Slováci prejavili rekordný záujem o investičné služby 


			Slováci prejavili rekordný záujem o investičné služby 

AFISP: Finančné sprostredkovanie dosiahlo v roku 2019 najlepšie výkony za ostatné desaťročie

Rekordný záujem Slovákov o investičné služby, ale aj mimoriadne sprísnené podmienky v poskytovaní hypotekárnych úverov, ktoré sa odrazili, paradoxne, skôr na zadlženosti obyvateľstva, drahšie poistné ako reakcia poisťovní na 8-percentnú daň, a naďalej pretrvávajúce rezervy v oblasti produktov starobného dôchodkového sporenia.

Aj to sú niektoré z nosných oblastí, ktorým sa vlani venovali finanční sprostredkovatelia. „Regulácia finančného trhu sa najviac dotkla poisťovní a bánk uplatnením mimoriadnych reštriktívnych odvodov, ktoré však dávajú priestor na prehodnotenie po nastúpení novej vlády, pretože sa odrazili na zdražení poistného alebo na zavedení nových poplatkov bánk.

Predchádzajúci kalendárny rok bol pre finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo bez rušivých momentov v legislatívnom vývoji. Finanční agenti sa tak mohli sústrediť na rozvoj biznisu. Dosiahnuté výsledky preukazujú v celkovom priemere najvyššie výkony v objeme poskytnutých finančných služieb,“ skonštatoval na stretnutí s novinármi v Bratislave predseda predstavenstva Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP) Martin Lancz. 

Profesionalizácia a pokles počtu agentov

Rok 2019 bol súčasne rokom prehlbujúcej sa profesionalizácie tohto odvetvia podnikania. „Spoločnosti samostatných finančných agentov mali možnosť prehodnotiť účasť svojich podriadených agentov na podnikaní a rovnako tak aj na plnení podmienok odbornej spôsobilosti spočívajúcej v každoročnej účasti na osobitnom finančnom vzdelávaní a výkone odborných skúšok raz za štyri roky,“ podotkla Darina Huttová, generálna tajomníčka AFISP.

Následkom prehodnotenia bol odchod tých finančných agentov, ktorí sprostredkovávali predaj finančných produktov ako svoju vedľajšiu činnosť, najčastejšie sporadicky. „Celkový počet agentov klesol najmenej o 20 %. Tento pokles však hodnotíme ako ozdravujúci,“ dodala s tým, že v štruktúrach agentov ostávajú osoby, ktoré chcú finančné sprostredkovanie vykonávať ako svoj hlavný predmet podnikania a zúčastňujú sa na svojom trvalom odbornom raste a príprave pre kvalitné poskytovanie servisu spotrebiteľom."

Zmena na čele najúspešnejších

Zaujímavé boli aj výsledky jednotlivých spoločnosti. Prvenstvo v objeme sprostredkovaných služieb po niekoľkých rokoch obhájila spoločnosť OVB Allfinanz Slovensko, a.s., ktorá zaznamenala rast svojich tržieb o 8,6 %.

Dvojkou vo finančnom sprostredkovaní sa stala spoločnosť PARTNERS GROUP SK, s.r.o., ktorej narástli tržby za rok 2019 o 17 % a na tretie miesto klesla spoločnosť Respect Slovakia, s.r.o., v predchádzajúcich rokoch jednotka na trhu v Slovenskom republike, ktorej tržby poklesli o - 8,45%.

Väčšina dosiahla rasť tržieb. 

„K rastu prispeli predovšetkým investičné služby, o ktoré mali slovenskí občania zvýšený záujem a napomohol tomu aj vývoj na trhoch priaznivý pre obstaranie nákupu najmä majetkových cenných papierov kolektívneho investovania, teda podielových listov a akcií zahraničných subjektov kolektívneho investovania,“ spresnil predseda predstavenstva Martin Lancz. Objem majetku v otvorených podielových fondoch narástol o 14,6 % oproti predchádzajúcemu roku. „Len členovia AFISP, ktorí majú 75%-ný podiel na trhu, obstarali investície v hodnote rekordných 482,6 milióna eur,“ dodala. V roku 2018 to bolo 275,26 milióna eur. 

Poisťovníctvo zasiahla rana

Zavedenie  8-percentnej dane z neživotného poistenia výrazne zasiahlo poisťovníctvo. „Jej zavedenie nepodporujeme, mala jednoznačne negatívny vplyv na zdraženie poistenia klientov. Napriek tohtoročnému pokutovaniu poisťovní Národnou bankou Slovenska očakávame, že zavedenie tejto dane bude novou vládou racionálne prehodnotené,“ podotkla Huttová. 

Osobitná pozornosť sa už vlani venovala sprostredkovaniu úverov. „Sprísnili sa podmienky poskytovania hypotekárnych úverov, ktoré vzhľadom na zvýšenie nárokov na vlastné prostriedky žiadateľa vo výške 20 % z hodnoty nehnuteľnosti museli byť kombinované so spotrebiteľským úverom. To však malo nepochybne vplyv aj na štatistiku zadlženosti obyvateľstva,“ zdôraznila odborníčka.

