10 fenoménov, ktoré môžu v poisťovníctve spôsobiť zemetrasenie: Blockchain


			10 fenoménov, ktoré môžu v poisťovníctve spôsobiť zemetrasenie: Blockchain

Čo skutočne prinesie budúcnosť do odboru poisťovníctva? Ako treba podniky strategicky prenastaviť, na čo je zamerať? Kedy a kde hrozí v najhoršom prípade pád?

Nad týmito otázkami sa zamysleli redaktori nemeckého odborného portálu Versicherungswirtschaft a podrobili skúmaniu desať najnapínavejších vývojových fenoménov v brandži. Začíname tým prvým: blockchain.

Najprv je potrebné tomuto fenoménu aspoň trošku porozumieť. Možno to každý neprizná, pretože o blockchaine sa hovorí všade, ale mnoho ľudí vôbec nevie, čo si pod týmto pojmom predstaviť. Blockchain je vlastne dátová banka, ktorá sa skladá z reťazca dátových blokov. Reťazec neustále rastie, pretože je doplňovaný o ďalšie nové bloky. V týchto blokoch sú uložené transakcie.

Ako keby účtovník celý deň na papieri vykonával prevody a platby, zanášal ich do koloniek a večer tento vyplnený papier založil do šanónov. Popísaný papier je akýmsi súborom, čiže blokom dát a zakladačom kam bol založený, je vlastne blockchainom. A je jedno, aké informácie sú v dátových blokoch uložené –bitcoiny, osvedčenia o vlastníctve, nákladové listy a podobne. 

Dobrý účtovník sa postará o to, aby v registri neboli chyby a zaznamenal len naozaj uskutočnené operácie. Pr i blockchaine preberá úlohu účtovníka nastavený schvaľovací mechanizmus. Pomocou neho rozhodujú všetci účastníci o tom, aké dátové bloky majú byť ako neplatné vyradené a ktoré budú naopak ako platné akceptované. 

Akým spôsobom možno dosiahnuť zhodu účastníkov, sa rozhoduje vždy podľa konkrétnej aplikácie blockchainu. Ak dôjde k overeniu a odsúhlaseniu nového dátového bloku, napojí sa na doterajší reťazec. Ten sa v čase stále predlžuje. 

A prečo je to práve pre odbor poisťovníctva do budúcna tak rozhodujúce? Pretože sa tým podstatne zvyšuje schopnosť tvorby hodnôt v poistení a v zaistenia – v niektorých prípadoch podľa expertov až o 30 %. 

S blockchainom tak v Nemecku experimentujú Allianz, Mníchovská zaisťovňa, Generali, SCOR und Co. v rámci Blockchain Insurance Industry Initiative na rôznych úrovniach. Napríklad pri veľkých prírodných katastrofách možno pomocou blockchainu ihneď zistiť, kto bol škodou postihnutý a odhadnúť celkom presné sumy pripadajúce na poisťovne aj zaisťovne. Inovatívne riešenie slúži vďaka svojej rýchlosti, transparentnosti, kvalite, nižším nákladom a spoľahlivosti ku prospechu poisťovacích spoločností i zákazníkov. 

Z toho možno odvodiť trend, že iniciatíva globálnych lídrov poisťovacieho trhu je začiatkom veľkého pohybu. Tiež spolková vláda schválila stratégiu aplikácie blockchainu, a nastavila tým prvé vodítka. Tým vznikla solídna základňa pre ďalšie kroky v tejto oblasti. 

Zdroj: versicherungswirtschaft-heute.de

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články