Generali je zaradená v Indexoch trvalej udržateľnosti Dow Jones Sustainability Index


			Generali je zaradená v Indexoch trvalej udržateľnosti Dow Jones Sustainability Index

Generali sa aj tento rok zaradila do Svetového indexu trvalej udržateľnosti (DJSI) ako aj v Európskeho indexu trvalej udržateľnosti (DJSI Europe).

Generali umiestnením v svetovom aj európskom Indexe potvrdila svoju vedúcu pozíciu v oblasti trvalej udržateľnosti.
 
Tohtoročné hodnotenie je jasným signálom, že Skupina Generali opäť pokročila v zlepšovaní svojich výsledkov v oblasti udržateľnosti a patrí medzi top päť najväčších globálnych spoločností v poisťovacom sektore zaradených v Indexe. 
 
Dôležitým kritériom je uznanie trvalého záväzku Skupiny Generali integrovať udržateľnosť do svojich obchodných aktivít v súlade s jej ambíciou stať sa pre klientov a partnerov celoživotným partnerom. 
 
Spomedzi najdôležitejších aktivít v oblasti trvalej udržateľnosti, ktorá je súčasťou stratégie „Generali 2021“, už Generali zvýšila zisk z poistných produktov so sociálnou a environmentálnou hodnotou na približne 17 miliárd eur a investovala 6 miliárd eur do trvalo udržateľných investícií.
 
Generali je taktiež členom Net-Zero Asset Owner Alliance (NZAOA) a Net-Zero Insurance Alliance (NZIA), ktoré sa zameriavajú na boj proti klimatickým zmenám.
 

O Dow Jones Sustainability Index

 
DJSI už od roku 1999 každoročne identifikuje popredné spoločnosti, ktoré zapracovali účinné postupy v oblasti životného prostredia, sociálnej oblasti a governance – správy vecí verejných (ESG) v súlade s medzinárodne uznávanými štandardmi. DJSI je založený na dôslednej analýze výkonnosti spoločnosti v oblasti udržateľnosti, a preto sú korporácie zaradené v DJSI považované za najlepšie vo svojej triede. 

GENERALI GROUP 

 
Generali je jednou z popredných poskytovateľov poistenia a asset managementu. Bola založená v roku 1831 a pôsobí vo viac ako 50 krajinách sveta. V roku 2019 dosiahla príjem z poistného viac ako 69,7 mld. eur. So 72 000 zamestnancami po celom svete a 61 miliónmi klientov patrí Skupine Generali vedúca pozícia na trhoch v Európe a čoraz dôležitejšie postavenie na trhoch v Ázii a Latinskej Ameriky.
 
Ambíciou Skupiny Generali je stať sa pre svojich klientov celoživotným partnerom ponúkajúc inovatívne a personalizované riešenia vďaka jej neprekonateľnej distribučnej sieti.  V Rakúsku, strednej a východnej Európe a Rusku pôsobí Skupina prostredníctvom regionálneho zastúpenia (Austria, CEE & Russia Regional Office so sídlom v Prahe), ktoré zastrešuje celkovo 13  krajín a patrí tak medzi troch najväčších poisťovateľov v tomto regióne.

 

Zdroj: Generali

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články