Mladí by uvítali vo finančnej sfére robotickú revolúciu


			Mladí by uvítali vo finančnej sfére robotickú revolúciu

Každý druhý mladý Nemec (56 %) by svoje finančné záležitosti najradšej riadil cez mobil a cez podporu inteligentných aplikácií pre lepšiu transparentnosť.

Až 60 % občanov SRN vo veku do 35 rokov považuje tradičné nemecké banky aj naďalej za „neproklientske" a nerelevantné z pohľadu ich súčasného života. 

Finančné inštitúcie to majú dnes ťažké – to platí tak pre banky, tak aj pre poisťovne, alebo investičné spoločnosti. Mnohí, najmä mladí ľudia, nechcú využívať bežné predajné kanály alebo nedôverujú spoločnostiam a ich zástupcom (čiastočne alebo úplne). To ukázal prieskum poradenskej agentúry Prophet medzi 1 000 respondentmi vo veku 18 až 34 rokov.

Ďalej z neho vyplynulo, že viac ako polovica opýtaných považuje banky za „nepotrebné", a takmer 60 % dôveruje pri operáciách s peniazmi radšej osobnému asistentovi Siri v mobile, než „pánovi Kaiserovi", finančnému poradcovi. V tejto súvislosti však nejde len o mladých ľudí. Štúdia Global Consumer Survey zaoberajúca sa väčšími a rôznorodejšími skupinami zákazníkov, dospela k podobnému záveru.

Asi jedna tretina Nemcov má v rôznych finančných životných záležitostiach svoj pevný „živý" náprotivok (v bankovníctve 39 %, v poistení len 29 %). 

Mladí kladú dôraz na techniku

Mladí vkladajú svoje nádeje zjavne do techniky. Takmer 50 % by nemalo žiadny problém s tým, aby zverili hospodárenie so svojimi aktívami do cenovo priaznivého investičného modelu založeného na algoritmoch. Na osobné poradenstvo vsádzajú len „čas od času". Príčinou nedostatočnej komunikácie môže byť vek poradcov, ktorí majú často cez päťdesiat rokov a nevie hovoriť jazykom novej generácie. Skrátka, klasický generačný konflikt.

Mladí ľudia sa všeobecne odcudzujú tradičnému svetu financií. Lars Bauer, Co-CEO Insurtechu Optisure sa trefne vyjadril v rozhovore pre VWheute, že Insurtechy sú „výrazom zmeneného trhu" a že tradičný obchod je úplne zastaralý. Bankový sektor má kvôli škandálom Lehman, Deutsche Bank a ďalších mizernú povesť a je „obľúbený asi ako Severná Kórea". V oblasti poisťovníctva to nevyzerá podstatne lepšie: poisťovací zástupcovia sú druhou najneobľúbenejšou profesiou, len tesne pred politikmi. Získať mladých ľudí v tejto situácii je prirodzene ťažké. 

Čiastočne súhlasí s mladými aj Wolfgang Jacob, partner a finančný špecialista Prophet, pokiaľ sa týka ich stávky na techniku ​​vo finančných záležitostiach: „Robotický poradca optimalizuje portfólio priebežne a dbá na to, aby zákazník zostal stále na správnej ceste. Mesačné porady so zástupcom banky sú teda nepotrebné. „Pravdaže, súčasne pripúšťa, že sa človek cíti" pri zásadných rozhodnutiach, ako je koncept zabezpečenie na starobu alebo nákup nehnuteľnosti „istejší" v osobnom rozhovore s poradcom."

Nízka dôvera vo finančnej oblasti

Ďalším dôležitým dôvodom pre obľubu robotov je zjavne nízka dôvera vo finančnej oblasti. Cez 70 % ľudí nedôveruje tým, ktorí sa živia peňažnými obchodmi. Avšak, na čo by priaznivci robotov nemali zabúdať, je to, že aj nastavenie a pravidlá automatizovaných portfólií programujú ľudia. Spravidla tí, ktorí sa živia svojim príjmom – z peňažných obchodov... 

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS