Skupina Groupama vlani napredovala. Najmä vďaka finančným poradcom


			Skupina Groupama vlani napredovala. Najmä vďaka finančným poradcom

„Skupina Groupama, ktorá sa zaviazala stáť bližšie pri svojich zákazníkoch, v roku 2014 ukázala, že je schopná napredovať aj napriek nepriaznivému hospodárskemu prostrediu. Naša činnosť je založená na stabilných základoch. Rok 2015 začíname s ambíciou  získania nových trhov a zavádzaním inovovaných produktov s priekopníckym nadhľadom, ktorý je pre našu spoločnosť typický,“ povedal predseda predstavenstva Groupama S.A. Jean-Yves Dagès.

 

 

„Skupina Groupama  v roku 2014 výrazne zvýšila prevádzkový hospodársky výsledok najmä vďaka úspešnej mobilizácii našich finančných poradcov, ako aj vďaka zlepšeniu prevádzkovej efektívnosti. V roku 2015 budeme ďalej pokračovať v cielenej rozvojovej stratégii vytváraním modernejšieho jednotného informačného systému regionálnych pobočiek. Zároveň budeme robiť všetko pre to, aby sme sa pripravili na budúcnosť prostredníctvom zavádzania digitálnych inovácií a aktívnej partnerskej politiky,“ zdôraznil generálny riaditeľ Groupama S.A. Thierry Martel.

 

Fakty a čísla z účtovnej závierky skupiny Groupama za rok 2014 

 

  • Čistý hospodársky výsledok predstavuje 257 miliónov eur
  • Stabilná solventnosť na úrovni 253 % (medziročné zvýšenie o 53 %)
  • Úspešná realizácia stratégie

       Príjmy skupiny dosiahli 13,6 miliardy eur

       Cielený rozvoj vo Francúzsku a rast v medzinárodnom meradle

  • Značné zlepšenie výkonu v oblasti techniky poistenia a prevádzkového výkonu

       Pokles kombinovaného podielu neživotného poistenia na 99,0 % (-1,8 %)

       Rast podielu investičného životného poistenia (unit-linked zmluvy) na 38,1 % v rámci

       príjmov pochádzajúcich z individuálnych úspor (+9,5 %)

       Pokračujúci pokles všeobecných nákladov o viac ako 100 miliónov eur

       Výrazné zlepšenie prevádzkového hospodárskeho výsledku na 129 miliónov eur (+119 mi.

       eur)

Skupina Groupama 

 

 

Zdroj: Skupina Groupama

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články