Ivan Špirakus: Poistenie faktúr zmení podnikateľské prostredie


			Ivan Špirakus: Poistenie faktúr zmení podnikateľské prostredie

INSIA CZ, v spolupráci s ČSOB Pojišťovnou, predstavuje nový unikátny produkt. Poistenie faktúr je rýchle, jednoduché, bez zložitého papierovania, naplno on-line, pričom umožňuje klientom poistiť si presne tie faktúry či odberateľov, ktoré potrebujú. 

INSIA každodenne pomáha tisíckam podnikateľov a malých firiem pri uzatvorení poistenia majetku, zodpovednosti či vozidla. „Dlho nás však trápilo, že im nemôžeme ponúknuť žiadnu možnosť ochrany ich faktúr proti nezaplateniu, čo môže mať niekedy i fatálne následky. To sa teraz zmení," hovorí generálny riaditeľ INSIA Ivan Špirakus. 

Mohli by ste čitateľom predstavit, ako presne funguje poistenie faktúr? 

Nie je to nič zložité. Snažili sme sa celý proces klientovi čo najviac priblížiť a zjednodušiť. Na začiatku je vhodné si faktúru pochopiteľne poistiť.  Poistnú zmluvu pre faktúru splatnú za 1 až 90 dní uzatvoríte on-line. Pokiaľ začne dochádzať k omeškaniu, platbu začneme urgovať.

Postaráme sa o upomínanie odberateľa kvôli platbe i  zabezpečíme nevyhnutnú administratívu. Pokiaľ sa nám nepodarí prinútiť problémového zákazníka uhradiť platbu, vyplatíme klientovi 85 percent faktúry. 

Pozrime sa konkrétne na celý proces. Najprv zadáte svoje ID do nášho systému. Nezabudnite si skontrolovať, či máte správne vyplnené údaje. Je tiež potrebné vyplniť informácie o faktúre. Jednoducho zadajte ID zákazníka, číslo faktúry, výšku platby a dátum splatnosti.

Potom potvrdíte prijatie ceny poistného, zaplatíte kreditnou kartou alebo predplateným kreditom. Nakoniec stačí nahrať kópiu poistenej faktúry a pridať kontaktné údaje odberateľa. Dodávam, že poistenie faktúr je teraz k dispozícii iba existujúcim klientom poisťovacieho makléra INSIA alebo ČSOB Pojišťovny.

Aké typy faktúr je možné zabezpečiť v rámci tohto unikátneho produktu?

Snažili sme sa vyjsť klientom v ústrety, a preto je možné poistiť si faktúry za tovary a služby s maximálnou splatnosťou do 90 dní.  Ďalej je možné dojednať poistnú zmluvu na faktúry za odberateľa v Česku i na Slovensku, tiež na faktúry vystavené medzi firmami, teda odberateľ je firma (IČO). Som presvedčený, že uvedená ponuka dokáže úplne pokryť dopyt po tomto produkte a významne pomôže podnikateľom v ich podnikaní.

Na čo sa poistenie, naopak, nevzťahuje?

Keďže poistenie jednotlivých faktúry bolo doteraz bežne považované v obore poistenia pohľadávok za prakticky nepoistiteľné, je nevyhnutný starostlivý prístup pri príjme rizík do poistenia, aby sme predišli nepriaznivému vývoju s negatívnymi dôsledkami pre všetkých klientov.

Ako je u poistenia pohľadávok zatiaľ obvyklé, pohybujeme sa v prostredí B2B, teda obchodmi medzi firmami, preto nemožno poistiť faktúry vystavené občanom (nepodnikateľom). Rovnako ako nemôžeme poistiť povodeň v okamihu, keď už voda špliecha v pivnici, tak ani tu nemožno poistiť faktúry, pokiaľ pri dojednaní poistenia už budete vedieť, že váš odberateľ je v zlej finančnej situácii.

Treba tiež spomenúť, že pri zadávaní každej faktúry robíme on-line overovanie dostupných informácií o odberateľovi. Po vyhodnotení jeho údajov sa môže stať, že príslušnú faktúru nebudeme môcť poistiť. Dôvodom však môže byť nielen nepriaznivá situácia vášho zákazníka, ale napríklad aj to, že firma podniká menej ako tri roky, alebo sa nám nepodarilo získať o nej dostatočné informácie.

V niektorých prípadoch odmietame prijať faktúru na poistenie i  dôvodu aktuálneho vyčerpania nášho interného limitu poistenia pre danú firmu, alebo skupinu spoločností. Po úhrade skôr poistených faktúr sa však limit odberateľa automaticky opäť obnoví.  

Mohl by ste nám povedať, koľko poistenie stojí a ako sa určuje? 

Táto otázka je, samozrejme, veľmi individuálna, a napriek tomu sa to pokúsim aspoň naznačiť. Cena poistenia závisí na celom rade parametrov. Jej výpočet prebieha v reálnom čase, s ohľadom na aktuálne informácie o platobnej morálke a finančnej situácii odberateľa.Typicky sa poistné pohybuje od 1-2 % hodnoty poistenej faktúry. V tom je zahrnuté ako riziko nezaplatenia, tak aj predchádzanie škode, teda aktívne sledovanie každej faktúry Call Centrom a priebežné upomínanie pohľadávky, ktoré spúšťame niekoľko dní po splatnosti, ak nie je faktúra včas uhradená. 

Je podľa vás neskoré preplácanie faktúr významným problémom?

Včas nezaplatená faktúra je veľkým obchodným problémom a takto k nemu aj pristupujeme. Vždy sa snažíme pristupovať ku každému prípadu citlivo a najmä individuálne. Dbáme na to, aby obchodné vzťahy s dodávateľom neboli naručené. Na druhej strane, záväzky sa platiť musia, a ak všetko zastrešuje silná finančná inštitúcia, ako sme my, často  pomôže len odberateľovi oznámiť oneskorenú platbu a všetko sa dá do pohybu.

Vykonali sme unikátny prieskum s agentúrou IPSOS, realizovaný medzi podnikateľmi. Získali sme jasnú predstavu. 89 % respondentov sa stretlo s oneskoreným zaplatením faktúr (v 92 % prípadov sa jednalo o firmy, v 78 % o OSVČ (osoba samostatne zárobkovo činná).

Až 75 % oslovených spoločností / OSVČ v prípade nevyplatených faktúr postupuje telefonickým kontaktovaním klienta. Ide o 3 zo 4 prípadov. 20 % podnikateľov aspoň príležitostne narazí na skutočnosť, že faktúra nie je vôbec zaplatená. Zaujímavé je, právnu pomoc pri vymáhaní pohľadávok by vyhľadalo 35 dotazovaných. Kompromisnú dohodu by sa snažilo nájsť 17 %.

Vymáhanie pohľadávky pre právnu komplikovanosť nerieši 10 %. Prieskum tak jasne ukazuje, že oneskorené úhrady faktúr sú problémom. Som pevne presvedčený, že náš produkt pomôže podnikateľom riešiť túto situáciu pozitívne a rýchlo.

Zdroj: Jan Cigánik, oPojištění.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články