Švajčiarske penzie? Zabudnite. Ide o dobrý marketing


			Švajčiarske penzie? Zabudnite. Ide o dobrý marketing
9.1.2014 Produkty

Snívate o tom, že vašu „jeseň života“ si budete na Slovensku užívať so súkromnými penziami švajčiarskeho typu? Je to len ilúzia. Ako hovorí  odborník na druhý pilier Ján Šebo,  z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, švajčiarske dôchodky sú marketingová téma, ktorá s realitou nikdy nemala veľa spoločného. „Je však nutné povedať, že problémy I. piliera sa ešte naplno neprejavili." Optimisticky to nevyzerá s touto témou ani u našich susedov. „Český II. pilier je nechcené dieťa, ktoré bolo odsúdené na zánik už pri svojom zrode. V Poľsku si z neho politici urobili „prasiatko“, ktoré sa dá kedykoľvek rozbiť.

 

 

Ako spätne hodnotíte rok 2013 z pohľadu druhého piliera?

Rok 2013 bol rokom implementácie novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení z leta 2012 a príprave anuitnej novely, ktorá by mala detailnejšie upraviť práva sporiteľov pri poberaní dôchodku z II. piliera. Prvá tretina roka 2013 bola spojená s otvorením II. piliera (do konca januára 2013) a následným presunom naakumulovaných úspor sporiteľov do dlhopisových garantovaných dôchodkových fondov. Tým de facto došlo k opätovnému reštartu II. piliera, keďže približne len 10% naakumulovaných úspor zostalo v negarantovaných dôchodkových fondoch.

Druhá tretina roka 2013 sa niesla v znamení konsolidácie dôchodkových fondov. Allianz - Slovenská d.s.s. a AXA, d.s.s. zlúčili svoje fondy. Najnovšie sa k nim pridá aj Aegon, d.s.s. Zároveň sa štruktúra akciových negarantovaných dôchodkových fondov pomaly začína podobať ich proklamovanému názvu a definovanej štruktúre v štatútoch. To znamená, že sa v nich začína objavovať dlho nepoznané aktívum – akcie a akciové ETF. Posledná tretina roka 2013 sa nesie v znamení debaty o anuitnej novele, ktorá určite ešte nejaký čas bude pretrvávať a utíchne možno až v polovici roka 2014. Z akým výsledkom, to si nedovolím odhadnúť.

Celkovo je rok 2013 rokom konsolidácie II. piliera, kde pozitívom bolo určite postupné zvyšovanie akciových investícií v dôchodkových fondoch, ktoré by sa mali zameriavať na rastové stratégie. Negatívom bolo opätovné vnášanie neistoty do systému a presúvanie majetku sporiteľov do dlhopisových garantovaných dôchodkových fondov. Niektoré negatíva systému sa však neodstránili. Je ním napríklad povinnosť postupne presúvať majetok sporiteľa do dlhopisových garantovaných dôchodkových fondov po dovŕšení vekovej hranice, netransparentnosť pri identifikovaní alokovania úspor sporiteľov a aktivity správcov.

Ministerstvo práce predložilo návrh anuitnej novely, ktorou sa určuje spôsob vyplácania penzií z druhého piliera. Splnilo podľa vás očakávania trhu?

Predložená novela zákona o SDS mala za cieľ precizovať práva sporiteľa pri poberaní dôchodku z II. piliera a zároveň nastaviť mechanizmy, ktoré by posilnili konkurenciu medzi poskytovateľmi finančných produktov. Preferencie v krytí rizika dlhovekosti sa prejavili v obmedzení možností výberu finančných produktov, pričom väčšina sporiteľov, ktorí v roku 2015 budú žiadať o dôchodok z II. piliera si bude môcť vyberať medzi ponukami doživotných dôchodkov (anuít) poskytovaných životnými poisťovňami. Druhý cieľ piliera, ktorým bolo vyrovnávanie spotrebnej funkcie, bolo posunuté do úzadia.