Okrem toho, na štátnej úrovni sa rieši téma zníženia mimoriadne vysokej zadlženosti obyvateľstva, čím sa už zaoberá aj Národná banka Slovenska. „Predpokladáme účasť zástupcov finančných sprostredkovateľov, najmä našej asociácie, na hľadaní riešenia v najbližšom období, ktoré nebude mať negatívny dopad na podnikanie finančných agentov,“ dodala.

V oblasti produktov starobného dôchodkového sporenia aj doplnkového vidí asociácia rezervy. Záujem osôb oň pretrváva, avšak výnosy sú nedostatočné vzhľadom na predchádzajúce politické zásahy do zákonnej regulácie správy týchto aktív a preto tiež očakáva v tejto oblasti nápravu stavu vecí.

„Desať rokov prísnej a komplexnej regulácie finančného sprostredkovania priniesol v roku 2019 pozitívne výsledky najmä v raste objemov obchodu a raste odbornosti agentov a profesionalite v prístupe k ochrane finančných záujmov klientov,“ skonštatoval na záver predseda predstavenstva Martin Lancz.

Zdroj: AFISP

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Pôžičku

Susan Benson,  24. 8. 2020

Dobrý deň, potrebujete naliehavý úver?
Som Susan Benson. Som veriteľ a tiež finančný konzultant.

Potrebujete pôžičku na začatie podnikania, dokončenie projektu, kúpu domu alebo auta alebo potrebujete pôžičku z iných osobných dôvodov? Ak je vaša odpoveď áno, chcem, aby ste sa obrátili na moju firmu. Poskytujeme všetky druhy úverových služieb, zabezpečené aj nezabezpečené pôžičky. Ak to čítate a viete, že potrebujete finančnú podporu, môžete nám napísať iba prostredníctvom e-mailu: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com alebo napíšte nám správu priamo na WhatsApp cez: +447903159998 a okamžite dostanete odpoveď.

Sme komplexná spoločnosť poskytujúca finančné služby a zaväzujeme sa vám pomáhať zlepšovať vaše dlhodobé a krátkodobé finančné ciele, pretože vaša finančná stabilita je naším konečným cieľom.

Pôžičky

Claudia Klein,  5. 8. 2020

Dobrý deň, volám sa Claudia Klein, som veriteľ a tiež finančný konzultant.

Potrebujete finančné posilnenie? Potrebujete pôžičku na rôzne účely? ak je vaša odpoveď áno, odporúčam vám kontaktovať svoju firmu prostredníctvom spotlightglobalservices@gmail.com | alebo nám napíšte na WhatsApp: +4915758108767 | a mať na vašom účte pôžičku do 24 hodín, pretože poskytujeme vynikajúce úverové služby na celom svete.

Ponúkame všetky druhy úverových služieb (osobné pôžičky, obchodné pôžičky a mnohé ďalšie), ponúkame dlhodobé aj krátkodobé pôžičky a tiež si môžete požičať až 15 miliónov eur. Moja spoločnosť vám pomôže dosiahnuť rôzne ciele so širokou škálou úverových produktov.

Top fondy v pandémii

Patrik Kunzo,  30. 7. 2020

Výborný a pravdivý článok. Je zrejmé, že povedomie Slovákov o investovaní je každým rokom vyššie. Počas pandémie sa rekordné množstvo ľudí zaujímalo práve o investovanie. Veľakrát im pomohol sa orientovať medzi fondami aj tento článok https://ekofinancie.sk/top-10-podielovych-fondov/. Držím palce a verím, že o niekoľko rokov bude investovať bežná téma pri pohľade na dôchodok alebo sporenie detí. Patrik

PÔŽICKA DE ALAIN FESTOR

PÔŽICKA DE ALAIN FESTOR,  15. 7. 2020

PÔŽICKA DE ALAIN FESTOR

pozdravy
Volám sa ALENA DOBIASOVA.
Len zdielat tento okamih radosti s vami.
Práve som dostal pôžicku vo výške € 30.000 velkého francúzskeho obchodníka.
Musel som mu úplnej spokojnosti.
V súcasnej dobe som najštastnejšia žena na svete.
A to vdaka jednému mužovi.
Je to Boh, ktorý dal v ceste.
A zdielam toto svedectvo s vami.
Volá sa ALAIN FESTOR.
To je clovek, ktorý vždy rešpektoval svoje záväzky.
Je to muž slova.
Je to jedinecný.
Ak ste v núdzi požicat peniaze,
Žiadam vás, aby ste s nimi spojit.
Jedná sa o velmi úcinný zoznam clovek spolahlivých dokumentov.
Pre viac informácií o tomto cloveku,
Kontaktujte ma e-mailom na adrese:
alenadobiasova132@gmail.com
Alebo sa obrátte veritelmi:
alainfestor1955@gmail.com
dakujem

Súvisiace články