Vladimír Bakeš, KOOPERATIVA: „Chystáme pre klientov novinky. V oblasti digitalizácie“


			Vladimír Bakeš, KOOPERATIVA: „Chystáme pre klientov novinky. V oblasti digitalizácie“

Téma digitalizácie a elektronizácie je v posledných rokoch v KOOPERATIVE poisťovni veľmi frekventovaná. „Chceme byť zaujímaví aj v online biznise, nemenej dôležitá je pre nás aj spätná odozva od zákazníkov. V najbližších mesiacoch plánujeme pre nich zavádzať elektronickú pobočku,“ prezrádza v rozhovore Vladimír Bakeš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne KOOPERATIVA.   

Všadeprítomná digitalizácia na jednej strane sľubuje rast poistného trhu, na strane druhej výrazne mení portfólio poistných produktov. Ako zmenila to vaše, prípadne kde vnímate vhodné rezervy? 

Digitalizácia sa nás, v Kooperative, priamo dotýka. Chceme byť zaujímaví pre klientov aj v online biznise a nemenej dôležitá je pre nás spätná odozva od zákazníkov. Či už sa to týka vybavovania ich poistnej udalosti alebo nahlasovania škôd, kedy prechádzame od klasických hlasových kontaktov na digitálne a elektronické.

V najbližších mesiacoch zavedieme pre klientov elektronickú pobočku, kde si po zadaní svojho prístupového mena a hesla budú mať prehľad o svojich zmluvách, rozsahu poistných rizík, platbách a škodách. Jednoducho, aby mali klienti objektívny obraz o svojich zmluvách a škodách. Uvedenú aplikáciu aktuálne testujeme priamo v našej poisťovni a do klientskej testovacej fázy ju plánujeme uviesť začiatkom budúceho roka.

Menia sa v posledných rokoch aj nároky vašich zákazníkov KOOPERATIVY a ako sa to prejavuje? Zvyknú využívať ľudia poistné služby bez návštevy predajného miesta či pobočky?

Všetko závisí od finančnej gramotnosti klientov. Mladšia generácia je viac orientovaná na elektronickú komunikáciu, avšak s výnimkou autopoistenia alebo cestovného poistenia to nie je pre nás jasná „cieľovka“. Najväčší priestor v budúcnosti určite vnímame pri predaji online poistenia, napríklad aj pri poistení bývania.

Väčšina našich klientov však stále prioritne potrebuje uzatvárať poistenie osobne, či už na pobočkách poisťovne, alebo pri komunikácii s našimi spolupracujúcimi maklérmi.  Dotýka sa to poistenia občanov, ale i firiem či komunálnej sféry. Nevylučujem  však, že aj tento typ klientov bude v priebehu troch až piatich rokov požadovať elektronickú komunikáciu. V KOOPERATIVE na to budeme pripravení.

KOOPERATIVA neustále stavia na nových inováciách a trendoch. Ktoré vylepšenia plánujete v rámci zvýšenia komfortu vašich služieb, na čo sa môžu tešiť vaši klienti?  

Aktuálne sme uviedli do života inovatívny projekt spolupráce so servismi motorových vozidiel. Vnímali sme istú podlžnosť voči tejto skupine našich dodávateľov, preto sme ho po polročnej príprave zaradili do praxe. U našich partnerov sa stretávame len s pozitívnymi reakciami, čo sa týka urýchlenia obhliadok poškodených vozidiel v skrátenom režime, nakoľko sme toho názoru, že si obhliadky môžu servisy vykonávať aj sami. To urýchľuje celý proces vybavovania poistnej udalosti.

Ďalšou úľavou pre motoristov sú krycie listy, ktorými garantujeme preplatenie nákladov na opravu vozidla a to už v priebehu jedného dňa. Snažíme sa klientom poskytovať komplexnú pridanú hodnotu a vypláca sa nám to. Urobili sme v posledných mesiacoch veľký krok k tomu, aby sme v rámci kvality naďalej boli vyhľadávanou poisťovňou na poistnom trhu.

V predchádzajúcich odpovediach ste už naznačili rôzne inovačné procesy vo vašej poisťovni. Čo vás najbližšie čaká v rámci rôznych legislatívnych procesov? Na čo sa musíte pripraviť?

Od januára 2018 začína platiť nariadenie PRIIPs pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení. Jeho cieľom je zabezpečiť, aby retailoví investori vždy dostávali informácie, ktoré potrebujú na prijatie zodpovedných rozhodnutí. Od 23. februára 2018 začína byť účinná smernica o distribúcii poistenia, ktorá sa zameriava na zlepšenie spôsobu predaja poistných produktov tak, aby poisťovne zákazníkom prinášali skutočné výhody.

