Horeca sektor, služby a transport pocítia koronakrízu najviac


			Horeca sektor, služby a transport pocítia koronakrízu najviac
10.11.2020 Tlačové správy

Prebytok voľných, menej kvalifikovaných síl ešte vzrastie. Budú dôsledkom nielen prepúšťania firiem, ale aj návratu pracovníkov zo zahraničia. Niektorým odvetviam, ako automotive, však budú kvalifikovaní ľudia chýbať.

Hoci koronakrízu zažívame už niekoľko mesiacov, jej najhoršie účinky sa prejavia v prvej polovici budúceho roka. Najrizikovejšie budú odvetvia s nižšou kvalifikovanou pracovnou silou. „Pracovný trh už teraz pociťuje rastúci prebytok nižšie kvalifikovaných ľudí aj v odboroch, v ktorých sa nevyučili.

Markantne vzrastá počet ľudí v sektore HORECA, ktorí v ňom pracovali aj v zahraničí, no keďže je to jeden z najdotknutejších segmentov vo svete, ich prebytok je nielen v zahraničí, ale tiež u nás. Po návrate domov sa ani tu nebudú mať veľkú šancu v ňom zamestnať,“ upozorňuje Ivan Zizič, výkonný riaditeľ spoločnost Elanor Slovakia.  

Prebytok pracovníkov

Ďalšia vlna pandémie v Európe, ako aj vo svete vytláča viaceré odvetvia svetového trhu na okraj prežitia. „Strata zákaziek, trhu aj tržieb spôsobí ťažkosti a prepúšťanie naprieč sektormi. Na trhu sa objaví enormné množstvo zamestnancov, ktorí nebudú mať prácu. Nateraz sú najkritickejšie spomínaný sektor HORECA, turizmus, služby, medzinárodná doprava a ďalšie,“ vypočítava Ivan Zizič. Mnohí zamestnanci budú musieť reprofilizovať svoje pracovné zručnosti do iných odvetví, v ktorých je však tiež otázne, či budú potrebovať ďalších nových zamestnancov.

Paradoxom je kontinuálny nedostatok kvalifikovaných pracovníkom pre sektor automotive, kde sa v dôsledku prvej vlny takmer eliminoval podiel zahraničných pracovníkov pracujúcich v SR,“ konštatuje. Aj napriek nadbytku domácej pracovnej sily bude toto odvetvie zápasiť s nedostatkom kvalifikovaných ľudí. „Otázny bude záujem pracovnej sily sa rekvalifikovať na tento odbor a zároveň záujem zamestnávateľov o túto časovo a odborne náročnú transformáciu,“ poznamenáva výkonný riaditeľ Elanor Slovakia.

Prežijú pandémiu

Samozrejme, sú sektory, ktoré pandémia negatívne neovplyvní. „Ide predovšetkým o odvetvia, ktoré sú v tejto chvíli buď nápomocné pri zvládaní celosvetovej situácie, ako napríklad farmaceutický a potravinársky priemysel, predaj drogeristického tovaru a podobne, no rovnako aj odvetvia, ktoré ponúkajú nástroje na digitalizáciu, automatizáciu a e-commerce,“ vypočítava Ivan Zizič.

Reakcia firiem na karanténne opatrenia sa však podpisuje pod znižovanie administratívnych pozícií v spoločnostiach. „Mnohé pracovné miesta v administratíve už v blízkej budúcnosti úplne zaniknú. V lepšom prípade dôjde k ich zlúčeniu, alebo ich nahradeniu externou spoločnosťou poskytujúcou odborné služby. Tretím faktom je výrazná digitalizácia a automatizácia vo firmách,“ konštatuje Ivan Zizič. Digitalizácia, automatizácia aj prechod do online prostredia je tento rok skutočne výrazný.

Príkladom je marketing, kde už počas tohto roka vidíme aj vplyvom situácie jasný a nezvratný prechod od fyzického marketingu k takmer 100%-nému prechodu do online marketingu,“ vysvetľuje. Firmy tak musia za pochodu meniť marketingové stratégie. „Vzdelávanie, školenia a konferencia museli prejsť na digitálny formát, čo si osobne myslím, je len prechodný stav a do budúcna bude fungovať akýsi hybrid, ktorý je mimoriadne efektívnym nástrojom,“ dodáva Ivan Zizič.

Zdroj: Elanor Slovakia

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články