Poistenie platieb od Poštovej poisťovne


			Poistenie platieb od Poštovej poisťovne
28.2.2019 Produkty, Poistný trh

Spomedzi finančných výdavkov, s ktorými sa musíme v živote vyrovnávať, nám najväčšie obavy spôsobujú pravidelné mesačné výdavky súvisiace s chodom domácnosti a úverové splátky.

Každý z nás sa môže dostať do situácie, ktorá nám napriek zodpovednosti a snahe skomplikuje život. Takou situáciou môže byť dlhodobá pracovná neschopnosť, počas ktorej sa príjmy výrazne znížia a môže nastať problém s uhrádzaním pravidelných platieb. Tieto obavy pomôže znížiť Poistenie platieb.

Poistenie platieb od Poštovej poisťovne je doplnková služba k Užitočnému účtu od Poštovej banky. Poistenie je výsledkom snahy priniesť klientovi čo najväčší komfort v oblasti finančných služieb. Poistenie platieb pomáha klientovi lepšie prekonať obdobie, napríklad počas dlhodobej pracovnej neschopnosti, počas ktorého sa ocitol v situácii s obmedzenou výškou finančných prostriedkov.

Koľko stojí poistenie a akým spôsobom sa platí?

Klientovi, ktorý si dojednal poistenie platieb, sa poplatok za poistenie strháva priamo z Užitočného účtu, ku ktorému si poistenie dojednal. Výška poistného je len 1,50 € mesačne.

Kedy bude klientovi vyplatené poistné plnenie a aká bude jeho výška?

Klient, ktorý je dlhodobo pracovne neschopný, má nárok na poistné plnenie, ak jeho pracovná nechopnosť trvá nepretržite minimálne 60 dní. Prvú platbu poistného plnenia, ktorá je vo výške 100 €, dostane klient v tom kalendárnom mesiaci, v ktorom dosiahol 60. deň pracovnej neschopnosti. Nárok na ďalšiu platbu poistného plnenia vznikne za každý ďalší začatý kalendárny mesiac trvania pracovnej neschopnosti.

Koľko mesačných platieb môže klient dostať?

Počet platieb v dôsledku jednej nepretržitej pracovnej neschopnosti je obmedzený na šesť. To znamená, že výška jednej platby poistného plnenia 100 € môže byť vyplatená 6-krát, ak pracovná neschopnosť klienta trvá po celý tento čas.

Pre koho je poistenie vhodné?

Poistenie je vhodné pre klientov od 18 do 62 rokov, ktorí poberajú príjem a nemajú priznaný invalidný alebo starobný dôchodok alebo úrazovú rentu.

Na čo môže klient využiť poistné plnenie?

Klient môže využiť poistné plnenie podľa svojho uváženia, poisťovňa použitie prostriedkov nekontroluje.

Viac o Poistení platieb nájdete na internetovej stránke poisťovne:

http://www.ppabk.sk/produkty/financie/poistenie-platieb/

Ing. Lenka Sýkorová
produktová manažérka Poštovej poisťovne

Zdroj: Poštová poisťovňa

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články