Od mája 2018 vstupuje do platnosti smernica GDPR o ochrane osobných údajov. Aj v tomto prípade hľadáme spoločné riešenia, aby sme klientom i maklérom zbytočne nekomplikovali administratívu a mali s nimi otvorený a vyvážený vzťah, založený na dôvere a dobrom poznaní produktov prostredníctvom rôznych školení. Počas nasledujúcich mesiacov nás čaká veľmi svižné obdobie. Je na každej poisťovni, aby sa na tieto zmeny dobre pripravili, rovnako aj renomované maklérske, finančné a poradenské spoločnosti. 

Uzávierka vašich obchodných výsledkov potvrdila, že tržby  poisťovne KOOPERATIVA za rok 2016 dosiahli úroveň 460,5 mil. eur a dosiahli ste 1 percentný nárast predpísaného poistného. Ktoré faktory prispeli k týmto pozitívnym výsledkom a ako sa vám ich podarilo dosiahnuť?

Trúfam si povedať, že dlhodobo nastavenú stratégiu dobre napĺňame, navyše, zlepšujeme aj kvalitu servisu pre klientov. Naši externí obchodní spolupracovníci sprostredkovávajú viac ako polovicu poistných produktov a máme s nimi veľmi nadštandardné nielen obchodné, ale trúfam si povedať, aj partnerské vzťahy.

Nechceme zostať nič dlžní ani vlastnej internej obchodnej sieti, ktorá sa neustále stará o rozvoj obchodu. KOOPERATIVA poisťovňa je finančne zdravá, rozvíjajúca sa a perspektívna poisťovňa, o čom, veríme, presvedčia aj naše tohtoročné výsledky. Veľký prínos na tomto raste majú aj zamestnanci, pričom mnohí sa postupne vypracovali na rôzne manažérske pozície. Vyrástli spolu s našou poisťovňou a aj vďaka nim sme úspešní.

Vienna Insurance Group (VIG), pod ktorú ako poisťovňa patríte, je vedúcim špecialistom na poistenie v Rakúsku ako aj v strednej a východnej Európe. Aké máte odozvy na fungovanie vašich poisťovní na tunajšom poistnom trhu a čím môžete byť inšpiráciou aj pre ostatné krajiny? Je náš trh niečím špecifický?

KOOPERATIVA poisťovňa ako prvá z „mimorakúskych“ poisťovní v bývalej stredovýchodnej Európe udávala tón rastu a napredovania na poistnom trhu. V súčasnosti máme v rámci celej skupiny Vienna Insurance Group špecifickú, možno dokonca povedať, vedúcu pozíciu. Stáli sme pri mnohých strategických rozhodnutiach a pomáhali sme rozvíjať know-how v ďalších krajinách, kde skupina pôsobí. Ja osobne si spomínam, že sme pomáhali kolegom v Srbsku či v Chorvátsku a radili im, akou cestou sa vybrať pre dosiahnutie úspechu, prípadne, čoho sa vyvarovať.

Patríme medzi top „štvorku“ krajín koncernu a teší nás, že naše názory sú adekvátne prijímané a  diskutované na mnohých strategických úrovniach. Nepochybne je to aj kvôli úsiliu všetkých zamestnancov Kooperativy, ale aj ďalším dvom partnerským poisťovniam patriacim do skupiny, teda Komunálnej poisťovne a Poisťovne Slovenskej sporiteľne. 

Čo vás výhľadovo čaká do tých najbližších mesiacov? Na aké výzvy sa pripravujete?

Zavádzaniu európskej legislatívy do našich právnych predpisov sa nevyhneme, čaká nás však náročné obdobie. Musíme si naplánovať firemnú stratégiu na ďalšie dva až tri roky. Od apríla 2018 sa za súhlasu lokálnych úradov spojí naša KOOPERATIVA s Poisťovňou Slovenskej sporiteľne. Je to náš prioritný bankový partner aj z pohľadu finančných transakcií, úspešne spoločne budujeme kmeň spokojných klientov, ktorí využívajú poistné i finančné produkty obidvoch spoločností.

Chceme nájsť v tomto smere ešte priestor na to, ako byť spoločne úspešnejší na trhu bankopoistenia a my, ako KOOPERATIVA poisťovňa, môžeme klientom ponúkať produkty banky, ktorá patrí medzi tie najväčšie na Slovensku, s najdlhšou históriou v danej oblasti. Táto symbióza veľmi dobre funguje v prospech obidvoch strán.

V ďalších mesiacoch musíme zvládnuť audity, účtovné závierky a veríme, že úspešne rozbehneme aj rok 2018. Zostáva nám dúfať, že pozitívny ekonomický vývoj našej krajiny zostane zachovaný aj v ďalšom období. Vnímame, že apetít klientov po kvalitnom zabezpečení poistenia mierne rastie, či už ide o životné ale i neživotné poistenie.

Pre nás to predstavuje príležitosť ponúkať klientom kvalitnú formu ochrany voči rôznym rizikám, čo je vlastne zmyslom nášho podnikania. Som presvedčený, že v ďalších rokoch budeme pokračovať v neustálom napredovaní a poskytovaní kvalitných služieb pre našich klientov. 

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články