Poistenec na PN nemôže svojvoľne meniť miesto pobytu


			Poistenec na PN nemôže svojvoľne meniť miesto pobytu
14.11.2019 Produkty

Niektorí poistenci si neuvedomujú, že počas „maródovania“ sa nemôžu liečiť kdekoľvek, ale sú povinní zdržiavať sa na mieste zaznamenanom v Potvrdení o dočasnej pracovnej neschopnosti.

V prípade, že chcú zmeniť miesto pobytu, musí im to odsúhlasiť ošetrujúci lekár, ktorý poistenca uznal za dočasne práceneschopného a určuje liečebný režim na základe jeho zdravotného stavu.

Ak lekár zmenu miesta pobytu počas PN poistencovi povolí, ten je povinný novú adresu nahlásiť pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá dávku vypláca. Poistenec zmenu oznámi písomne, neformálnym listom, najneskôr do 8 dní. Okrem zmenenej adresy treba uviesť aj identifikačné údaje poistenca (najmä rodné číslo) a oznámenie podpísať.

Po zmene miesta pobytu je práceneschopný poistenec povinný zdržiavať sa na novo určenom mieste. V Potvrdení o dočasnej pracovnej neschopnosti vždy môže byť uvedená len jedna adresa.

Informácie v Potvrdení o dočasnej pracovnej neschopnosti sú pre Sociálnu poisťovňu dôležité aj preto, že kontroluje poistencov podľa uvedeného miesta pobytu. Kontroly sa zameriavajú na dodržiavanie liečebného režimu určeného lekárom.

Sociálna poisťovňa v prvom polroku 2019 vykonala spolu viac ako 46 tisíc kontrol dodržiavania liečebného režimu. Podozrenie z porušenia liečebného režimu vzniklo pri každej štvrtej vykonanej kontrole (11 566 prípadov). 

Zdroj: Sociálna poisťovňa, oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články