri tomto type príjmu sa im zídu iné pripoistenia, napr. pripoistenie PN.

„Ľudia to nevnímajú ako dôležitú vec, a tým pádom to neriešia. Klienti však musia poisťovniam povinne nahlasovať zmenu kontaktných údajov, zmenu rizikovej skupiny povolania, takisto prechod od zamestnania k živnosti alebo aj to, ak sú nezamestnaní. Ak poisťovňa nemá v zmluve aktuálne informácie a stane sa poistná udalosť, môže pristúpiť ku kráteniu poistného plnenia alebo aj zamietnuť poistnú udalosť v plnom rozsahu. Najčastejšie sa to stáva ak je človek nezamestnaný a chce si uplatniť poistné plnenie z PN-ky,“ uvádza Patrik Szabó.

Na čo dať pozor: Ako sme už uviedli vyššie, jednou z výhod životného poistenia je, že je to flexibilný finančný produkt. Čiže vaše poistenie dokážete počas jeho trvania kedykoľvek prispôsobiť aktuálnej životnej situácii, pridať alebo ubrať pripoistenia, zvýšiť alebo znížiť poistné sumy a tak ďalej.

Preto ak už máte uzavreté životné poistenie, mali by ste požiadať odborníka o kontrolu vašej zmluvy aspoň 1-krát za 2 roky alebo pri každej významnejšej životnej udalosti akou môže byť aj svadba, narodenie dieťaťa, kúpa nehnuteľnosti, zmena rizikovosti povolania, výraznejšia zmena vo vašom príjme a podobne. To všetko sú situácie, ktoré ovplyvňujú výber vhodných pripoistení, nastavenie poistných súm aj cenu poistenia,” vymenúva odborník. 

Poistíte len jedného člena rodiny, väčšinou len živiteľa rodiny

Podľa prieskumu 35 % klientov si uzatvorí poistenie len pre živiteľa rodiny a ostatní členovia ostanú nepoistení. Toto riešenie je podľa odborníka rozumné a nevidí v tom problém.

„Ak je poistený živiteľ rodiny, tak to pokladám za úspešný prvý krok v logike poistenia. Živiteľ rodiny musí byť vždy prvý poistený. Ak to dovoľujú finančné možnosti rodiny, tak je optimálne, aby boli krytí aj ostatní členovia domácnosti, ale nie je to nevyhnutné,” hovorí odborník na životné poistenie.

Na čo dať pozor: Podstatné je, aby bol živiteľ rodiny krytý na najvážnejšie riziká spojené s jeho záväzkami, príjmom a rodinou.

Odporúčam krytie rizika smrti, invaliditu, kritické choroby, trvalé následky úrazu a pripoistenie dlhodobej PN-ky. Samozrejme, klient si môže vybrať aj z ďalších pripoistení ako je hospitalizácia, denné odškodné následkom úrazu, chirurgický zákrok, drobné úrazy či smrť následkom úrazu. Výber závisí aj od typu jeho povolania,” radí.

Ak sa neskôr rozhodne rodina poistiť aj partnera a deti, často sa to oplatí v rovnakej poisťovni ako je poistený živiteľ rodiny. Aj kvôli zľavám, ktoré poisťovne poskytujú, ak je na zmluve viac osôb.

Chcete byť poistení len v poisťovni, na ktorú ste zvyknutí

Približne pätina Slovákov (22 %) pri výbere vhodného poistenia preferuje len jednu poisťovňu, s ktorou majú skúsenosti oni sami alebo ich rodina.

„Ako sa hovorí, zvyk je železná košeľa a platí to aj v prípade poistného trhu. Častokrát sa stretávam s názorom, že klienti sú zvyknutí na jednu značku poisťovne a nedajú na ňu dopustiť. Ak poisťovňa ponúka kvalitné krytie pre klienta, nevidím v tom problém. Skôr je problém, ak klient preferuje svoj názor na úkor názoru odborníka a ďalších odporúčaných možnosti, ktoré môžu byť pre neho výhodnejšie aj v inej poisťovni.” 

Na čo dať pozor: V poisťovniach na trhu sú veľké rozdiely, a to nielen v cene poistného, ale hlavne v možnostiach a podmienkach rôznych pripoistení. Takisto v maximálnych poistných sumách, ktoré poisťovne vyplácajú klientom a každá poisťovňa môže mať v podmienkach aj iné výluky, teda situácie, kedy klientom nevyplatí poistné plnenie.

