Česká asociácia poisťovní za 1. kvartál 2023: Oproti koncu minulého roka rast trhu spomalil


			Česká asociácia poisťovní za 1. kvartál 2023: Oproti koncu minulého roka rast trhu spomalil

Celkové predpísané zmluvné poistné upravené metodikou Českej asociácie poisťovní (ČAP) z predbežných výsledkov získaných od členov asociácie dosahuje v 1. štvrťroku 2023 hodnotu 42,9 mld Kč.

Medziročne sa navýšilo o 5,5 %, resp. o 2,2 mld Kč. V porovnaní s 8,5 percentami zaznamenanými v rovnakom období minulého roku, resp. 7 % rastom dosiahnutým na konci roka 2022, ide o spomalenie tempa rastu celého českého poistného trhu.
 
K tomu prispel vývoj v životnom poistení. Nižšie bolo aj zastúpenie poistného v podnikateľskom poistení a možno teda očakávať jeho rovnomernejší vývoj počas zvyšnej časti tohto roku. Proti tomu ostatné významné odvetvia neživotného poistenia (poistenie vozidiel aj retailového majetku a zodpovednosti) tempo svojho nominálneho rastu naďalej posilňujú, čo ale ani tak nekompenzuje súčasný významný vplyv inflácie.

Životné poistenie

Predpísané poistné v životnom poistení medziročne stúplo o 2,6 % a dosahuje 13 mld. Kč, teda o 335 mil. Kč viac ako pred rokom, kedy posilnilo výraznejšie, konkrétne o 4,1 %. 

V dominantnej skupine bežne platených zmlúv, ktoré reprezentujú približne 95 % všetkých zmlúv životného poistenia, sa dynamika rastu z minuloročných 4,7 % znížila o 1,9 p. b. na súčasných 2,8 %, a príslušné poistné narástlo o 348 mil. Kč.


Mohlo by vás zaujímať: ČAP Insurance talk: Pri mikrofóne Martin Kaňa, riaditeľ SLASPO


Objem jednorazovo plateného poistného aktuálne medziročne klesá, konkrétne o 5,9 %, avšak jeho vývoj značne kolíše a na celkový výsledok má len okrajový dopad. Naďalej sa znižuje celkový počet zmlúv životného poistenia. Medziročne ich je o 1,1% menej, čo zodpovedá poklesu o zhruba 52-tisíc. Aktívnych zmlúv aktuálne zostáva 4 855-tisíc.  

Obchodná produkcia životného poistenia

Počet novo uzatváraných zmlúv životného poistenia medziročne vzrástol o 16,9 %, v 1. štvrťroku 2023 ich bolo uzavretých 130-tisíc. Súhrnne sa tak počet nových zmlúv v životnom poistení medziročne významne navýšil o 19-tisíc. Zo všetkých týchto zmlúv pripadá 97,6 % na zmluvy s bežne plateným poistným, ktorých bolo novo uzavretých 127-tisíc.

V súlade s rastom počtu novo uzatváraných zmlúv rastie aj objem produkcie životného poistenia, medziročne celkovo o 8,5 %: z toho u bežne platených zmlúv dokonca o 23 %, zatiaľ čo u jednorazovo platených zmlúv nastal mierny pokles o 3,6 %. Súhrnne sa produkčné poistné navýšilo o zhruba 300 mil. Kč, a to z minuloročných 3,4 na aktuálnych 3,7 mld. Kč.


ČAP k 1Q 2023 Oproti konci loňského roku růst trhu zpomalil 2

Neživotné poistenie

„Rast v neživotnom poistení sa spomalil vplyvom aktuálne nižšieho zastúpenia predpísaného poistného z podnikateľských poistení, ktoré má vždy v 1. štvrťroku väčší podiel ako v zostávajúcich obdobiach, a vlani nadštandardne posilnilo,“ vysvetľuje Jaroslav Urban, poistný analytik Českej asociácie poisťovní.

Celkom sa predpísalo 29,9 mld. Kč, teda o 1,9 mld. Kč viac ako v 1. štvrťroku 2022. To je medziročne o 6,8 % viac, čo však nedosahuje 8,9 % rast, ktorý nastal v minulom roku. V hlavných skupinách neživotného poistenia sa ale vývoj odlišuje.

