Poistenie pre seniorov: finančné plánovanie netreba zanedbať


			Poistenie pre seniorov: finančné plánovanie netreba zanedbať

Aj napriek veku by seniori mali finančne plánovať, čiže mať prehľad o príjmoch a výdavkoch a aktívne ich riadiť. To však nie je všetko, čomu by seniori mali venovať svoj čas a financie.

Nielen na otázku, či má zmysel pre seniora uzavrieť poistenie, odpovedá finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik.

Len polovica seniorov premyslene hospodári so svojimi financiami

Najprv trochu štatistiky. Kým v roku 2013 malo „na krku“ exekúciu 23-tisíc seniorov, dnes je to vyše 35-tisíc. Aj keď ciest, ako sa neúmerne zadlžiť, môže byť niekoľko, väčšina prípadov má bezpochyby korene v nedostatočnom finančnom plánovaní. Podľa nedávneho prieskumu sa až 10 % seniorov nad 65 rokov priznalo, že financie nijako neplánuje. Inak povedané, títo starší ľudia s dôchodkom ako jediným príjmom peniaze míňajú „ako príde“. Naopak, k hospodáreniu s financiami pristupovalo zodpovedne 54 % dôchodcov.

„Základom finančného plánovania je poznať svoje výdavky, aby ste ich mohli prípadne obmedziť, a tak dlhodobo vyjsť s existujúcimi príjmami. Zodpovední dôchodcovia zo svojho dôchodku najprv odložia peniaze na pravidelné platby a poplatky, a až so zvyškom voľne nakladajú. Prípadne, ak človeku nestačia ani na zredukované výdavky a dôchodok, treba zvážiť iné riešenie situácie,“ radí Marián Búlik.
Finančné plánovanie však pokrýva oveľa viac ako len kontrolu výdavkov. „Kľúčové je, aby bol dôchodca zabezpečený voči vážnym životným situáciám a mal ochránený majetok. A v ideálnom prípade žil z výnosov svojho majetku, čiže z renty.“

Poistenie pre seniora: nutnosť či nezmysel?

Mnohé poisťovne majú v ponuke špeciálne produkty pre seniorov. Má však pre dôchodcov zmysel poisťovať sa „na staré kolená“? Závisí to od okolností. „Pre seniora je kľúčové, aby si mohol v prípade vážnych zdravotných komplikácií či úrazu kúpiť osobnú opateru, zaplatiť lieky či rehabilitáciu. Ak má starší človek veľké úspory alebo má majetok, ktorý mu prináša pravidelnú rentu, tak je poistenie v zásade zbytočné. V opačnom prípade však radím uzavrieť si aspoň úrazové poistenie,“ radí M. Búlik.

Úrazové životné poistenie pre seniorov typicky pokrýva smrť následkom úrazu a trvalé následky úrazu. Mesačné poistné začína od pár eur. Rizikové životné poistenie má už širší záber: základom je poistenie pre prípad úmrtia s pripoisteniami vrátane závažných chorôb, ich trvalých následkov a invalidity.

„Úrazové aj rizikové životné poistenie sú zložité produkty, ktoré je treba správne nastaviť. Vyšší vek nastavenie ďalej komplikuje, pretože je potrebné vybrať produkt vhodný pre seniora a skombinovať také riziká, ktoré majú pre poisteného zmysel. Preto odporúčam poradiť sa s finančným sprostredkovateľom,“ hovorí M. Búlik.

Ideálnou kombináciou je životné poistenie, ktoré pri úraze a závažnej chorobe finančne pomáha vo financovaní opatery a kúpe zdravotných pomôcok a je aktívne do čo najvyššieho veku. Pre seniorov je viac ako pre inú vekovú skupinu podstatná asistenčná služba a pripoistenie pre prípad nesebestačnosti. Seniorom, ktorí chcú fungovať samostatne vo vlastnom byte či dome, zabezpečujú v prípade potreby pomoc a dôležité služby domácej asistencie.

