HDP Slovenska sa vráti na predkrízovú úroveň až v druhej polovici 2022


			HDP Slovenska sa vráti na predkrízovú úroveň až v druhej polovici 2022
14.9.2020 Spektrum, Zahraničie

Oživenie ekonomík po pandémii koronavírusu bude v jednotlivých krajinách postupné a nerovnomerné.

Podľa analýzy spoločnosti Euler Hermes by sa Slovensko malo vrátiť k predkrízovým číslam hrubého domáceho produktu v druhej polovici roku 2022. Uvoľnenie protipandemických opatrení počas leta viedlo v mnohých krajinách k druhej vlne šírenia infekcie. Týka sa to Česka, Maďarska aj Slovenska, ktoré teraz týždenne zaznamenávajú väčší nárast nových prípadov Covid-19 ako na jar. 

Vlády zvolili stratégiu zameranú na posilnenie fiškálnej a menovej politiky s cieľom hospodárskeho oživenia.  Z krajín V4 by mali Česko a Maďarsko dosiahnuť predkrízovú úroveň HDP podobne ako Slovensko, teda v druhej polovici 2022. Poľsko sa pravdepodobne vráti na predkrízové hodnoty už na konci roku 2021, pretože ich prepad HDP nebol taký výrazný.

Priemyselné odvetvia na Slovensku a v okolitých krajinách

Globálny obchod je pandémiou koronavírusu výrazne ovplynený a podľa analýzy spoločnosti Euler Hermes by sa mohol medziročne prepadnúť o 15 % v objemovom a až o 20 %  v hodnotovom vyjadrení. 
Kríza Covid-19 má dosah na takmer každé priemyselné odvetvie. Experti Euler Hermes v prvom polroku 2020 znížili rizikový rating v rekordných 325 sektoroch naprieč všetkými krajinami. 

Spomedzi krajín V4 mala najviac znížených ratingov Česká republika (9), o niečo menej Slovensko (6), Poľsko (6) a Maďarsko (3). K rizikovejším sektorom u nás a našich susedov patrí strojárstvo, doprava, automobilový, kovospracujúci a textilný priemysel. 

„V strednej Európe došlo k zásadnému prepadu produkcie najmä v automobilovom priemysle - až o 80% v apríli 2020. Následným obnovením výroby sa Slovensko aj ostatné krajiny dostali do fázy zotavenia v tvare V, ešte ale nedosahujú predkrízové hodnoty,“ hovorí Peter Mucina, riaditeľ Euler Hermes na Slovensku.   

Insolvecie budú naďalej rásť


Z hľadiska platobnej neschopnosti firiem predstavuje Covid-19 časovanú bombu. Napriek tomu, že sa mnoho ekonomík pomaly prebúdza z „lockdownu“, analytici stále predpovedajú masívny nárast insolvencií ku koncu tohto roka a v prvej polovici 2021. Ide o dôsledok nestabilných ekonomických podmienok, rozdielnych stratégií k oživovaniu ekonomík v jednotlivých krajinách a k núdzovým opatreniam.  

Globálny index insolvencií Euler Hermes pravdepodobne dosiahne v nasledujúcom roku rekordnú hodnotu – nárast o 35 %. Index kumuluje hodnoty za posledné dva roky, pričom polovica analyzovaných krajín zaznamenala najvyššie úrovne insolvencí od konca finančnej krízy v roku 2009.

Táto nelichotivá prognóza sa týka aj strednej a východnej Európy s predpokladaným nárastom indexu insolvencií o 32 %. Podľa analýzy Euler Hermes očakávame na Slovensku nárast insolvencií o 38% v roku 2021 oproti roku 2019, v Česku dosiahne index insolvecií 33 % a v Maďarsku 2 0%. 

Zdroj: Euler Hermes

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články