„Výber vhodného poistenia vždy závisí od individuálnych potrieb každého jedného klienta. Odporúčam sa poradiť s finančným sprostredkovateľom, ktorý pozná produkty viacerých poisťovní na trhu, vie ich objektívne porovnať a vybrať pre vás to najvhodnejšie riešenie. Vysvetlí vám všetky možnosti bez toho, aby uprednostňoval len jedno riešenie tak ako to robia v poisťovni.” 

Chcete si s poistením aj sporiť, teda preferujete investičné poistenie

Pätina ľudí (20 %) ešte stále preferuje investičné životné poistenie pred rizikovým, hoci priamym investovaním by svoje peniaze zhodnotili výhodnejšie. Aj tento výsledok prieskumu môže súvisieť so spomínanou nízkou finančnou gramotnosťou ľudí a zaužívanými dogmami.

„Veľa klientov stále vyhľadáva životné poistenie s možnosťou zhodnocovania finančných prostriedkov, nakoľko sú na to zvyknutí. Držia sa zaužívaného a boja sa zmeny. Investičné životné poistenie je však zastaralý produkt. Podobne ako sa vyvíja napríklad technika, mobily, je to aj s poistením. To, čo bolo v minulosti top a fungovalo ako najlepšia voľba na trhu, dnes už neplatí,” opisuje Szabó. 

Na čo dať pozor: Ak si chcete sporiť, efektívnejšie je uzavrieť si samostatne rizikové životné poistenie a samostatne si sporiť, resp. investovať. Na finančnom trhu totiž v súčasnosti nájdete oveľa zaujímavejšie možnosti na zhodnotenie peňazí.

„Samostatné investovanie do fondov je v porovnaní so sporením cez investičné životné poistenie aj poplatkovo lacnejšie. Ale ak už investičné životné poistenie máte a chceli by ste ho zrušiť, požiadajte o pomoc odborníka. V týchto zmluvách často treba dodržať dohodnutú dobu trvania zmluvy, aby ste jej predčasným zrušením neprišli o finančný výnos, ktorý je na to naviazaný,” upozorňuje odborník z FinGO.sk.

Pri uzavretí zmluvy zamlčíte zdravotný stav alebo športovú činnosť

Podľa prieskumu 17 % klientov pri uzatváraní poistenia podcení svoj zdravotný stav, športovú činnosť alebo pracovné zaradenie. To sa im však neskôr môže vypomstiť.

„Klienti neprikladajú vážnosť hlavne svojmu zdravotnému stavu. Práve po jeho zamlčaní sa potom stretávame aj s neplnením poistných udalostí. Ako príklad môžeme uviesť, ak klient v dotazníku neuvedie svoj zvýšený index BMI alebo že sa lieči na vysoký krvný tlak a následne dostane infarkt alebo iné ochorenie, na ktoré vplývajú práve spomínané zamlčané rizikové faktory.

Rovnako je to aj so zľahčovaním rizikovej športovej a pracovnej činnosti. Niekedy sa dokonca stretávam aj s prípadmi, kedy klient vedome zamlčí danú skutočnosť, aby na celkovom poistnom platil menej na úkor kvalitného poistného krytia.“ 

Na čo dať pozor: Ak do poistenia vstupujete ako aktívny športovec, klient s rizikovým povolaním alebo s nejakými zdravotnými komplikáciami, môže byť poistenie pre vás o niečo drahšie. Aj preto je dôležité, aby ste pravdivo odpovedali na všetky otázky aj v zdravotnom dotazníku, ktorý je súčasťou zmluvy životného poistenia.

Na konci podpíšete vyhlásenie, že ste na ne odpovedali pravdivo. „Keď si neskôr budete nárokovať poistné plnenie, poisťovňa si môže vyžiadať vašu kompletnú zdravotnú dokumentáciu so všetkými údajmi o vašom zdravotnom stave. Ak zistí, že ste v zdravotnom dotazníku niečo zatajili, nemusí vám poskytnúť poistné plnenie a dokonca vám môže poistenie aj zrušiť,” doplnil Patrik Szabó, riaditeľ pre životné poistenie v spoločnosti FinGO.sk.

Zdroj: FinGo

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články