Udržateľné banky sú v Nemecku stále obľúbenejšie


			Udržateľné banky sú v Nemecku stále obľúbenejšie
24.5.2023 Zahraničie

Aktuálna štúdia spoločnosti Psyma prináša informácie o tom, čo Nemci chápu pod pojmom „zelené banky“, aké poznajú a čo ich môže presvedčiť k prestupu do zelenej banky.

Ukázalo sa, že udržateľné bankovníctvo je v Nemecku stále populárnejšie. Teraz je na trhu 14 bánk, ktoré sa samy označujú ako udržateľné alebo zelené. Kritériá, ktoré tu prichádzajú k slovu, nie sú však jednotne stanovené.

Každá z bánk preto používa v tejto charakteristike rozdielne faktory, aby svoju udržateľnosť verejnosti a klientom sprostredkovala. Často sú vylúčené investície a úvery pre určité odbory, ako je zbrojný priemysel, jadrová energetika alebo uhoľný a ropný priemysel.

Súčasne dbajú udržateľné banky na to, aby sa firmy, do ktorých investujú alebo im poskytujú kredity, nedopúšťali porušovania ľudských práv, nezneužívali detskú prácu a dbali na plné dodržiavanie pracovných práv. 


Mohlo by vás zaujímať: Unilink sa pripája k maklérovi Acrisure. Ivan Špirakus zostáva riaditeľom INSIA


V rámci štúdie sa uskutočnilo v septembri 2022 dopytovanie, a to bolo v identickom znení zopakované znovu vo februári 2023. Toto zhrnutie je založené na poznatkoch zo septembrovej ankety a prináša porovnanie s výstupmi z februára 2023, ak vznikli rozdiely vo vyjadreniach.

Pre každého tretieho Nemca sú „zelené banky“ známym pojmom a známosť pojmu ďalej rastie: ak ho v septembri vlani poznalo 33 % respondentov, tento rok vo februári už 38 %. Najmä osoby s vysokým zárobkom (nad 4 500 EUR mesačného príjmu na domácnosť) zelené banky už poznajú (52 %).

Rovnako osoby, pre ktoré je téma udržateľnosti všeobecne významná, napríklad v rámci energetických zdrojov alebo ekológie, sú oboznámené so zelenými bankami skôr než osoby, pre ktoré je téma udržateľnosti menej významná. 

Aký je záujem o zelené banky?

Zelené čiže udržateľné banky vykazujú všeobecne veľmi vysoký potenciál: 56 % respondentov považuje koncept zelenej banky (po tom, čo im bol objasnený) za (veľmi) zaujímavý. Pritom sa prejavujú veľké rozdiely z hľadiska rôznych cieľových skupín: mladší ľudia a osoby s vysokým príjmom majú o udržateľné banky podstatne vyšší záujem ako osoby vo veku nad 60 rokov.


Mohlo by vás zaujímať: Generácie Y a Z budú musieť dlhšie pracovať a viac sporiť, ukázala Allianz štúdia dôchodkov


Naopak sa o tento typ banky skôr nezaujímajú alebo vôbec nezaujímajú respondenti z 22 %. Medzi nimi prevažujú nízkopríjmové domácnosti (do 2 600 EUR mesačne), osoby vo veku 61+ a samozrejme tí, ktorí sa vo svojom živote všeobecne udržateľnosťou nezaoberajú. 

Záver zo štúdie

Aj keď sa Nemci o udržateľnosť a zelené banky všeobecne zaujímajú, musia prísť ešte istý impulz a motivácia, aby boli ochotní k udržateľnej banke skutočne prestúpiť. Pri porovnateľných nákladoch sa prejavuje veľký záujem najmä zo strany mladých a finančne silných skupín populácie.

Akonáhle sú však náklady vyššie ako u bežných konformných bánk, rozhodne sa väčšina Nemcov zotrvať vo svojej doterajšej banke.

Na zber dát bol využitý on-line panel v reprezentatívnom zastúpení populácie Nemecka vo veku 18-69 rokov. V septembri 2022 bolo v ankete 1 039 účastníkov a opätovne bolo oslovených vo februári 2023 celkovo 1 003 osôb, aby sa odhalili prípadné možné posuny vo vnímaní udržateľných bánk. Na rozdiely medzi výstupmi zo septembra 2022 a februárom 2023 je explicitne upozornené. 

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články