NN SR je piatykrát TOP zamestnávateľ. V celkovom rebríčku  firiem obsadila druhú priečku


			NN SR je piatykrát TOP zamestnávateľ. V celkovom rebríčku  firiem obsadila druhú priečku
17.1.2023 Spektrum

Boj o talentovaných zamestnancov pokračuje. Aj v roku 2023 bude podľa štúdie Hiring and Workplace Trends Report v globálnom meradle pre firmy kľúčové pritiahnuť tých najlepších.

Šancu na úspech zvyšuje i schopnosť naplniť očakávania zamestnancov. Po pandémii dynamika zmien vzrástla a ovplyvňuje aj firemné kultúry. Do popredia sa dostávajú otvorenosť, diverzita, rešpektovanie individuálnych potrieb, inklúzia a flexibilita.

Túto skúsenosť má aj Miroslava Jandorfová, HR riaditeľka NN Slovensko – spoločnosti, ktorá vie na nové trendy nielen reagovať, ale ich aj spoluvytvára. Potvrdzujú to najnovšie ocenenia TOP Employer Slovakia a TOP Employer Europe, ktoré NN získala už piatykrát po sebe.

Ocenenia udeľuje firmám celosvetovo prestížny inštitút The Top Employers Institute* za excelentné HR postupy. NN sa umiestnila v celkovom rebríčku 12 slovenských firiem, ktoré získali certifikáciu, na vynikajúcom 2. mieste.


Mohlo by vás zaujímať: Výsledky za tretí štvrťrok 2022: UNIQA na Slovensku posilnila, je 4. najsilnejšou značkou na trhu


Podľa odbornej poroty NN preukázala progres najmä v oblastiach diverzita a inklúzia, rozvoj pracovného prostredia a zamestnancov. Firma reflektuje na aktuálne trendy a potreby pracujúcich ľudí v súlade s celosvetovým dianím.

Work-life balans a flexibilita práce

NN zamestnanci majú možnosť striedať prácu z domu a kancelárie v závislosti od pracovnej náplne a technických možností. Okrem tohto hybridného modelu si môžu užívať aj flexibilitu pracovného času. NN ako prvá spoločnosť na Slovensku zaviedla 4-dňový pracovný týždeň a dala svojim kolegom možnosť výberu medzi štandardným 5-dňovým a skráteným 4-dňovým pracovným týždňom.

Tento model práce výrazne prispieva k duševnému zdraviu (well-being) zamestnancov a pomáha im nájsť väčšiu rovnováhu medzi prácou a oddychom (work-life balans). Obzvlášť dôležitý je takýto prístup zo strany zamestnávateľa v súčasných náročných časoch, keď musíme zdolávať mnoho prekážok v podobe pandémie, vojny na Ukrajine, inflácie a vysoko alarmujúci je tiež stav našej planéty.


Mohlo by vás zaujímať: YOUPLUS zahajuje spoluprácu so Swiss Re


Aktuálne výsledky štúdie od Gympass, platformy pre well-being zamestnancov, ukázali, že takmer polovica zamestnancov v globálnom meradle zaregistrovala počas uplynulého roka zhoršenie mentálneho zdravia.

„Naše skúsenosti dokazujú, že flexibilný pracovný čas pozitívne vplýva na mentálne zdravie kolegov. Zmierňuje stres a poskytuje ľuďom väčší priestor na dobitie energie a viac času na súkromné aktivity. Naším cieľom je, aby boli zamestnanci spokojní a svoju agendu vykonávali dobre naladení. Evidujeme tiež nižšiu mieru fluktuácie, ktorá u nás medziročne poklesla,“ hovorí M. Jandorfová, riaditeľka ľudských zdrojov NN SR. 

Diverzita a inklúzia

Podľa hodnotenia The Top Employer Institute dosiahla NN pokrok aj v hodnotenej oblasti diverzita a inklúzia.

Uvedomujeme si, že ľudia sú si podobní, no nie rovnakí a v tom spočíva naša najväčšia sila. Od roku 2020 sme ambasádorom Charty diverzity Slovensko a angažujeme sa vo viacerých iniciatívach, ktoré prispievajú k rozmanitosti a rovnakým príležitostiam pre všetkých. Vo vnútri firmy podporujeme medzirodovú rovnosť platov aj kariérnych príležitostí a minulý rok sme sa k nášmu cieľu výrazne priblížili. Aktuálne takmer 52 % žien obsadzuje manažérske pozície,“ vysvetľuje HR riaditeľka NN SR.

Dodáva, že rovnako dbajú na rodovú aj vekovú rozmanitosť kandidátov pri pohovoroch na voľné pracovné pozície. Tá veková je spojená s výmenou skúseností a prepájaním generácií na pracovisku.

Vzdelávanie a rozvoj zručností

Jednou z ďalších priorít NN je zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov. Spoločnosť podporuje talentovaných kolegov aj internú mobilitu. Poskytuje odborné vzdelávanie s cieľom kariérne rásť:

Zamestnancom dávame možnosť prevziať zodpovednosť za svoj rozvoj. Môžu sa vzdelávať v digitálnych zručnostiach, práci s dátami a umelou inteligenciou, v zákazníckej skúsenosti či efektívnej komunikácii,“ vymenúva M. Jandorfová. V rámci toho majú dámy z NN Slovensko možnosť vlani absolvovať aj tento rok 5-mesačný program Mini-Tech MBI zameraný na IT zručnosti.

*Titul Top Employer udeľuje už 30 rokov uznávaný The Top Employers Institute na základe výnimočného prístupu k zamestnancom. Inštitút v minulosti ocenil už 2053 organizácií v 121 krajinách s vyše 9,5 miliónmi zamestnancov. Každoročne analyzuje najlepšie postupy v oblasti plánovania a náboru talentov, vzdelávania a rozvoja, riadenia výkonnosti a kariéry, odmeňovania, benefitov a firemnej kultúry.

Zdroj: NN Slovensko

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články