Poštová poisťovňa: Ako prežiť dlhodobú PN


			Poštová poisťovňa: Ako prežiť dlhodobú PN
29.1.2019 Poistný trh, Produkty

Najväčšou obavou každého živiteľa rodiny je výpadok príjmu. Dlhodobá choroba alebo úraz s potrebou dlhšieho liečenia výrazne znižujú príjmy a vtedy môže nastať problém aj pri uhrádzaní bežných výdavkov.

Počet dní strávených na PN každoročne rastie. Poistite si svoje platby pre prípad, že by vás zdravotné problémy dlhodobo vyradili z práce. S Poštovou poisťovňou to hravo zvládnete.

Čas strávený na PN sa predlžuje

V rozmedzí rokov 2003 až 2012 stúplo priemerné trvanie PN z 30 na 51 dní, zvýšilo sa teda asi o 21 dní. V júli v roku 2018 sa priemerné trvanie PN predĺžilo na 56 dní. Samozrejme, hovoríme len o priemernom trvaní. Keby sme sa pozreli na počet dní strávených na PN podľa miesta bydliska, čísla by boli o čosi hrozivejšie.

Štatistiky Sociálnej poisťovne vykazujú najdlhšie trvanie PN v okrese Poprad – 75 dní, Kysucké Nové Mesto – 72 dní alebo Spišská Nová Ves – 71 dní.* V nasledujúcich mesiacoch a rokoch môžeme aj naďalej rátať so stúpajúcim trendom v počte dní strávených na PN.

Ako predísť finančným problémom v prípade zníženia príjmu?

Čas strávený na PN vám dokáže poriadne ukrojiť z výplaty. Peňazí príde menej, no výdavky ostávajú rovnaké alebo sú pre chorobu či úraz aj niekoľkokrát vyššie. Ako predísť finančným problémom v prípade odchodu na dlhodobú PN? Riešenie na túto otázku má Poistenie platieb od Poštovej poisťovne.

Koľko stojí poistenie platieb?

Produkt Poistenie platieb si môžete uzatvoriť ako doplnkovú službu k Užitočnému účtu od Poštovej banky. Náklady na poistenie sú len 1,50 eura mesačne. Účelom tohto poistenia je poskytnúť klientovi poistné plnenie vo výške 100 EUR mesačne v prípade dlhodobej PN. Na prvé poistné plnenie 100 eur má klient nárok za ten kalendárny mesiac, v ktorom je 60. deň na PN. Túto platbu dostáva klient maximálne 6 po sebe idúcich mesiacov, a to za každý ďalší čo i len začatý kalendárny mesiac trvania PN.

Komu je určené?

Poistenie platieb si môže uzatvoriť klient do veku 62 rokov, a to v prípade, že nepoberá invalidný alebo starobný dôchodok či úrazovú rentu.
Keďže použitie získaných peňažných prostriedkov v podobe poistného plnenia zo strany Poštovej poisťovne sa nekontroluje, je len na klientovi, na čo ich použije.

Ďalšie informácie o poistení platieb získate na internetovej stránke:
https://www.ppabk.sk/produkty/financie/poistenie-platieb/


* Zdroj: https://www.socpoist.sk/aktuality-pocet-pn-sa-v-juli-dostal-pod-hranicu-90-tisic/48411s66450c

Zdroj: Poštová poisťovňa

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články