Dominantné je aj naďalej poistenie vozidiel, ktoré má aktuálne na neživotnom poistení 51 % podiel. V poistení zodpovednosti z prevádzky vozidla dosiahlo predpísanú poistnú hodnotu 7,7 mld. Kč, teda o 5,4 % vyššiu ako v rovnakom období minulého roka. Dynamika rastu sa v porovnaní s predchádzajúcimi poklesmi len mierne zvýšila o 1,6 p. b., z minuloročných 3,8 % na súčasných 5,4 %. 
 
V havarijnom poistení vozidiel je trend podobný, keď navyšovanie postupne zrýchľuje, a to ako v porovnaní s rovnakým štvrťrokom minulého roka, tak aj celoročnými výsledkami. Predpísané poistné rástlo o 11,6 % a prekročilo sumu 7,5 mld. Kč.
 
Spomínaný trend je čiastočne podporený aj stále sa zvyšujúcim portfóliom poistených vozidiel. V povinnom ručení síce rast postupne spomaľuje, ale aj tak ich počet medziročne stúpol o 1,2 %. Podľa zverejnených údajov z databázy ČKP ich je celkovo poistených v hodnote cez 9 mil. Kč. Vyšším tempom aktuálne rastie počet havarijne poistených vozidiel, a to medziročne o 6,7 %.
 
V podnikateľskom poistení nenastala tento rok, rovnako ani vlani, podobná a v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi mimoriadna situácia, spôsobená akvizíciou veľkého objemu rizík už počas 1. štvrťroka. Tá pred rokom viedla k rastu o výrazných 16,2 %.
 

Mohlo by vás zaujímať: Maklér na pekné časy je nepotrebný. V kríze sa ukáže, kto má dobrého poradcu


 
Avšak z dôvodu vysokých porovnávacích nákladov a pri súčasnej absencii ďalšieho mimoriadneho navýšenia, už nedochádza k takému rastu a poistné teraz medziročne stúplo len o 112 mil. Kč, resp. o 1,5 %. Táto situácia navyše ovplyvňuje vývoj tak v neživotnom poistení ako celku, ako aj výsledky za celý český poistný trh. To podčiarkuje aj ukazovateľ počtu uzavretých zmlúv podnikateľských poistení, ktorý sa navýšil o 2,7 %, čo sa zásadne neodlišuje od 2,3 % rastu počtu zmlúv v 1. štvrťroku 2022.
 
Retailové majetkové a zodpovednostné poistenie pokračuje vo vysokom nominálnom raste a tento trend má aj naďalej stúpajúcu tendenciu. Predpísané poistné sa medziročne navýšilo o cca 505 mil. Kč na 4,3 mld. Kč. Aktuálny rast dosahujúci 13,3 % tak prekonal navýšenie o 9,9 % v 1. štvrťroku 2022, ako aj celkový minuloročný výsledok v hodnote 11,4 %. 

Dôsledky vysokej inflácie

Pri pokračujúcom prudkom navyšovaní spotrebiteľských cien, ktoré aktuálne reprezentuje dvojciferná miera inflácie dosahujúca za celý rok 2022 hodnotu 15,1 % a jej zatiaľ veľmi pomalý pokles počas roku 2023, stále platí, že nominálny rast predpísaného poistného nepokrýva navyšovanie cien, a to ani v odvetviach s najvyšším nárastom, kam patrí retailové poistenie majetku a poistenie zodpovednosti.

„Vysoký nominálny, ale fakticky negatívny reálny rast predpísaného poistného, tak nemusí byť dostatočný na pokrytie stúpajúcich škôd a záväzkov, a to ako v poistení vozidiel alebo majetku (eskalácia cien náhradných dielov, stavebných materiálov atď.), tak aj v rámci odškodnenia pestrej palety zdravotných následkov. Tie totiž často priamo reagujú na nominálny rast miezd, ktorého ďalšia zásadná eskalácia patrí k fundamentálnym rizikám boja s vysokou infláciou,“ uzatvára Jaroslav Urban.

ČAP k 1Q 2023 Oproti konci loňského roku růst trhu zpomalil 1

Viac informácií nájdete TU.
 

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články