Monika Shatagin, Finanzpartner: „O úspech sa treba vždy podeliť“


			Monika Shatagin, Finanzpartner: „O úspech sa treba vždy podeliť“

Výkonná riaditeľka spoločnosti Finanzpartner pôsobí v oblasti finančných služieb už viac ako desať rokov. Za kľúčový krok k úspešnému podnikaniu považuje, ak sa človek obklopí spoľahlivými obchodnými partnermi a spolupracovníkmi.

Výkonná riaditeľka spoločnosti Finanzpartner Monika Shatagin viac prezrádza v rozhovore pre portál oPoisteni.sk.

 

Monika Shatagin

Spoločnosť Finanzpartner vznikla v roku 2008. Dnes má na Slovensku viac ako 45 obchodných zastúpení a služby poskytuje 100 tisíc klientom. Akú stratégiu hľadať za týmto úspešným príbehom?

Spoločnosť Finanzpartner naozaj prešla od svojho vzniku ďalekú a náročnú cestu. Stratégia, ktorú na začiatku podnikania zvolil zakladateľ spoločnosti Eduard Nagy a generálny riaditeľ Igor Čečko, vychádza z napĺňania dvoch hlavných línií. Tou prvou je služba klientom a snaha ponúkať im komplexné a finančne profitabilné riešenia.

Našou konkurenčnou výhodou je, že okrem služieb finančného sprostredkovania zabezpečujeme i právne poradenstvo a realitný servis. Naša druhá strategická línia sa týka podpory spolupracovníkov a finančných sprostredkovateľov. V spoločnosti Finanzpartner vieme, aké môžu byť začiatky podnikania náročné a akú administratívnu zaťaž vlastný biznis často vyžaduje.

Skúseným i začínajúcim maklérom preto poskytujeme výraznú technickú, administratívnu a právnu pomoc. Ja osobne si však myslím, že úspech spoločnosti Finanzpartner spočíva i v samotnom prístupe k podnikaniu či obchodným partnerom. Naša spoločnosť je postavená na poctivej robote, hodinách náročnej práce a neustáleho vzdelávania sa. Ctíme princípy otvorenej komunikácie a férovej spolupráce, vážime si prejavenú dôveru klientov i obchodných partnerov.“

Predpokladáme, že chcete rásť a rozvíjať sa aj do ďalších mesiacov a rokov. Akým spôsobom to chcete dosiahnuť? Prezraďte nám vaše manažérske plány na najbližšie obdobie...

Môžem potvrdiť, že ambíciou spoločnosti Finanzpartner je rast. Vďaka úspešným obchodným aktivitám, pribúdaniu nových klientov a investíciám do digitalizácie dnes patríme k najdynamickejšie rastúcim finančným sprostredkovateľom na trhu.

Súčasná ekonomická situácia a hospodársky vývoj ponúkajú zaujímavé investičné príležitosti.  I napriek možnej recesii a spomaleniu Európskej ekonomiky majú Slováci o finančné služby stále záujem. A my chceme byť pripravení pomôcť im s výberom a sprostredkovaním týchto služieb. Naša expanzia počíta nielen s rastom klientov ale i spolupracovníkov. Počas môjho viac ako desaťročného pôsobenie v segmente finančných služieb som sa naučila, že najväčší úspech spočíva v tom, ak sa vám podarí nájsť kvalitných a spoľahlivých kolegov.

My podávame ruku k spolupráci jednotlivcom, celým maklérskym tímom i sieťam. Rovnako však ponúkame šancu aj začínajúcim nováčikom. Chceme stáť pri všetkých, ktorí majú seriózny záujem o prácu vo finančnom sektore a úspešné riadenie vlastného podnikania.

Aké výhody ponúka Finanzpartner v oblasti náboru a spolupráce? Prezraďte, čo všetko môžu makléri prácou s vami získať?

Našim spolupracovníkom poskytujeme kompletnú technicko-administratívnu podporu tak, aby sa oni mohli sústrediť na samotné podnikanie. Finanzpartner spolupracuje s viac ako 50 obchodnými partnermi, medzi ktorými nechýbajú významné domáce i svetové banky, poisťovne či investičné domy.

Naši kolegovia automaticky získajú prístup k širokému produktovému portfóliu. Pomáhame s chodom kancelárie, IT službami a kvalitným back-officeom. Veľký dôraz kladieme na prístup k bezplatnému vzdelávaniu, pričom makléri majú na výber z katalógu školení podľa vlastných preferencií.

Spolupracovníkom ponúkame nadštandardné provízne schémy, produkčné prémie a samozrejmosťou sú rôzne motivačné súťaže. O finančný úspech spoločnosti sa vždy delíme so spolupracovníkmi, ktorí za ním stoja.“

Ktoré konkrétne formy podpory spolupráce vo vašej spoločnosti považujete za najdôležitejšie a prečo?

