Michaela Kristiníková, SASP: Žijeme zmenami na poistnom trhu, uviedla na SIBAF forum 2017


			Michaela Kristiníková, SASP: Žijeme zmenami na poistnom trhu, uviedla na SIBAF forum 2017

Tento rok všetci žijeme najmä zmenami na poistnom trhu, novelou zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, budúcnosťou vzdelávania, prezradila na úvod dnešného odborného podujatia SIBAF forum 2017 Michaela Kristiníková, prezidentka Slovenskej asociácie sprostredkovateľov v poisťovníctve (SASP).

Zámer Ministerstva financií o reguláciu odmien finančných agentov, bol podľa Michaely Kristiníkovej najvýznamnejším z pohľadu množstva práce a úsilia, ktoré sme venovali na prípravu stanovísk a rozhovorov so zainteresovanými stranami. Čo ešte prezradila v úvode SIBAF forum 2017 vo svojom príhovore?

Stanoviská SASP k dôležitým témam

Dovoľte mi v krátkosti predstaviť vám stanoviská Slovenskej asociácie sprostredkovateľov v poisťovníctve k týmto témam.

Určujúcim momentom tohtoročného fungovania poistného trhu z pohľadu klientov ale i poisťovní bolo podľa nás zavedenie 8% odvodu v poisťovníctve.

Za najpodstatnejšie považujeme navýšenie poistného pri nových poistných zmluvách a s tým logicky spojenú zníženú vôľu klientov meniť svoje poistné zmluvy, resp. uzatvárať nové poistné zmluvy najmä v oblasti stredných podnikateľov, ale aj väčších priemyselných rizík.

Takýto stav ochudobňuje predovšetkým klienta, čiastočne zabraňuje inováciám a dynamickému konkurenčnému prostrediu a konzervuje slovenský poistný trh spôsobom, ktorý v sebe nemá racionalitu.

Na trhu sa už objavili informácie o zavedení dane z poistenia ako náhrady 8 % odvodu. Verím, že ministerstvo financií nájde kompromis, s ktorým budú spokojné všetky dotknuté subjekty a ktorý nebude trestať spotrebiteľa za jeho zodpovednosť predchádzať stratám poistením svojho majetku.

Avizovaná novela zákona o finančnom sprostredkovaní

Výraznou témou tohtoročného fungovania našej asociácie, ale aj témou celého finančného sprostredkovania, bolo prijímanie dlho-očakávanej novely zákona o finančnom sprostredkovaní súvisiacej s implementáciou Smernice o distribúcii poistenia.

Novela zaviedla do zákona takmer 100 zmien a verím, že v rámci dnešného fóra sa nám podarí diskutovať o najdôležitejších z nich. Pri prijímaní tejto novely bola naša asociácia veľmi aktívna, výrazne sme zasahovali do legislatívneho procesu a viem, že čiastočne aj našou zásluhou sa podarilo prijať novelu, ktorá bude prospešná našim klientom, a výrazne nám neublíži.

Nevytvorenie pozície poisťovacieho makléra - premárnená príležitosť

Pred rokom som vám predstavovala našu víziu poisťovacieho makléra v podmienkach Slovenska. Bohužiaľ musím z tohto miesta konštatovať, že naša asociácia napriek snahám nedokázala Ministerstvo financií presvedčiť o jeho potrebe a jeho legislatívnom začlenení do pripravovanej novely zákona.

Nevytvorenie poisťovacieho makléra považujeme za premárnenú príležitosť. Zo skúseností nás i našich klientov máme za to, že v súčasnosti nie je v podmienkach Slovenskej republiky reálne poskytované finančné poradenstvo v sektore poistenia alebo zaistenia prostredníctvom finančných poradcov.

Ministerstvo financií sa rozhodlo túto situáciu riešiť umožnením majetkového prepojenia finančného agenta a finančného poradcu. Na jednej strane to chápeme ako ústretový krok. Avšak takéto riešenie je najmä pre malé firmy finančne nákladné a personálne ťažko realizovateľné. Preto náš návrh riešenia považujeme naďalej za lepšie a komplexnejšie riešenie.

Téma poisťovacieho makléra teda zostáva pre nás stále otvorená a opätovne sa k nej vrátime pri najbližšej plánovanej novelizácii zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, ktorú predpokladáme v priebehu budúceho roku.

Vzdelávanie ako podstatná súčasť finančného sprostredkovania

Ďalšou témou, ktorej sa chcem dotknúť je vzdelávanie. Naša asociácia dlhoročne považuje vzdelávanie za podstatnú súčasť výkonu finančného sprostredkovania.