Sporenie: rozlišujte medzi vytvorením krátkej rezervy a dlhodobým zhodnocovaním úspor

Aby seniori nemuseli súbežne s poberaním dôchodku ešte pracovať, mali by si počas aktívneho života vytvoriť dostatočné úspory alebo nadobudnúť majetok, z ktorého majú pravidelnú rentu. Ak však žiadnu rezervu pri odchode do dôchodku nemajú, je potrebné si ju vytvoriť z dôchodku. Výber vhodného nástroja nie je jednoduchý.

Na trhu je v ponuke kapitálové životné poistenie pre seniorov, ktoré kombinuje základný úrok (technickú úrokovú mieru) a poistenie. Pre seniorov to nie je vzhľadom na vysoký vek najvhodnejšie riešenie, vytvorený vankúš a výplata pri dožití či smrti totiž skôr pomôžu dedičom ako samotnému seniorovi.


Kedysi na trhu existovalo stavebné sporenie, ktoré priebežne seniorom vyplácalo rentu. Bol to vhodný doplnok k iným formám, avšak radikálna zmena zákona, ktorá zrušila štatút priateľských sporiteľov, od minulého roka tento produkt ukončila. Dnešný prínos stavebného sporenia je pre seniorov otázny.

Existujú na trhu poisťovne, ktoré počas prvých rokov vyplácajú k sporeniu bonusové úroky. Úročenie 3,5 % v prvom roku znie nádejne, od druhého roka však klesá na 1,5 %. Nepomôže ani štátna prémia, keďže tá núti sporiteľa investovať úspory na stavebný účel. Navyše, viazanosť je 6-ročná a výber nasporených úspor pred šiestym rokom sporenia je vysoko sankcionovaný percentom z cieľovej sumy.

Krátkodobú rezervu je lepšie vytvoriť si na sporiacom účte. Úročenie je síce nízke (aj sporenie s bonusovým úrokom nepresahuje 0,4 %), no lepšie to nie je ani pri termínovaných účtoch, kde je však možnosť voľného nakladania s peniazmi značne obmedzená. Ak hovoríme o dlhodobejšom sporení, aj pre seniorov je voľbou pravidelné investovanie do podielových fondov. Samozrejme, rozložením investícií prispôsobené veku, profilu klienta a investičnému horizontu.

Namiesto seniorského účtu bezplatný

Na Slovensku ponúkajú seniorský účet štyri banky, najlacnejšia s poplatkom od 0,95 € mesačne. Dokonca prvých 6 mesiacov niektoré banky poplatok neúčtujú, ak k nim prestúpite z inej banky. „Je však dobré povedať, že na trhu nájdeme niekoľko ponúk bežného účtu bez poplatkov pre kohokoľvek, čo je pre starších ľudí v konečnom dôsledku lepšie riešenie ako špecializovaný seniorský účet,“ pripomína Marián Búlik.

Používaniu bezplatného účtu nahrávajú aj zvyklosti seniorov. Podľa štatistík predstavitelia staršej generácie s kartou k účtu uskutočňujú v priemere štyri platby v obchodoch a dva výbery z bankomatu mesačne. Seniori pritom zvyknú vyberať vyššie sumy (priemerne tvoria sumu 150 - 170 eur) a až 40 % dôchodku míňajú v hotovosti.

Zlá správa pre seniorov sa týka cestovania. To je dnes pre seniorov oveľa bežnejšie ako kedysi. Nepraje im však cestovné poistenie, ktoré seniorov sankcionuje za vyššie zdravotné riziko. Cena vtedy rastie v porovnaní s mladším človekom až dvojnásobne.

Plánovanie je základom plnohodnotného života vo vyššom veku

Predlžovanie priemerného veku dožitia (dnes u žien takmer 80 rokov) znamená, že na Slovensku máme každým rokom viac seniorov, ktorí na dôchodku strávia stále väčšiu časť svojho života. Ak sa ľudia počas aktívneho života o seba starajú, čiže športujú a zdravo sa stravujú, a súčasne sporia a investujú, môžu žiť vo vyššom veku skutočne plnohodnotný život. K tomu im dokáže pomôcť finančné plánovanie.

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články