Aké poistné riziká hrozia pri zmene vlastníka nehnuteľnosti? 


			Aké poistné riziká hrozia pri zmene vlastníka nehnuteľnosti? 
17.3.2023 Spektrum

Predaj, kúpa a dedenie nehnuteľnosti sú spojené s množstvom povinností. 

Okrem štandardných zápisov ohľadom stavu energií, zápisu v katastri nehnuteľností či ohlasovacích povinností pre platenie koncesionárskych poplatkov či komunálneho odpadu, niekoľko ohlasovacích  povinností sa týka aj poisťovne. Samozrejme v prípade, ak je predmetná nehnuteľnosť poistená.    

Pri predaji nehnuteľnosti nahláste zmenu poisťovni

Ak predávate poistenú nehnuteľnosť, byt alebo dom, poistná zmluva zmenou vlastníka automaticky zaniká. Poisťovňa na jej úplné zrušenie potrebuje listiny potvrdzujúce zmenu vlastníka.


Mohlo by vás zaujímať: Produkty životného poistenia UNIQA sa stali finančnými produktami roka 2022


„Aby poisťovňa poistnú zmluvu zrušila, je dôležité, aby dostala podnet od klienta. Klient musí požiadať o zrušenie poistnej zmluvy vrátane informácie preukazujúcej zmenu vlastníctva, napríklad list vlastníctva, alebo rozhodnutia katastra nehnuteľností SR,“ radí Barbora Lipanová, manažérka správy poistných zmlúv PREMIUM Poisťovne. 

Zdedené nehnuteľnosti a poistenie

V prípade zdedenej nehnuteľnosti je potrebné poisťovňu bezodkladne informovať o zmene vlastníka, a teda aj poistníka. Situácia, keď sa spoliehate na to, že keďže byt či dom mala poistená už zosnulá osoba – pôvodný majiteľ nehnuteľnosti a vy pokračujete s úhradami poistného dohodnutého v jeho zmluve, tak pri škodovej udalosti budete mať vyplatené poistné plnenie, je mylná.  

„Ak zomrie poistník, vstupuje do jeho práv a povinností dedič poistených vecí na základe právoplatného rozhodnutia súdu. Je opäť nevyhnutné, aby nám nový vlastník oznámil túto skutočnosť,“ dodáva Barbora Lipanová z PREMIUM Poisťovne. 

Pozor pri predaji zdedenej nehnuteľnosti

Predaj zdedených nehnuteľností je samostatná kapitola. Do procesu totiž nevstupuje len jeden vlastník alebo manželský pár, ale často je vlastníkov viac. „Čím viac vlastníkov, tým viac názorov, požiadaviek a protichodných očakávaní. Nezvyčajné nie sú ani hádky či úplné zrušenie už dohodnutého predaja,“ popisuje skúsenosti F. Čepček, realitný špecialista zo spoločnosti REINS Invest.


Mohlo by vás zaujímať: Allianz je jediným poisťovateľom v top 25 značiek sveta


Skrytou nástrahou pri kúpe takejto nehnuteľnosti môže byť chybná dokumentácia a následné omeškanie predaja. Prevod práv zdedeného majetku totiž prechádza dedičským konaním, následným zapísaním nových vlastníkov do katastra nehnuteľností a až potom sa môže uskutočniť samotný predaj novým vlastníkom.

„V tomto celom reťazci úkonov môže ľahko dôjsť k zapísaniu chybných údajov. Stačí len drobná chyba v adrese alebo mene dediča. Kataster pozastaví zápis, a tým sa oneskorí aj predaj nehnuteľnosti,“ dopĺňa realitný špecialista.

Nástrahy spojené s rekonštrukciou nehnuteľnosti

Ak v zrekonštruovanej nehnuteľnosti nastane škodová udalosť, je namieste vyžadovať náhradu škody od spoločnosti, ktorá rekonštrukciu vykonala.

„Škodu v takomto prípade určite žiadajte od stavebnej spoločnosti. Je dôležité, aby mali uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu voči tretím osobám, prípadne si uzatvorili zmluvu o dielo alebo si klient inak zabezpečil možné následky konania či nekonania stavebnej firmy,“ objasňuje Pavol Ondruška, riaditeľ úseku likvidácie z PREMIUM Poisťovne. 

Ak svoj dom či byt stavebne upravujete, napríklad realizovaním letnej terasy či malej dostavby, je potrebné zapísať zmenu výmery nehnuteľnosti aj v katastri nehnuteľností. Následne je dôležité informovať o nových rozmeroch nehnuteľnosti aj poisťovňu, aby poistná zmluva korešpondovala s novou realitou.

„Každá stavebná úprava, ktorá má vplyv na hodnotu nehnuteľnosti, čiže prestavba, rekonštrukcia atď., má vplyv aj na stanovenie poistnej sumy v poistnej zmluve, respektíve limity poistného plnenia. Preto je opäť dôležité, aby klient oznámil zmenu svojej poisťovni, prípadne so svojím finančným agentom správne určil novú hodnotu stavby či poisťovanej veci,“ radí Barbora Lipanová z PREMIUM Poisťovne.

Situácií, ktoré môžu v procese zmeny vlastníka nehnuteľnosti prekvapiť, je veľmi veľa. Ak zmenu plánujete, poraďte sa s realitným maklérom o správnom postupe. Ak máte predaj či kúpu nehnuteľnosti už za sebou, rozhodne je na mieste kontaktovať finančného poradcu pre budúcu ochranu svojho majetku.  

Zdroj: Premium IC

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články