10 fenoménov, ktoré môžu v poisťovníctve spôsobiť zemetrasenie: UI


			10 fenoménov, ktoré môžu v poisťovníctve spôsobiť zemetrasenie: UI
10.2.2020 Technológie

Redaktori nemeckého odborného portálu Versicherungswirtschaft podrobili skúmaniu desať najnapínavejších vývojových fenoménov v brandži. Dnes ide o aplikáciu umelej inteligencie v odvetví poisťovníctva.

Anglická skratka AI, slovensky UI. To je umelá inteligencia. Zjednodušene povedané označuje tak človek počítač, ktorý je schopný za predpokladu menšej či väčšej asistencie riešiť viac či menej samostatne problémy a prijímať rozhodnutia.
 
Umelá inteligencia je tak viac než len čistá výpočtová operácia a predpokladá sa, že bude vedieť určiť rôzne algoritmy na základe skúseností, ktorými prejde (strojové učenie).
 
Napríklad spoločnosť Talanx uzavrela strategické partnerstvo s poskytovateľom UI na mieru Work Fusion, aby nasadila softvér v prvom rade pre automatickú kontrolu a spracovanie došlej dokumentácie ku škodám. Pre šéfa digitálneho vývoja nemeckej poisťovne Ergo Marka Kleina patrí umelá inteligencia k najdôležitejším technológiám budúcnosti.
 
Avšak väčšina nápadov na využitie je zatiaľ v štádiu testovania a experimentov. Zatiaľ nie sú k dispozícii ani úspešné príklady z praxe, ani konkrétne realizačné stratégie nasadenia UI v poisťovniach. Zatiaľ sa manažérom s rozhodovacími právomocami nepodarilo identifikovať aktuálne scenáre praktickej aplikácie UI, ktoré by mohli označiť ako ekonomicky zmysluplné.  
 
Bez ohľadu na to je isté, že poisťovací biznis so svojim servisom založeným na dátach a informáciách predstavuje ideálnu základňu pre nasadenie UI. Rozpoznanie vzorcov, závislostí a zákonitostí plus následné na nich založené kalkulácie pravdepodobnosti, sú v oblasti zaobchádzania s rizikami v DNA každej poisťovne.
 
Napriek tomu Christian Mummenthaler, člen predstavenstva Swiss Re nadšenú debatu o umelej inteligencii trochu mierni. Podľa neho je táto téma len príliš trendy a sexi. „IT bude samozrejme hybnou silou, však už dnes je celý rad algoritmov, ktoré sa hádžu do jedného vreca s umelou inteligenciou."
 
To nemožno poprieť. Stále sme ešte ďaleko od toho, aby sme boli schopní vytvoriť prostredie, ktoré bude tak komplexne a univerzálne „agilné" ako človek sám. Oveľa viac zodpovedá realite, že človek nasadí systémy na úplne určité konkrétne úlohy.
 
Dá sa teda povedať, že do budúcnosti sa presadia len také riešenia, ktoré budú zrelé pre poisťovací trh a budú prinášať pridanú hodnotu pre užívateľov. Zdá sa, že to nie je hudba príliš vzdialenej budúcnosti... 

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články