Swiss Life: Stále viac Nemcov v pracovnej neschopnosti kvôli psychickým ochorením


			Swiss Life: Stále viac Nemcov v pracovnej neschopnosti kvôli psychickým ochorením

Psychické choroby sú v mnohých profesijných skupinách už roky na vzostupe. Súčasne sú príčinou číslo jedna pre neschopnosť vykonávať doterajšie povolanie.

Ženy sú ohrozené podstatne viac ako muži. Riziko, že budú musieť vzdať svojho povolania z psychických dôvodov, u nich je výrazne vyššia (44 %) ako u mužských náprotivkov (28 %). Obzvlášť silné je riziko u 30-ročných žien (47 %). 
 
V dnešnej dobe sa stali so 37 % najčastejšími príčinami pracovnej neschopnosti, myslené ako predčasný výstup z pracovného života, psychické ochorenia ako vyhorenie, depresie a panické stavy. Na druhom mieste sú choroby pohybového aparátu (24 %) a úrazy (necelých 14 %). Nasleduje rakovina (9 %), ochorenia srdca a obehovej sústavy (8 %). Zhruba pri 4 % stojí za nemožnosťou vykonávať profesiu zhodne buď interné ochorenie, alebo ostatné diagnózy.
 
K týmto záverom dospela aktuálna štúdia nemeckej životnej poisťovne Swiss Life. „Psyché" je príčinou pracovnej neschopnosti číslo jeden so silným 40 % nárastom za posledných 10 rokov. Ak bola kvóta psychických ochorení v roku 2009 ešte 26,6 %, aktuálne má túto príčinu 37,1 % všetkých plnení z poistenia pre prípad pracovnej neschopnosti.
 
Podľa nemeckej Swiss Life je nápadný najmä vysoký podiel mladých žien. Len v skupine 30-ročných je s podielom 47 % postihnutá psychickým ochorením prakticky každá druhá poistená. Pri mužoch sa objavujú symptómy psychických chorôb častejšie až v druhej polovici života. 
 
Obzvlášť muži s akademickými profesiami sú častejšie postihnutí depresiami alebo syndrómom vyhorenia ako muži pracujúci v povolaniach  fyzicky náročných. Naproti tomu u žien nemožno rozpoznať súvislosť: poruchy psychiky u nich nastávajú nezávisle na určitých profesijných skupinách.  
 
Zdroj: Swiss Life

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články