5 rád: Ako uzatvoriť životné poistenie v rôznych situáciách


			5 rád: Ako uzatvoriť životné poistenie v rôznych situáciách
14.12.2017 Produkty

Uzavretiu životného poistenia by mala predchádzať dôsledná analýza vašich poistných potrieb. Iné potreby máte v mladosti, iné, keď si založíte rodinu či v staršom veku.

Čo treba zvážiť v rôznych situáciách pri výbere životného poistenia na mieru, radí Blanka Hatalová, členka predstavenstva Komunálnej poisťovne.

Hatalova Blanka_Komunálna_poistovna

a) Deti

Čo sa týka detí, oplatí sa ich komplexne poistiť, a to už prakticky hneď po narodení. Uvedomujeme si, že myslieť preventívne na choroby či úrazy pre rodičov je to nie veľmi príjemné, ale je to nevyhnutné. My ponúkame klientom produkty Provital Junior a Školák.

Deťom sa nevyhýbajú ani vážnejšie úrazy, ktorých liečenie a následky môžu výrazne zasiahnuť domáci rozpočet, najmä ak dieťa potrebuje dlhšiu domácu starostlivosť a jeden z rodičov musí čerpať OČR (ošetrenie člena rodiny).

Okrem základného poistenia odporúčame dopriať potomkom ešte väčšiu ochranu v prípade nepriazne osudu rôznymi pripoisteniami, a to pri nevyhnutnom liečení úrazu, kritických chorobách, alebo ak školopovinné dieťa spôsobí nejakú materiálu škodu. Vhodné je mať zabezpečené trvalé následky úrazu i hospitalizáciu, odškodné za chirurgický zákrok, ak váš potomok potrebuje podstúpiť nejakú operáciu, ďalej invaliditu úrazom, zlomeniny, ale aj cestovné poistenie.

b) Mladí bez záväzkov

Vždy v Komunálnej poisťovni hovoríme, čím skôr uzatvoríte životné poistenie, tým lepšie. Mladí určite nerozmýšľajú nad svojou budúcnosťou vo vyššom veku. Minimálne by im mali istú sumu rodičia odkladať na životné poistenie už od detstva, napríklad v rámci produktu Provital Junior. Môžu takto získať finančnú prémiu 105 percent z aktuálnej hodnoty poistenia, ak začínajú študovať na vysokej škole, vstupujú do manželského zväzku, alebo si berú úver na bývanie.

Určite netreba zabudnúť na úrazové pripoistenie, pretože mladí ľudia chcú toho veľa zažiť, cestovať, športovať, čo býva spojené s mnohými rizikami, ktoré môžu predstavovať pre nich aj trvalé následky. Ak zostanú nejakým spôsobom obmedzení po nejakom úraze či chorobe, nebudú si môcť vychutnávať život plnými dúškami. Preto odporúčame úrazové poistenie, ktoré vie finančne zmierniť následky úrazu.

c) Manžel/manželka, druh/družka

Manželstvo je záväzok na celý život a v tomto prípade ide o nemalý záväzok. Okrem toho, že životné poistenie slúži ako finančná istota v prípade nepríjemných udalostí, môže predstavovať aj istú formu zhodnocovania financií. Veľa závisí od toho, či rodina má deti, alebo spláca hypotéku, v takom prípade určite odporúčame pokryť aj riziko pre prípad smrti.

Aby sme boli konkrétnejší, z našich produktov si môžu manželia vybrať v rámci klasického životného poistenia Provital Duo (dvojitý zásah - ochrana života i zhodnotenie úspor), Provital Kapitál (v horších časoch sa zíde finančný vankúš), i Provital Pokoj (poistenie pre prípad úmrtia poisteného počas dojednanej poistnej doby). Prípadne môžu investovať aj v rámci investičného životného poistenia Provital Invest a sporiť si do budúcnosti.

Rovnako môžu tieto produkty využiť aj životní partneri, ktorí si v rámci zmluvy o životnom poistení určia ako oprávnenú osobu svojho partnera. Treba však myslieť na to, že životné poistenie nepodlieha dedičskému konaniu. Daný produkt nerieši, kto v akom vzťahu s kým je, jednoducho sa v ňom určí oprávnená osoba a tej sa bude vyplácať poistné plnenie.

d) Osamelý rodič

Určite najväčší dôraz treba klásť na to, čo robiť, ak osamelému rodičovi vypadne príjem. Pokiaľ sa tento stará o svojho potomka, je to pre neho veľmi zásadná vec, ktorú bude musieť riešiť, najmä ak ho postretne nečakaná choroba či úraz. Napríklad liečba väčšiny kritických chorôb so sebou prináša okrem psychickej záťaže aj výrazné zníženie príjmu a zvýšené finančné náklady.

Odporúčame pripoistenie kritických chorôb, pripoistenie denného odškodného za čas práceneschopnosti následkom úrazu alebo choroby. Aj osamelí rodičia musia riešiť svoje bývanie a tak im na krytie finančných záväzkov môže pomôcť napríklad Provital Partner, ktorý predstavuje ideálny doplnok k úverovým produktom.

f) Seniori

V staršom veku poisťovne zvyknú prihliadať hlavne na zdravotný stav klientov. S ohľadom na ich predchádzajúci zdravotný stav niektoré druhy poistenia môžu byť pre nich priamo vylúčené, prípadne im bude účtovaný rizikový príplatok. Pády a úrazy patria medzi najrizikovejšie faktory, ktoré ohrozujú zdravie seniorov, preto im určite možno odporučiť úrazové pripoistenie.

Starší ľudia vedia šetriť svoje úspory, najčastejšie si peniaze odkladajú na pohreb, prípadne ak majú rodinu a vnúčatá, odkladajú financie práve pre nich. Začiatkom budúceho roka spustíme práve pre seniorov zaujímavý poistný produkt, ktorý veríme, ich príjemne prekvapí a pomôže im v starobe.

 

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články