Slovenská cestovná kancelária FIRO-tour pozastavuje svoju činnosť


			Slovenská cestovná kancelária FIRO-tour pozastavuje svoju činnosť
4.1.2021 Škody, Poistný trh

Slovenská cestovná kancelária FIRO-tour pozastavuje svoju činnosť. Dôvodom je koronakríza, cestovná kancelária nechce riskovať nevyplatenie klientov. Kancelária fungovala viac ako 20 rokov.

Informoval o tom jej obchodný riaditeľ Marcel Siekel. Posledných deväť mesiacov kancelária čelila výpadku príjmov, ale aj mnohým záväzkom voči klientom a partnerom. Priťažil jej fakt, že od budúceho roka nezískala poistenie proti insolventnosti.

„Dlhé roky sme boli poistení v súčasnej poisťovni. Žiaľ, aktuálne sme rizikovým produktom. Naša situácia je o to horšia, že poisťovňa ďalej tento produkt ani nebude ponúkať," vysvetlil Siekel.

Poistiť proti insolventnosti kanceláriu nechceli ani konkurenčné poisťovne. „Cestovná kancelária, ktorá nebude od 1. januára 2021 poistená, pritom nemôže podnikať, a teda ani predávať a organizovať zájazdy," dodal Siekel s tým, že práve preto ukončujú svoju činnosť. Poisťovňa však podľa jeho slov odškodní súčasných klientov.

Po vyhlásení úpadku môžu klienti požiadať poisťovňu o poistné plnenie. Peniaze im vyplatí najneskôr do šiestich mesiacov od podania žiadosti, teda ešte pred štartom letnej sezóny 2021. Ako doplnila cestovná kancelária, jej česká verzia pôsobí samostatne a je poistená v inej poisťovni, preto v činnosti ďalej pokračuje a nemá s úpadkom slovenskej FIRO-tour nič spoločné.

SLASPO: Na problematiku poistenia úpadku cestovných kancelárií sme už upozornili

Slovenská asociácia poisťovní (SLASPO) upozorňuje na problém dostupnosti poistenia insolventnosti cestovných kancelárií (CK) už dlhodobejšie. Uviedla to pre TASR generálna riaditeľka asociácie Jozefína Žáková v reakcii na úpadok slovenskej cestovnej kancelárie FIRO-tour.

Poisťovne už v novembri tohto roka avizovali, že budú musieť vzhľadom na výrazné zvýšenie rizika úpadku CK a svoje obmedzené kapacity na jeho krytie pred každou ponukou na poistenie veľmi dôsledne posudzovať finančnú situáciu CK.

„Pokiaľ daná poisťovňa vyhodnotí CK ako veľmi rizikovú, môže jej ponúknuť poistenie iba za osobitných podmienok, ako vysoká spoluúčasť, zloženie zábezpeky a podobne, prípadne jej poistenie úplne odmietnuť," vysvetlila Žáková. Ak cestovná kancelária v poisťovniach 'nepochodí', ochranu jej môže podľa zákona poskytnúť aj banka prostredníctvom bankovej záruky.

Ako zdôraznila Žáková, zabezpečiť ochranu pre prípad úpadku je povinnosťou cestovnej kancelárie, a nie poisťovne. Na Slovensku sú CK povinné zabezpečiť ochranu platieb cestujúcich pre prípad úpadku vo výške 30 % ročných plánovaných tržieb z predaja zájazdov a spojených služieb cestovného ruchu.

„Ide teda iba o čiastočnú ochranu cestujúcich. Ochrana sa dá pritom dosiahnuť iba cestou komerčného poistenia, čo spôsobuje, že takéto riešenie je veľmi krehké, a v kritických situáciách, ako je to počas pandémie, zlyhávajúce," vysvetlila Žáková.

Dodala, že novelu zákona z mája tohto roka o presune zájazdov v podobe voucherov pochopila asociácia ako získavanie času na tvorbu novej legislatívy, ktorá mohla eliminovať riziká spojené so zásahom štátu do cestovného priemyslu v dôsledku zákazu cestovania pre pandémiu nového koronavírusu.

„Upozorňovali sme, že ak sa nezriadi garančný fond a neposkytne doň finančnú pomoc – pôžičku pre CK, významne sa zvýši pravdepodobnosť, že viaceré CK ohlásia úpadok," podotkla Žáková s tým, že poistné krytie takéhoto štátom vyvolaného úpadku však nebolo dohodnuté v poistných zmluvách na rok 2020 a ani kalkulované v poistnom. "Preto sme avizovali problém s poistným krytím vyplývajúcim z týchto zmlúv," dodala.

Ako uzavrela, v dôsledku enormného zvýšenia rizík v cestovnom ruchu a neochoty štátu zaujať konštruktívnejší prístup k problému sa znížila celková poistná kapacita na poistenie insolventnosti CK aj na rok 2021.

„Znížila sa aj vôľa zaisťovní prevziať od poisťovní časť tohto rizika. Tak sa úpadok CK stáva ťažko poistiteľným až nepoistiteľným rizikom," vysvetlila Žáková s tým, že reálne vzniká situácia, že mnohé kancelárie nenájdu poisťovateľa vôbec.

Zdroj: TASR, Firo-tour, SLASPO

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články