Najväčšie prípady stiahnutia výrobkov z trhu zo skúseností Swiss Re


			Najväčšie prípady stiahnutia výrobkov z trhu zo skúseností Swiss Re

SIBAF® fórum 2019 bude klasicky postavené na názornosti, aktuálnosti a odbornosti. Poistní makléri nadobudnú veľa poznatkov aj v oblastiach stiahnutia výrobkov z trhu - product recall v poisťovacej praxi a udeľovania pokút pri porušení ochrany osobných údajov.

Už 10. októbra sa môžete stať súčasťou SIBAF® fóra 2019 v bratislavskom HubHub Twin City C.
Poistní makléri získajú množstvo praktických poznatkov pre svoju prax, ktoré využijú v každodennej komunikácii a najmä pri profesionálnom poskytovaní služieb svojim klientom.

Jednou z tém bude aj „Stiahnutie výrobkov z trhu / Product recall v poisťovacj praxi”. Diskutujúcimi budú zástupcovia spoločnosti Swiss Re: Ján Ďurkovič, Underwriter Fac Casualty a Dominika Tatárová, Team Coach Facultative Underwriting.

V praktickom duchu poskytnú základné informácie o stiahnutí výrobkov z trhu z pohľadu poisťovacej praxe nielen na Slovensku. Pre prax prítomných maklérov budú prínosné poznatky Swiss Re plynúce z osobných skúseností a participácie na najväčších prípadoch stiahnutia výrobkov z trhu v histórii.

Dozviete sa:

  • čo je predmetom tohto poisťovacieho produktu
  • aký je štandardný rozsah krytia
  • pre akých klientov je produkt vhodný
  • ktorým aspektom krytia je vhodné venovať zvýšenú pozornosť

 

Ďalšou témou SIBAF® fóra 2019 budú „Povinnosti a oprávnenia dozorného orgánu pri porušení ochrany osobných údajov v praxi”. Téma bude súvisieť okrem iného aj s programovým blokom venovaným cyberpoisteniu. Pani Angela Sobolčiaková z Úradu pre ochranu osobných údajov sa bude venovať problematike udeľovania pokút. Nakoľko pokuty v rámci EÚ majú byť harmonizované, problematika je z pohľadu ich stanovenia významná. Pokuty sú predmetom poistenia krytia poistenia GDPR, a tak je dôležité poznať ich úrovne pre účely nastavenia limitu krytia pre sektor, v ktorom spoločnosť - klient - vykonáva svoju činnosť.

Ďalším bodom GDPR tematiky bude oznamovacia prax po incidente vo vzťahu k porušeniu povinností, teda ako postupovať a vyhnúť sa prípadným nedorozumeniam.

Súčasťou SIBAF® fóra 2019 bude aj vyhlásenie výsledkov už 12. ročníka ankety SIBAF® Award Najlepšia poisťovňa.

do 3. októbra máte možnosť registrovať sa na SIBAF® fórum 2019 za zvýhodnený účastnícky poplatok 95 eur. Registrujte sa tu!

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články