Počet vlámaní do bytov v Nemecku vlani znova poklesol


			Počet vlámaní do bytov v Nemecku vlani znova poklesol
15.5.2019 Zahraničie

Celoštátny zväz nemeckého poisťovníctva (GDV) zverejnil v apríli správu o vlámaní do bytov v roku 2018. Počet vlámaní v prípade poistených bytov/domácností poklesol, a to už tretí rok po sebe.

Je na najnižšej úrovni za posledných dvadsať rokov. Wolfgang Weiler, prezident GDV, v tejto súvislosti zmienil požiadavku, aby moderná bezpečnostná technika bola v stavebných predpisoch pre novostavby prijatá ako štandard.

V roku 2018 bolo nemeckým poisťovateľom nahlásených okolo 110 000 vlámaní do bytov. To je o 20 000 menej ako v roku 2017. Tiež výška škôd poklesla o 50 mil. EUR na 310 mil. EUR, čo je najnižšia úroveň od roku 2007. Podľa prezidenta GDV Wolfganga Weilera má na znižovanie počtu vlámaní vplyv fungujúca prevencia. 

Mnohí majitelia domov investovali v uplynulých rokoch do lepšej bezpečnostnej techniky, a to sa vypláca. Priemerná škoda spôsobená vlámaním predstavovala podľa údajov nemeckých poisťovateľov v roku 2018 cca 2 850 EUR, čo je o 100 eur viac ako v predchádzajúcom roku. Daná štatistika GDV zahŕňa aj vlámanie do pivnice, do podkrovia a do hospodárskeho priestoru. 


Mohlo by vás zaujímať: Dohľad nad poisťovníctvom musí prejsť digitalizáciou!


Počet vlámaní do poistených bytov sa v roku 2018 znížil vo všetkých spolkových krajinách okrem Sárska a Saska-Anhaltska. V Sársku predstavoval prírastok dokonca vysokých 18,9 %. K najväčšiemu poklesu o 28 % došlo v Brémach. Nasledovalo Severné Porýnie – Vestfálsko (- 23,4 %) a Hamburg (- 20,2 %). V Berlíne bol zaznamenaný pokles o 11,7 %.

Lupiči sa pri vlámaní zameriavajú hlavne na okná a dvere, ktoré musia byť preto obzvlášť dobre chránené. Problém je, že v Nemecku sa do novostavieb štandardne neinštalujú okná a dvere zabraňujúce vlámaniu. Dôsledkom je tá skutočnosť, že sa dajú vypáčiť priebehu niekoľkých sekúnd. Právne predpisy, týkajúce sa vlastností (akosti) a tried odporu pre okná a dvere, zatiaľ nie sú k dispozícii.

Pritom skoro každý druhý pokus o vlámanie je prerušený, pretože lupiči sa nemôžu dostať do domu dostatočne rýchlo. Z tohto dôvodu trvá GDV na tom, aby bola moderná bezpečnostná technika prijatá v stavebných predpisoch pre novostavby ako štandard. Bolo by účelné vymedziť minimálne požiadavky na okná a dvere, a tým by sa ochrana voči vlámaniu stala účinnejšia.Zdroj: GDV
Sledujte nás

Zdroj: GVD

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články