Podľa nášho názoru súčasná právna úprava zatiaľ definuje rozsah a obsah vzdelávania na nedostatočnej úrovni. SASP je pripravená zasadiť sa, že vzdelávanie bude posunuté na vyššiu úroveň – z pohľadu kvalitatívneho aj kvalitatívneho. Tento smer považujeme za jediný správny v ďalšej profesionalizácii nášho odvetvia.

Zastávame názor, že by sa mohlo na trhu vzdelávať čo najviac subjektov. Každý z nás by mal mať možnosť vzdelávať sa podľa svojej potreby, napr. aj prostredníctvom SIBAF fóra. Je na každom sprostredkovateľovi či sa zúčastní vzdelávania len preto, aby naplnil literu zákona, alebo aj preto, aby sa posunul so svojim vedomosťami vyššie.

Verím, že sa nemýlim ak poviem, že my sprostredkovatelia sa nebojíme väčšej zodpovednosti vo finančnom sprostredkovaní. Pričom vzdelanosť je prirodzeným predpokladom prebratia tejto zodpovednosti.

Posúvanie odborného vzdelávania na vyššiu úroveň

Sme radi, že organizovaním podujatí SIBAF  – SIBAF forum a SIBAF workshopy – posúvame vzdelávanie na vyššiu úroveň. A budeme sa uchádzať o Vašu priazeň aj v oblasti vzdelávania, ktoré bude pre všetkých sprostredkovateľov od budúceho roku povinné.

Za najzávažnejšiu tému tohto roku, ktorá bohužiaľ prekryla aj novelu zákona o finančnom sprostredkovaní a diskusie o budúcnosti vzdelávania, považujeme dve pracovné verzie Ministerstva financií týkajúce sa odmeňovania.

Bohužiaľ musíme konštatovať, že tieto návrhy boli nastavené doslova likvidačne pre vykonávanie finančného sprostredkovania v podmienkach Slovenska. Sme skutočne veľmi radi, že ministerstvo na základe odborných argumentov a tlaku prakticky celého finančného sektora predbežne upustilo od naozaj radikálneho návrhu, ktorý znamenal potenciálne celkové vytlačenie finančných agentov z poistného trhu.

Uvítali sme tiež, že v tomto boji sa za nás postavili aj tie poisťovne, ktoré si uvedomujú našu nezastupiteľnú úlohu pri práci s klientom.

Snaha zabezpečiť kvalitné poistenie i servis služieb

Ak by som však mohla v kroku ministerstva vidieť niečo pozitívne, bolo to opätovné uvedomenie si našich klientov ale aj nás osobne, čo všetko v rámci finančného sprostredkovania pre našich klientov robíme. Nie je to len snaha o zabezpečenie kvalitného poistenia, ale aj stále sa rozširujúci súvisiaci servis služieb.

Veríme že najbližší návrh ministerstva bude vyváženým návrhom, ktorý nebude likvidačný pre tých, ktorí svoju prácu vykonávajú čestne a svedomito.

Na budúci rok nás tiež čaká balík opatrení súvisiacich s ochranou osobných údajov. Nariadenie, týkajúce sa ochrany osobných údajov nás síce pri jeho implementácii do spôsobu výkonu našej práce potrápi, dúfam však, že aj vďaka dnešnému SIBAFu bude pre nás všetkých táto problematika jasnejšia a uchopiteľnejšia.

V ankete SIBAF® award 2017 oceníme najlepšie poisťovne 

Na záver si dovolím na krátko sa zastaviť pri našej každoročne vyhlasovanej ankete SIBAF award. Na Slovensku v súčasnosti pôsobí 41 poisťovní a orientácia v kvalite ich poskytovaných služieb môže byť pre účastníkov trhu a jednotlivých klientov problematická.

Sme radi, že SIBAF award umožňuje všetkým zúčastneným subjektom lepšiu orientáciu v poskytovaní poistných služieb. Veríme, že naša anketa vystavuje poisťovniam skutočne pravdivé zrkadlo.

V mojom dnešnom príhovore som najčastejšie hovorila o „ministerstve financií“. Legislatíva tento rok skutočne dominovala finančnému sprostredkovaniu v sektore poistenia alebo zaistenia. Dúfam však, že na budúci rok budú príhovoru na tomto fóre dominovať slová, ktoré si to zaslúžia najviac – dve najpodstatnejšie slová - „naši klienti“.

Verím, že po aktuálnom turbulentom roku nás v roku budúcom čaká obdobie, kedy sa budeme môcť naplno venovať našim klientom a ich dennodenným poistným potrebám.  

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články