Ako vidia poisťovne generáciu Z? Ako perspektívnu, ale náročnú


			Ako vidia poisťovne generáciu Z? Ako perspektívnu, ale náročnú
28.11.2019 Zahraničie, Spektrum

Generácia Z je pre poisťovateľov veľmi sľubnou cieľovou skupinou, však nie je jednoduché ju zaujať.

Podľa aktuálnej analýzy spoločnosti Nordlight Research má branža poistenia u týchto mladých ľudí veľký problém so svojím imidžom. 

Kritický postoj k poisťovníctvu je však sociálne a mediálne „zdedený" a vlastne úplne nekorešponduje s osobnými negatívnymi skúsenostťami Navyše sú mladí príslušníci tejto skupiny celkom otvorení zodpovedajúcim ponukám, ak zohľadňujú ich špecifickú životnú situáciu a najmä, ak podporujú osobnú autonómiu. Súčasne sa ukazuje „Genenerácia Z" vo svojich motívoch, očakávaniach, svetoch pre život i komunikačných záľubách oveľa diferencovanejšia a viac heterogénna, ako býva všeobecne charakterizovaná.  

Podľa Nordlight Research môžeme vo vekovej skupine 15 až 24 rokov rozoznávať celkom 5 základných kvalitatívne rozdielnych profilov podľa vzťahu k finančným službám: 

Checker – silne autonómne orientovaný, kontroluje si svoj svet a silne zameraný na svoje ciele. Komunikuje hybridne. Samostatný, ale u komplexnejších tém vyhľadá poradenstvo.
Svedomitý – angažovaný a vážny. Stará sa vo zvýšenej miere o svet a spoločnosť. Osobne silne orientovaný na istoty. V poradenstve obzvlášť náročný typ.
Chilled – ležérny, veľmi zameraný na zábavu. Skúša často vlastné hranice, má rád komfort a pohodlie. Komunikáciu uprednostňuje v digitálnej forme.
Sociálno zameraný – inklinuje k osobným kontaktom a blízkym pobočkám. Digitálny svet pre neho hrá skôr druhé husle.
Nedôverčivý – sociálno kritický prístup. Nemá rád kapitalizmus. Má obavy, aby nebol manipulovaný, často poradenstvo úplne odmieta. Zameraný silno na rodinu a nezávislé expertmi.  

Celkovo neprinášajú pre generáciu Z rôzne aplikácie, digitálna komunikácia a moderné zariadenia v bežnom živote žiadne zvláštne vzrušenie alebo hodnotu samy o sebe  – ide o digitálnu generáciu, ktorá nezažila predchádzajúce „analógovú" éru. Oveľa viac tieto prostriedky využívajú ako samozrejmých účelových pomocníkov. Hranica digitalizácie alebo nedostatočná aplikácia digitálnych ponúk finančných subjektov sú rýchlo odhalené a považované za „trápne". 

Na druhej strane ale nie je v žiadnom prípade osobné poradenstvo mimo trend. Dopyt panuje hlavne po riešeniach, kde poradenstvo rešpektuje autonómiu, transparentne informuje o výsledku, prekonáva určité doterajšie hranice a neponáhľa rýchlo na samotné uskutočnenie transakcie. Skoré budovanie dôveryhodných a signifikantných vzťahov so zákazníkom je súčasne prísľubom budúceho cross-sell a up-sell. „Digitálne kanály majú byť cielene ďalej budované, pričom ale nemožno potlačiť lokálne blízkosť a ľudský faktor. A to platí aj pre generáciu Z," zhŕňa hlavné poznatky zo štúdie jej vedúcej Jutta Rothmund. 

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články