Výkazy poistného za október nepredložilo vyše 6400 zamestnávateľov, stali sa dlžníkmi  


			Výkazy poistného za október nepredložilo vyše 6400 zamestnávateľov, stali sa dlžníkmi  

Od 1. decembra 2019 je v platnosti novela zákona, ktorá sprísnila pravidlá pre zasielanie mesačných výkazov do Sociálnej poisťovne. Zamestnávatelia sa môžu stať po novom dlžníkmi.

Ak zamestnávateľ nepredloží mesačný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, Sociálna poisťovňa na neho hľadí, ako keby mal nedoplatok poistného.

A to bez ohľadu na to, či zamestnávateľ odviedol poistné alebo bez ohľadu na to, aká výška odvodovej povinnosti by z výkazu vyplývala.

Takéto postavenie v Sociálnej poisťovni má pre podnikateľský subjekt veľmi zlé následky v praktickom fungovaní. Ak orgán verejnej moci (napr. prokuratúra, polícia, ale aj samospráva) požiada Sociálnu poisťovňu o informáciu ohľadom nedoplatkov, Sociálna poisťovňa zašle informáciu, že u zamestnávateľa eviduje nedoplatok z dôvodu nesplnenia vykazovacej povinnosti.

Zamestnávateľovi tak hrozí, že bude vylúčený z verejného obstarávania, alebo od štátu nedostane dotácie či stimuly. Orgán verejnej moci môže žiadať o informáciu ohľadom nedoplatkov aj vtedy, keď preveruje, či subjekt napríklad spĺňa podmienky na registráciu do zoznamu prijímateľov 2 % dane, na poskytovanie sociálnych služieb, na udelenie prechodného pobytu na účel podnikania cudzincov alebo aj v ďalších situáciách.

Je preto v záujme všetkých zamestnávateľov, aby si plnili nielen odvodové povinnosti, ale aj povinnosti súvisiace so včasným zasielaním mesačných výkazov. Napriek tomu Sociálna poisťovňa v decembri musela 7 676 zamestnávateľov upozorniť na neodovzdané povinné mesačné výkazy za zamestnancov. Išlo o výkazy za október 2019. Na základe upozornenia mesačné výkazy dodatočne poslalo 1 228 zamestnávateľov. Zamestnávatelia, ktorí si nesplnili túto svoju zákonnú povinnosť, sú už v súčasnosti považovaní za neplatičov. 

Zdroj: Sociálna poisťovňa, oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články