Ak by som mala vybrať tie najpodstatnejšie, tou prvou by bolo digitálne portfólio. Maklérom ponúkame prístup k informačnému systému FINIS II, ktorý v súčasnosti patrí k najlepším riešeniam určeným pre online správu obchodných kancelárií. Okrem toho ponúkame možnosť online uzatvárania poistných zmlúv, máme vlastné porovnávacie aplikácie a finančné kalkulačky, rovnako ako i vlastnú mobilnú aplikáciu.

Rovnako by som však dala do pozornosti aj slobodu a voľnosť, ktorú všetkým naším spolupracovníkom ponechávame. Každý maklér si sám určuje rozsah a objem svojej práce, pričom my podporujeme všetky typy predajcov – od tzv. tipéra, cez konzultantov až po partnerov. Finanzpartner počas svojho viac ako desaťročného pôsobenia na Slovenskom trhu spolupracoval s 1 500 maklérmi a my považujeme za dôležité, aby si naši kolegovia sami určili a vymedzili rozsah spolupráce.“

Pri nábore oslovujete aj ľudí, ktorí doteraz nepodnikali. Aké máte na nich požiadavky a čo musia spĺňať?

Som presvedčená, že najdôležitejšie je veriť sám sebe. Vo Finanzpartnerovi sme vytvorili inovatívnu platformu pre finančné sprostredkovanie a osobné uplatnenie každého nášho spolupracovníka. Sama viem, aké bývajú začiatky podnikania ťažké. Preto poskytujeme začínajúcim spolupracovníkom silnú podporu a všetky potrebné školenia.

Ako jediná spoločnosť na trhu sme si vymedzili tri sociálne skupiny, na ktoré sme sa zamerali v rámci náborových aktivít. Tou prvou sú rodičia na materskej dovolenke, druhou sú aktívni či bývalí športovci a tou treťou sú učitelia. Každá z týchto skupín má výrazné predpoklady byť úspešnou pri finančnom sprostredkovaní.

Mamičky, a dnes už aj oteckovia, na materskej zvládajú multitasking a majú skvelé manažérske schopnosti, športovci zase disciplínu, sú zvyknutí trénovať a majú silné zameranie na cieľ. Učitelia sú nositeľmi vedomostí a práve oni môžu výrazne prispieť i k zvýšeniu finančnej gramotnosti na Slovensku.

Všetci títo ľudia stoja krok od úspešnej kariéry v segmente finančných služieb, no možno sa ho boja urobiť. A my sme tu práve pre nich, aby sme im pomohli vykročiť a sprevádzali ich pri budovaní novej kariéry.“

Z pozície výkonnej riaditeľky spoločnosti Finanzpartner, ako hodnotíte aktuálnu situáciu na trhu finančných služieb a aké sú vaše prognózy na najbližšie obdobie?

Trh finančného sprostredkovania sa mení a vyvíja. Veľký kvalitatívny posun priniesla digitalizácia služieb, ktorá ponúka maklérom vyššiu efektivitu práce a časovú úsporu. Za posledné roky prešiel trh výraznou reguláciou a posilnil sa i dohľad zo strany štátu. Žiadny sprostredkovateľ si dnes nemôže dovoliť prešľapy alebo nízku odbornosť, pretože stratí klientov.

Na trhu pôsobia takmer dve desiatky relevantných hráčov a konkurenčný boj o klientov či spolupracovníkov je tvrdý. Kto chce uspieť, musí poskytovať kvalitné služby, profesionálny servis či motivačné pracovné podmienky. Mení sa i pozícia finančného sprostredkovateľa. Dnes dokáže poskytnúť praktické odborné rady či zvoliť také produkty, ktoré klientovi naozaj pomôžu k lepšiemu finančnému zabezpečeniu v budúcnosti.

Slovenský poistný trh sa vyznačuje v rámci krajín V4 najvyšším podielom životného poistenia, ktorý dosahuje až 48 %. V neživotnom poistení nastal nepríjemný zlom s príchodom nového 8 % odvodu zo strany štátu. Takéto dodatočné zdanenie klientov či poisťovní nie je prospešné vôbec pre nikoho.

Na druhej strane pozitívne hodnotím rastúci záujem Slovákov o sporenie v druhom pilieri a možnosť využívať historicky najnižšie úrokové sadzby na úverových produktoch. Pri prognózach vývoja treba brať do úvahy Brexit a obchodnú vojnu USA, čo sa však týka sprostredkovania finančných služieb na Slovensku v najbližšom období, som pomerne optimistická.“

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články