Je nutné spomenúť, že anuity sú na trhu v SR relatívne neznámy produkt a táto novela má možnosť trh s týmito produktmi vytvoriť. Vo vyspelých krajinách je tento produkt relatívne štandardným finančným produktom určeným na zabezpečenie v starobe, pričom je dosť preferovaný aj odborníkmi. Na druhej strane je nutné zdôrazniť, že dominantnú časť dôchodku budú mať budúci dôchodcovia aj naďalej krytú prostredníctvom systému dôchodkového poistenia realizovaného Sociálnou poisťovňou. Mechanizmus výpočtu dôchodku z I. piliera v sebe obsahuje tak krytie rizika dlhovekosti ako aj určitú mieru krytia rizika inflácie. Preto bolo možné v II. pilieri posilniť aj druhý cieľ dôchodkového zabezpečenia.

Mnohých sporiteľov prekvapili nízke sumy, ktoré majú našetrené v druhom pilieri. Od švajčiarskych dôchodkov majú dosť ďaleko. Nerobila sa zbytočná osveta ohľadom výhod II. piliera, keď realita bude od roku 2015 iná? V Česku či Poľsku neprejavovali také „nadšenie" o sporenie ako u nás ...

II. pilier na Slovensku bol budovaný na princípe rozloženia rizika tak, aby budúci dôchodcovia neboli odkázaní výlučne na vývoj trhu práce. Diverzifikácia zabezpečenia príjmu v starobe na priebežný pilier závislý na trhu práce a kapitalizačný pilier závislý na vývoji svetových finančných trhov by mal priniesť vyššiu stabilitu príjmu v starobe. Avšak pri koncipovaní II. piliera sa nepredpokladalo, že problémy I. piliera sa budú riešiť prostredníctvom úspor v II. pilieri. Maďarsko a Poľsko dávajú jasne najavo, že budovanie kapitalizačných pilierov s cieľom znížiť tlak na priebežný pilier je len teoretická ilúzia. Stabilita II. pilierov je definovaná schopnosťou politikou riešiť problémy I. piliera. A realita ukazuje, že je to ťažšie, než si to politici pripúšťali pri budovaní II. piliera.

Ako to teda je s tými švajčiarskymi dôchodkami? Sú vôbec v našich podmienkach reálne?

Švajčiarske dôchodky sú marketingová téma, ktorá s realitou nikdy nemala veľa spoločného. Je nutné však povedať, že problémy I. piliera sa ešte naplno neprejavili. Preto by som veľmi opatrne hodnotil schopnosť kapitalizačného piliera zaistiť stabilitu príjmu v dôchodkovom veku. Opatrne by som sa vyjadroval aj k zbytočnosti osvety ohľadne rozloženia úspor medzi 2 piliere. Výhody II. piliera pocítia najmä dnešní tridsať a štyridsať roční sporitelia. Je myslím úplne logické, že ak do sporivej schémy, ktorou II. pilier bezpochyby je, prispievate malou sumou, nemôžete očakávať obrovskú sumu úspor.

Český II. pilier je kapitola sama o sebe. Je to nechcené dieťa, ktoré bolo odsúdené na zánik už pri svojom zrode. Nulová politická podpora, demagogický postoj politikov a zle nastavené parametre systému, ktoré blokujú akúkoľvek konkurenciu, to všetko pôsobí v neprospech. Ale aj napriek tomu si finančné produkty II. piliera za necelý rok existencie kúpilo takmer 100 tisíc ľudí.

Poľsko je typickým príkladom existencie politického rizika, kde si politici urobili z II. piliera „prasiatko“, ktoré môžu kedykoľvek rozbiť a úspory sporiteľov použiť vlastným spôsobom. V tomto prípade si nemyslím, že by Slováci mali svojich kolegov z Poľska nasledovať.

oPoisteni.sk

Koniec I. časti rozhovoru

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články