SIBAF workshopy a semináre 2017: „Vzdelávajme sa spoločne v oblasti poistenia, s expertami z praxe“


			SIBAF workshopy a semináre 2017: „Vzdelávajme sa spoločne v oblasti poistenia, s expertami z praxe“

Odborne sa vzdelávať, stretnúť známych kolegov i obchodných partnerov, nadviazať nové kontakty a spoločne diskutovať o problémoch na poistnom trhu. Už 6. júna sa môžete zúčastniť v hoteli Zochova chata v Modre na ďalšom z podujatí z oblastí vzdelávania sprostredkovateľov poistenia, SIBAF workshopy a semináre 2017.

Semináre budú ako obvykle rozdelené do dvoch miestností, tak aby si účastníci mohli zvoliť témy podľa svojho záujmu. Podľa pripravovaného programu sa budeme venovať najmä tíme zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom. Otvoríme aj tému zaistenia, budeme sa venovať prezentácií prípadových štúdií riešených poistných udalostí,“ objasňuje na úvod organizátor podujatia Martin Sinčák. 

Témy z praxe zaujmú i poučia

Ktoré zaujímavé témy vás napríklad môžu tentokrát konkrétne upútať? Teoretická časť SIBAF-u ws 2017 bude vo veľkej miere venovaná otázkam zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom. Prednášať príde odborník Peter Záruba, spoluautor publikácie Zodpovednosť za výrobky v Európskej únii, na Slovensku a v Česku, i dlhoročný riaditeľ Kancelárie českého jadrového poisťovacie poolu.

Jeho prednáška bude rozdelená na dve časti a dotkne sa naozaj všetkých dôležitých pojmov a pravidiel. Objasníme v nej napríklad témy ako  územná platnosť, objektívna zodpovednosť, dôkazné bremeno, uvedenie výrobku do obehu, lehoty na uplatnenie nárokov a mnohé ďalšie. Teória v jeho podaní bude pretkaná množstvom príkladov z praxe,“ dodáva Martin Sinčák.

Na SIBAF-e ws 2017 sa budú experti z praxe venovať aj téme zodpovednosti za škodu bezpilotných lietajúcich prostriedkov „dronov“. Do problematiky legislatívy vás uvedie Martin Nemeček z Dopravného úradu, v nadväznosti na poistenie zodpovednosti za škodu a možné škodové udalosti.

Stratégia a riadenie manažmentu

Zamestnávatelia, a to nielen v poisťovníctve, sa čoraz častejšie stretávajú s problémom obsadiť pracovné miesta a udržať si zamestnancov.  Tlak na náklady vytvára potrebu nových stratégií i pre poisťovne. Trendom je obmedziť poistné udalosti zlepšovaním pracovného prostredia a aktivitami zameranými na prevenciu. O tom, ako skĺbiť záujem poisťovní, zamestnávateľov i poistených, z ktorého budú všetci profitovať, prezradí vo svojej prezentácii Adrian Strečko zo spoločnosti Metlife.

Každý podnikateľ musí v rámci rozvoja svojho biznisu tiež zamedziť úniku citlivých informácií. Akým spôsobom to urobiť, to sa dozviete na seminári Kontrola zneužitia citlivých informácií verzus právo na súkromie z pohľadu manažmentu spoločnosti, ktoré odprezentujú prednášajúci Peter Bak a Mária Nemcová, z advokátskej kancelárie Bak & Partners.

Prezentované budú tiež úskalia výkonu kontroly zneužitia citlivých informácií cez zásahy do súkromia kontrolovaných osôb v praxi, aktuálna rozhodovacia prax súdov v tejto oblasti i načrtnuté zmeny, ktoré prináša novoprijaté Nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR).

V poslednej dobe mnohých maklérov zaujíma aj legislatívna téma – implementácie IDD. „Práve diskusia nás, ktorí tento trh tvoríme, je prvým krokom k tomu, aby nastali nejaké zmeny či, aby, naopak, niektoré neželané nenastali,“ uzatvára Martin Sinčák. V predvečer podujatia, pondelok 5. júna sa uskutoční spoločenská časť podujatia, na ktorej odznie prednáška someliéra Miroslava Ballu a marketingového špecialistu na oblasť prepojenia biznisu a vína Petra Kučerku.

sibaf_logo

Podujatie SIBAF workshopy & semináre 2017 je zaradené do programu osobitného finančného vzdelávania (OFV) pre stredný a vyšší stupeň v sektore poistenia a zaistenia Slovenskej asociácie sprostredkovateľov poistenia (SASP). Prihlášku nájdete na webe https://registracia.sibaf.sk/.

 

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.