Práca popri invalidnom dôchodku sa zhodnotí až pri odchode do starobného


			 Práca popri invalidnom dôchodku sa zhodnotí až pri odchode do starobného
24.10.2019 Poistný trh

Invalidní dôchodcovia môžu primerane zdravotnému stavu pracovať a zároveň poberať invalidný dôchodok.

Invalidný dôchodok však nie je možné zvýšiť za obdobie, kedy počas poberania invalidného dôchodku pracujú. Toto obdobie poistenia im bude možné zohľadniť až vtedy, keď dovŕšením dôchodkového veku poberateľ invalidného dôchodku požiada o starobný dôchodok.

Takto odpracované obdobie sa teda zohľadní až pri výpočte starobného dôchodku.

O zvýšenie invalidného dôchodku je možné požiadať len vtedy, ak sa poberateľovi invalidného dôchodku zhorší zdravotný stav. Na základe zhoršeného zdravotného stavu, môže prísť k zvýšeniu miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a teda aj k zvýšeniu invalidného dôchodku.

O zvýšenie invalidného dôchodku z dôvodu zhoršeného zdravotného stavu je možné požiadať neformálnou žiadosťou v pobočke Sociálnej poisťovne v mieste bydliska. K žiadosti treba priložiť nové lekárske správy od špecialistov, ktoré dokladujú zhoršenie zdravotného stavu.

Aktuálne Sociálna poisťovňa vypláca 235 tisíc invalidných dôchodkov. Ich priemerná výška dosahuje pri zníženej schopnosti pracovať do 70 % úroveň 210 eur a v prípade, že invalid má zníženú schopnosť pracovať vyše 70 %, je to v priemere 379 eur.v

Zdroj: Sociálna poisťovňa, oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články