Tip na konferenciu: Celoživotné vzdelávanie v oblasti riadenia rizík a poisťovníctva


			Tip na konferenciu: Celoživotné vzdelávanie v oblasti riadenia rizík a poisťovníctva
27.11.2019 Poistný trh

Slovenská asociácia rizikového manažmentu, Ekonomická univerzita v Bratislave, Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave Vás pozývajú na konferenciu Celoživotné vzdelávanie v oblasti riadenia rizík a poisťovníctva.

 

Konferencia Celoživotné vzdelávanie v oblasti riadenia rizík a poisťovníctva je určená:

pre vrcholový manažment poisťovní, finančných sprostredkovateľov, rizikových manažérov, metodikov neživotného poistenia, upisovateľov rizika, likvidátorov poistných udalostí, sprostredkovateľov poistenia, finančných poradcov, manažérov správy majetku a poisťovania v podnikoch a spoločnostiach, vedeckých i pedagogických pracovníkov zaoberajúcich sa riadením rizík a širokú odbornú
verejnosť.

Dátum: 5.12.2019
Čas: 09:00 – 15:00
Miesto: Aula Ekonomickej Univerzity v Bratislave
Konferencia sa koná pod záštitou
Rektora Ekonomickej univerzity prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD.
Rektora Univerzity sv.Cyrila a Metoda prof. Ing. Romana Boču, DrSc.
Odborný garant SARM hosť. prof. Ing. Robert Poór, PhD.
Konferenciu povedie dekan Fakulty podnikového manažmentu
prof. Ing. Peter Markovič, PhD.

Program:

Pozvanka_SARM


Detailný harmonogram bude určený 5.12.2019.
Účastnícke poplatky:
Účastníci konferencie neplatia účastnícky poplatok.

Vašu účasť prosíme potvrdiť odoslaním záväznej prihlášky najneskôr do 3.12.2019
na e-mailovú adresu: vzdelavanie@isarm.sk.

Slovenská asociácia rizikového manažmentu dbá na bezpečnosť prijatých a uchovávaných osobných údajov. Prijali sme vhodné technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše údaje dostatočne chránili s ohľadom na závažnosť ich spracovania.

K vašim osobným údajom, ktoré sme od vás získali, nemá prístup žiadna neoprávnená osoba a neodovzdávame ich bez vášho súhlasu ďalším subjektom na ďalšie spracovanie, ak to nevyžaduje zákon, alebo v prípade ochrany našich právnych záujmov. Osobné údaje dotknutých osôb nebudú zverejňované.

 

Zdroj: SARM

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Zvláštny program

Eva H.,  1. 12. 2019

Prosím bolo by  možné upgrade programu? S menami konkrétnych  prednášajúcich?
Čo by mala konferencia priniesť účastníkov ? Akú pridanú hodnotu

RSS

Súvisiace články