V registri je viac ako 1300 zamestnávateľov  a 118 tisíc pracovníkov z cudziny


			V registri je viac ako 1300 zamestnávateľov  a 118 tisíc pracovníkov z cudziny
25.10.2019 Produkty

Sociálna poisťovňa evidovala v októbri vo svojom registri takmer 1300 zahraničných zamestnávateľov a takmer 118-tisíc zahraničných zamestnancov.  

V registri Sociálnej poisťovne je viac ako 1300 zahraničných zamestnávateľov

Sociálna poisťovňa v októbri 2019 zatiaľ vo svojom registri eviduje takmer 1 300 (presne 1 294) zahraničných zamestnávateľov, ktorí vykonávajú svoju činnosť na Slovensku a majú tu aj svojich zamestnancov. V roku 2018 ich bolo o stovku viac – 1 394.

Povinnosti zahraničných zamestnávateľov vo vzťahu k Sociálnej poisťovni sú rovnaké ako pre domácich. To znamená, že najneskôr jeden deň pred zamestnaním prvého zamestnanca sa prihlasujú do registra zamestnávateľov a zamestnanca taktiež prihlasujú ešte pred začatím výkonu práce. Aj všetky ostatné oznamovacie povinnosti vyplývajúce zo zákona o sociálnom poistení sa vzťahujú na všetkých zamestnávateľov, a to bez výnimky.

Sociálna poisťovňa zahraničnému zamestnávateľovi – tak ako každému inému zamestnávateľovi – pridelí variabilný symbol, ktorý bude uvádzať pri výkazoch poistného a pri ich platbách. Pri plnení všetkých povinností im poradia aj zamestnanci pobočiek Sociálnej poisťovne a informácie si môžu nájsť tiež na webovej stránke v časti Zamestnávateľ.

Na Slovensku pracuje viac ako 118 tisíc zahraničných zamestnancov
 

Sociálna poisťovňa eviduje k 21. októbru 2019 zatiaľ 118 550 zamestnancov s inou ako slovenskou štátnou príslušnosťou, ktorí boli prihlásení na sociálne poistenie aspoň na jeden deň. Vlani bolo na sociálne poistenie prihlásených 120 710 takýchto zamestnancov – cudzincov.

Ak bol cudzinec na Slovensku zamestnancom, pričom tento právny vzťah ukončí, nemá žiadne oznamovacie povinnosti voči Sociálnej poisťovni. Odhlásiť ho z registra poistencov najneskôr deň po skončení právneho vzťahu má povinnosť jeho zamestnávateľ.

Poikaľ  cudzinec vykonával zárobkovú činnosť ako samostatne zárobkovo činná osoba a bol aj povinne poistený ako SZČO, pričom živnosť ukončí, taktiež nemá žiadne oznamovacie povinnosti voči Sociálnej poisťovni. To, že živnosť zanikla, oznámi poisťovni okresný úrad (odbor živnostenského podnikania) a následne to poisťovňa oznámi SZČO, že jej zanikla povinnosť platiť poistné.

Ak má cudzinec záujem o vystavenie potvrdenia o svojom sociálnom poistení na Slovensku, Sociálna poisťovňa mu ho na jeho požiadanie vydá. Taktiež si – v súvislosti s nárokom na dávku v nezamestnanosti – môže požiadať o vystavenie formulára PD U1. Obe potvrdenia vystavuje tá pobočka Sociálnej poisťovne, ktorá viedla jeho sociálne poistenie. 

Zdroj: Sociálna poisťovňa, oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články