Snehová kalamita spôsobila početné poistné udalosti 


			Snehová kalamita spôsobila početné poistné udalosti 

Poisťovňa Generali zaznamenala v súvislosti so snehovou kalamitou v uplynulých dňoch škody na majetku vo výške viac ako 110-tisíc eur.

Výška škôd sa v nasledujúcich dňoch pravdepodobne ešte navýši o ďalšie doteraz nenahlásené poistné udalosti.

Najviac poistných udalostí eviduje poisťovňa Generali v oblastiach, ktoré snehová kalamita postihla najsilnejšie - a teda zo severu Slovenska. „Najviac škôd na majetku nám nahlásili klienti zo žilinského kraja. Pomerne vysoký počet však zaznamenal aj bratislavský kraj. Ide najmä o škody na majetku spôsobené tiažou snehu, napríklad poškodené krovy striech, dažďové žľaby, preborený skleník či strhnuté oplotenie, ktoré nevydržalo nápor snehu,“ vysvetľuje Katarína Kukurová z poisťovne Generali.

Práve tiaž snehu zapríčinila až 65 % nahlásených škôd z poistenia majetku. Z hľadiska tohto rizika je tohtoročná zima v porovnaní s minulou a predminulou výrazne škodovejšia.

Viaceré poistné udalosti však spôsobila aj povodeň a záplava či atmosférické zrážky, kedy topiaci sa sneh zapríčinil zatopenie strechy či pleseň na navlhnutých stenách. Zaznamenané boli aj poistné udalosti z dôvodu víchrice či búrlivého vetra.

Sneh a poľadovica skomplikovali aj cestnú dopravu. Poisťovni Generali boli hlásené početné poistné udalosti spôsobené šmykom a nedostatočným ubrzdením vozidiel z dôvodu námrazy a snehu na cestách. Kolízie končili najčastejšie stretom s iným vozidlom alebo nárazom do priekopy, múrikov, stĺpov či dopravných značiek.

Ako postupovať v prípade škody:

  • Ak je to možné, je potrebné zabrániť ďalšiemu rozšíreniu alebo zväčšeniu spôsobenej škody. S odstraňovaním následkov alebo opravou je však nutné počkať do obhliadky poisťovne.
  • Samozrejme, ak je z hygienických alebo bezpečnostných dôvodov nevyhnutné začať s odstraňovaním škôd skôr, ľudia to môžu urobiť. V takom prípade je však dôležité škodu dôkladne zdokumentovať, úplne postačia aj fotografie nafotené na smartfón.
  • Odporúčame nafotiť aj každú zmenu, ktorú bol klient nútený urobiť, aby tak zabránil rozšíreniu škody. Vzniknutú škodu je potrebné nahlásiť do poisťovne.
Zdroj: Generali

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články