Mag.  Christian  Sollinger, CIIA

Christian  Sollinger

Funkcia: Člen predstavenstiev Wüstenrot poisťovne a Wüstenrot stavebnej sporiteľne

Pozíciu predsedu predstavenstva Wüstenrot poisťovne a Wüstenrot stavebnej sporiteľne prevzal od 1. decembra 2018 Mag. Christian Sollinger, CIIA, po prerozdelení riadiacich kompetencií zodpovedajúci za úseky vlastného a externého odbytu, podpory odbytu, stratégie a vývoja produktov, marketingu a ľudských zdrojov.

Je absolventom Ekonomickej univerzity vo Viedni so zameraním na bankovníctvo. Praktické bankové skúsenosti nadobudol najskôr v Raiffeisenlandesbank Niederösterreich Wien, následne v manažérskych a riadiacich pozíciách v Österreichische Volksbank AG a posledné tri roky v rakúskej finančnej skupine Wüstenrot (stavebná sporiteľňa a poisťovňa), kde pôsobil ako vedúci odboru Treasury a investičný manažment skupiny Wüstenrot.

Súvisiace články