Poisťovníctvo v roku 2016: Slovenská asociácia poisťovní


			Poisťovníctvo v roku 2016: Slovenská asociácia poisťovní

Aký bol rok 2015 konkrétne pre SLASPO a vaše aktivity? Čo vás potešilo, prípadne sklamalo v predchádzajúcich mesiacoch?

Pre SLASPO to bol štandardný rok, aj keď niektoré agendy, ako napríkla príprava na vyplácanie anuít, alebo tvorba legislatívy na ochranu finančného spotrebiteľa boli úplne nové a veľmi náročné. Potešilo nás, že mnohé veľmi špecifické otázky poisťovníctva sme mali s kým diskutovať vďaka otvorenému prístupu a kvalifikovanosti ľudí z Ministerstva financií SR a Národnej banky Slovenska.

Naopak, sklamalo nás, že viacerí vysokopostavení verejní činitelia preukázali toľko nekvalifikovanosti a demagógie nielen v oblasti anuít, ale aj v oblasti ochrany spotrebiteľa. Nedali tak mnohým občanom šancu rozlíšiť, kedy im politici reálne pomáhajú a kedy im pod rúškom ich zvýšenej ochrany vyslovene škodia.

Ako sa bude poistný trh vyvíjať v roku 2016 a čo od neho očakávate?
Vývoj na poistnom trhu závisí od mnohých skutočností, a to nielen politických, ale aj ekonomických, prírodných a iných. Preto odhadovať vývoj sa naozaj neodvážim. Dovolím si vysloviť iba vieru, že sa počet poisťovní so slovenskou licenciou na Slovensku udrží a že nebude pokračovať proces zmien poisťovní na pobočky poisťovní z iných členských štátov. Pomôcť by tomu ale mala ale vláda tým, že by svojimi reguláciami zlepšovala podnikateľské prostredie na Slovensku a nie ho komplikovala tak ako tomu bolo doteraz (jeden negatívny príklad za všetky – dodatočný odvod zo zisku poisťovní).

Zdroj: oPoistení.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články