Mag.  Christian  Sollinger, CIIA

Christian  Sollinger

Funkcia: Člen predstavenstva Wüstenrot poisťovne a predstavenstva Wüstenrot stavebnej sporiteľne

Novým členom predstavenstva Wüstenrot poisťovne a predstavenstva Wüstenrot stavebnej sporiteľne sa k 1. júnu 2016 stal Mag. Christian Sollinger, CIIA.

Je absolventom Ekonomickej univerzity vo Viedni so zameraním na bankovníctvo. Praktické bankové skúsenosti nadobudol najskôr v Raiffeisenlandesbank Niederösterreich Wien, následne v manažérskych a riadiacich pozíciách v Österreichische Volksbank AG a posledné tri roky v rakúskej finančnej skupine Wüstenrot (stavebná sporiteľňa a poisťovňa), kde pôsobil ako vedúci odboru Treasury a investičný manažment skupiny Wüstenrot.

Mag. Sollinger zodpovedá v stavebnej sporiteľni za riadenie úsekov – controllingu, ekonomického, správy zmlúv, práva, riadenia rizík a AML, v poisťovni riadi úseky – controllingu, ekonomický, riadenia rizík, práva a AML.