Za práceneschopnosť počas chrípky dostanete najviac 1135,70 eura


			Za práceneschopnosť počas chrípky dostanete najviac 1135,70 eura
11.2.2020 Produkty

Najmä v čase chrípkovej sezóny sa občania zaujímajú o výšku dávky nemocenské, ak sa dajú lekárom vypísať na péenku.

Sociálna poisťovňa preto upozorňuje, že výška dávky je vždy individuálna a závisí od hrubej mzdy (vymeriavacieho základu), z ktorej poistenec (za zamestnanca jeho zamestnávateľ) odvádza poistné na nemocenské poistenie. Zákon pritom presne stanovuje podmienky na priznanie dávky a aj vzorec na jej výpočet.  
 
Platí základný princíp, podľa ktorého čím vyššia je hrubá mzda (vymeriavací základ), z ktorého poistenec platí poistné, tým vyššia je aj dávka, zákon ale obmedzuje jej maximálnu výšku. Ak dnes poistenec odvádza poistné z hrubej mzdy nad 2 026 eur, maximálna výška dávky nemocenské na deň je ohraničená sumou 36,63456500 eura.
 
Znamená to, že poistenec môže po splnení všetkých podmienok dostať dávku pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci maximálne vo výške 1 099,10 eura a pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci to je 1 135,70 eura.
 
Pri nižších vymeriavacích základov (hrubej mzde) je dávka nižšia. Priemerná výška dávky nemocenské pritom medziročne vzrástla o 29 eur. Kým v roku 2018 dosahovala 268,02 eura mesačne, vlani to bolo 296,94 eura.
 
Prvých 10 dní práceneschopnosti nahrádza zamestnancovi jeho príjem zamestnávateľ, pričom prvé tri dni PN-ky to predstavuje 25 % denného vymeriavacieho základu a ďalšie dni to je 55 %. Následne, ak PN-ka pokračuje aj od 11. dňa, ju vypláca Sociálna poisťovňa, pričom výška dávky na deň tvorí 55 % z denného vymeriavacieho základu poistenca.
Zdroj: Sociálna poisťovňa, oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články