Seniori doplácajú na neznalosť finančných pojmov


			Seniori doplácajú na neznalosť finančných pojmov

Hoci si seniori dokážu našetriť popri dôchodku a dôkladne porovnávať aj vývoj cien v obchodoch, patria stále k najrizikovejším skupinám pre nekalé praktiky nebankoviek a pochybných obchodníkov.

Mesiac úcty k starším by mal byť nielen o uvedomení si spolupatričnosti k seniorom, ale hlavne o snahe pomáhať im aj vo finančnej gramotnosti. Upozorňuje na to Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP).

Hoci totiž dôchodcovia na jednej strane vedia, ako hospodáriť s peniazmi a vedia si našetriť aj popri dôchodku, či dokážu pozorne sledovať vývoj cien v obchodoch, patria stále k najzraniteľnejšej vrstve obyvateľstva z hľadiska neuváženého zadlžovania a míňania úspor. Ich osamelosť, neznalosť finančných pojmov a často emotívne rozhodovanie s cieľom potešiť blízkych totiž často zneužívajú nepoctiví obchodníci, ktorí pri predaji tovarov a služieb používajú nekalé praktiky.

„Tým, že sa dôchodcovia v spleti finančných výrazov nevedia orientovať a neporadia sa s finančným odborníkom, nechajú sa nalákať na kúpu mnohých tovarov a služieb, ktoré nedokážu splácať a môžu sa tak pripraviť doslova o strechu nad hlavou,“ upozorňuje Darina Huttová, generálna tajomníčka AFISP.

Finančné pojmy

Výhodná služba, zľava, nižšie úroky či platby. To je magnet, na ktorý najmä starší ľudia počúvajú, no málokedy sa zaujímajú o skutočné podmienky získania produktov s takýmito „benefitmi“.

Napríklad v prípade úveru sa nestačí rozhodovať len podľa úroku či výšky splátky, ale podľa celkových nákladov. Tie si však málokedy nechajú starší ľudia podrobne vysvetliť, respektíve nevedia, na čo všetko sa majú pýtať. Vie im však poradiť profesionálny finančný agent, ktorý je registrovaný Národnou bankou Slovenska ako osoba oprávnená ponúkať sprostredkovanie finančnej služby vo verejnom registri finančných agentov,“ konštatuje odborníčka.

Časté praktiky

Aj preto najčastejšie prípady, pre ktoré sa dôchodcovia dostávajú kvôli úverom až do existenčných problémov, sú jednak počiatočné neuvážené konanie, ako aj nedocenenie schopností úver splácať. „Zadlženie je veľmi často dôsledok iného problému - slabej vôle a neochoty sa poradiť s odborníkom. Veľkým problémom je najmä zadlžovanie sa u nebankoviek či nakupovanie na splátky u pochybných obchodníkov, najmä ak nepovedia, aká je reálna suma, ktorú človek bude musieť na konci zaplatiť,“ hovorí. O nastavení sankcií pre prípad neplatenia ani nehovoriac.

„Starším ľuďom preto odporúčame, aby sa jednak u nebankoviek či pochybných obchodníkov, ktorých identita, aktivity a história sa nedajú overiť, nezadlžovali. Ak sa chcú zadlžiť, každé takéto rozhodnutie treba radšej konzultovať s niekým z rodiny, kto je vo finančných termínoch zbehlý, prípadne je lepšie sa poradiť s odborníkom – profesionálnym finančným agentom,“ hovorí Huttová.

Ľudia často podľahnú nástrahám

Dnes sa minimálne v prípade nebankových inštitúcií dá preveriť na stránkach Národnej banky Slovenska, či majú povolenie poskytovať spotrebné úvery, ako aj to, či posudzujú schopnosť spotrebiteľa splácať úver a s akými podmienkami.

Problémom je však nielen to, že mnoho seniorov neovláda prácu s PC, ale aj časová tieseň či spomínané emócie, ktoré v zadlžení sa zohrávajú úlohu. Teda napríklad „výhodná“ kúpa tovaru, ktorým môžu „ako darček potešiť blízkeho“ s cieľom rozhodovať sa sám a v časovej tiesni.

„Najmä pri spotrebiteľských úveroch ľudia najčastejšie podľahnú lákaniu úveru cez tovar či službu na mieste, kde sa ponúka,“ hovorí Huttová. Jednoduché a rýchle úvery sú však väčšinou najdrahšie.

Určite neodporúčame sa zaväzovať ku kúpe tovaru ani na kontroverzných prezentačno-predajných akciách, a už vôbec nie dávať finančnú zálohu či súhlasiť so splátkovým predajom bez preštudovania si podmienok. Je lepšie, ak si človek zoberie kontakt na predajcu, aby mal možnosť si overiť jeho totožnosť, serióznosť a podmienky kúpy daného tovaru,“ podotýka Huttová.

Preštudujte si obchodné podmienky

Veľkým problémom je preto aj dôvera dôchodcov v poctivosť predajcu. Týka sa to najmä podomových predajcov a obchodných zástupcov. „Seriózny obchodník poskytne čas na preštudovanie si zmluvy v takej dĺžke, aká je pre konkrétneho človeka potrebná, netají svoju identitu a preukáže možnosť jej overenia a netají ani podmienky zmluvy," dodáva Huttová.

Je dôležité, aby si preštudovali najmä všeobecné obchodné podmienky či texty pod čiarou, rovnako tak ročnú percentuálnu mieru nákladov – RPMN, ktoré preukazuje výšku nákladov na úver a samozrejme poskytne údaj o všetkých poplatkoch, ktoré má občan v priebehu splácania úveru platiť,

„Tie si treba od obchodného zástupcu vopred vyžiadať. Určite by podomový predajca nemal vypĺňať časti zmluvy za nich. Ak sú finančné termíny nejasné, radšej sa treba poradiť s odborníkom,“ radí Huttová.

Poraďte sa s finančným odborníkom

Ako upozorňuje, problémy seniorom spôsobuje aj to, že nevenujú dostatočnú pozornosť sankciám, ktoré hrozia za nesplnenie podmienok. „Určite nie je namieste sa nechať dotlačiť do toho, aby za pôžičku na spotrebný tovar mali založiť dom či nehnuteľnosť,“ upozorňuje.

Starší ľudia nezriedka podľahnú taktike takýchto nekalých obchodníkov, že ide len o „rutinu“ potrebnú pre zmluvu. Stať sa však môže všeličo. Najhoršie sú prípady, kedy sa na asociáciu obracajú ľudia až s tým, že si výzvy na uhradenie dlhu v schránke „nevšimli“ a sankcie ich majú reálne pripraviť o nehnuteľnosť.

Emócie musia ísť bokom. Za uzatvorenie zmluvy zodpovedá vždy klient osobne a preto je dôležité, aby vstúpil do vzťahu, ktorému rozumie. Je preto lepšie sa poradiť s finančným odborníkom, aby rozumel jednotlivým finančným pojmom a reálne zvážil, či na splácanie dlhu má po odpočítaní nákladov na živobytie a potrebnej finančnej rezervy,“ vysvetľuje.

Na záver však platí jedno pravidlo, ak Vám niekto ponúka úver nemôže súčasne požadovať od občana akúkoľvek úhradu v hotovosti vopred za sprostredkovanie úveru alebo akýkoľvek poplatok. Profesionálni finanční agenti sú odmeňovaní finančnými inštitúciami, ktoré zastupujú.

Zdroj: AFISP

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.