Athora dokončila akvizíciu Generali Belgium


			Athora dokončila akvizíciu Generali Belgium

Athora Holding Ltd. (spoločne so svojimi dcérskymi spoločnosťami; ďalej len „Athora") oznámil 2. januára 2019, že dokončil akvizíciu poisťovne Generali Belgium SA / NV (ďalej len „Generali Belgium"), ktorá má sídlo v Belgicku.

Celková úhrada za túto transakciu činí 540 mil. eur. Do konca druhého štvrťroka 2019 bude získaná spoločnosť premenovaná na Athora Belgium. 

Athora považuje túto transakciu za ďalší medzník na jej ceste k docieleniu špičkovej pozície v dlhodobom podnikaní v poistenia a zaistení v Európe. Na základe tejto akvizície má Athora teraz stabilnú, efektívnu a pružnú platformu, ktorá slúži jej operáciám v Belgicku a ktorá môže podnietiť rast.  

Athora vychádza z toho, že belgický trh pre ňu ponúka rad príležitostí, aby pokračoval rozvoj retailovej poisťovacej činnosti a úspešne sa nadviazalo na 117 rokov činnosti poisťovne Generali Belgium, teda na jej mimoriadnu históriu a neoceniteľné skúsenosti. Okrem orientácie na rast dočasný Generali Belgium chce Athora umiestniť v najbližších niekoľkých rokoch v Beneluxe významný kapitál, a preto hľadá v regióne rastový potenciál.  

Vo vyhlásení sa tiež uvádza, že akcionárska základňa Athora sa skladá z 26 vysoko kvalitných globálnych investorov uvažujúcich v dlhodobom horizonte. Títo akcionári zdieľajú víziu Athora vybudovať špičkový biznis v oblasti poistenia a zaistenia s tým, že poisťovniam budú ponúkané akvizície, transfery poistného kmeňa a zaisťovacie riešenia. Akvizícia Generali Belgium je jedna transakcia, ale Athora má vraj o belgický trh dlhodobý záujem. 

Po zohľadnení vyššie uvedenej akvizície predstavujú konsolidované aktíva Athora cca 15 mld. eur. V celkovo piatich jurisdikciách má Athora zhruba 800 000 poistencov a takmer 800 zamestnancov. 

Dorsan van Hecke, dočasný výkonný riaditeľ Generali Belgium, vyjadril názor, že s príchodom spoločnosti Athora otvára Generali Belgium novu históriu svojho pôsobenia v Belgicku. Za dôležité považuje, že Athora poskytuje kontinuitu pre poisťovacích maklérov a klientov Generali Belgium. 

Van Hecke potvrdil, že nová spoločnosť má veľké ambície, pokiaľ ide o rozvoj všetkých oblastí podnikania. Bude pokračovať v investovaní do vzťahu s poisťovacími maklérmi tak, aby títo mali k dispozícii všetky nástroje na ponúkanie konkurencieschopných poistných produktov a služieb.

Generali Belgium, resp. budúce Athora Belgium, bude naďalej entitou regulovanou podľa belgického práva, resp. podľa európskeho práva, ak jej poistný kmeň zostane v Belgicku.   

Zdroj: ATHORA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS