Swiss Re: Vracia sa globálne poistné po miernom poklese opäť k rastu?


			Swiss Re: Vracia sa globálne poistné po miernom poklese opäť k rastu?

Renomovaný Swiss Re Institute (SRI) zverejnil výhľad vývoja svetového poisťovníctva v rokoch 2023–2024. 

Po miernom poklese globálneho poistného sa v nasledujúcich dvoch rokoch očakáva návrat k jeho rastu.

Skupina Swiss Re prezentovala hlavné závery vyplývajúce zo štúdie:

  • globálne poisťovníctvo sa po miernom poklese globálneho poistného o 0,2 % v roku 2022 v reálnych hodnotách vráti v rokoch 2023 a 2024 k rastu,
  • inflácia bude naďalej pre poisťovateľa hlavnou obavou. SRI predpokladá, že priemerný globálny ročný index spotrebiteľských cien by sa mohol v roku 2023 zvýšiť o 5,4 % av roku 2024 o 3,5 %,
  • podľa prognózy SRI by sa globálne poistné neživotného poistenia mohlo reálne zvýšiť v roku 2023 o 1,8 % av roku 2024 o 2,8 %. V prípade globálneho poistného životného poistenia sa očakáva reálny rast o 1,7 %, a to tak v roku 2023, ako aj v roku 2024. 

SRI opiera svoju prognózu o tieto predpoklady:

  • zmiernenie inflačných tlakov,
  • spevnenie trhu v segmentoch poistenia majetku a poistenia zodpovednosti,
  • silnejší dopyt po životnom poistení.

Okrem toho SRI uvádza, že určitý optimizmus pre globálne poisťovníctvo vychádza z očakávania, že centrálne banky zvýšia úrokové sadzby, čím by sa v strednodobom horizonte mohli zlepšiť výnosy z investícií.


Mohlo by vás zaujímať: Igor Rusinowski, UNILINK: INSIA nám pomôže byť #1 medzi európskymi distribútormi


Podľa SRI hlavnej svetovej ekonomiky, obzvlášť potom to vraj platí pre kľúčové európske krajiny, budú však s veľkou pravdepodobnosťou čeliť v najbližších 12-18 mesiacoch inflačnej recesii a vyšším úrokovým sadzbám. Rast globálneho hrubého domáceho produktu (HDP) by mal spomaliť z 2,8 % v roku 2022 na 1,7 % v roku 2023.  

Pokiaľ ide o rast HDP aj globálneho poistného je tak jasné, že vývoj bude v jednotlivých regiónoch sveta odlišný. Ako bolo uvedené vyššie, tak v roku 2022 sa očakáva reálny pokles globálneho poistného o 0,2 %.


Mohlo by vás zaujímať: Rok 2022 v realitách bol turbulentný a „na koňa“ vysadil kupujúcich. Čo prinesie rok 2023?


V prípade vyspelých poistných trhov by sa malo poistné reálne znížiť o 0,8 %, ale u novo sa rozvíjajúcich krajín je možné počítať v roku 2022 s reálnym rastom vo výške 2,1 % (z toho Čína + 2,6 %). Ak v rokoch 2023 – 2024 by mohol priemerný rast globálneho poistného predstavovať 2,1 %, tak v prípade vyspelých trhov by to bolo len 1,6 %, zatiaľ čo v novo sa rozvíjajúcich krajinách 4,2 %.

Záujemcom o túto problematiku je možné odporučiť tento zdroj. 

Zdroj: Swiss Re

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články