Nový vedúci pobočky Groupama Garancia poisťovňa a.s.


			Nový vedúci pobočky Groupama Garancia poisťovňa a.s.

 

Groupama zverila od 1. januára 2012, v snahe vyhovieť vyšším požiadavkám slovenských klientov, vedenie poisťovacej činnosti na Slovensku dcérskej spoločnosti Groupama Garancia Biztosító (Maďarsko). Od 18. februára 2012 funkciu vedúceho slovenskej filiálky Groupama Garancia poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, zastáva RNDr. Štefan Gyurik.

RNDr. Štefan Gyurik vyštudoval Fakultu matematiky a fyziky na Univerzite Komenského v Bratislave, kde získal doktorát v odbore matematickej štatistiky. Profesionálne skúsenosti nadobudol v poisťovni Wüstenrot a v spoločnosti Asseco, kde pracoval ako poisťovací analytik pre oblasti životného a neživotného poistenia.

 

„Je mi cťou plniť úlohu vedúceho pobočky Groupama Garancia poisťovňa na Slovensku. Pevne verím, že skúsenosťami z poisťovníctva prispejem k ďalšiemu rozvoju spoločnosti a posilneniu jej pozície na slovenskom poisťovacom trhu. Mojím cieľom je, aby sme ponúkali našim klientom lokalizované služby s vysokou pridanou hodnotou, zastrešené silnou pozíciou medzinárodnej skupiny“, vyjadril sa Štefan Gyurik.

 

Zdroj: Groupama Garancia

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS