SIBAF forum 2017 sa blíži. Už 12. októbra prinesie inšpiratívne témy a diskusie  


			SIBAF forum 2017 sa blíži. Už 12. októbra prinesie inšpiratívne témy a diskusie  

SIBAF forum 2017 aj tentokrát prinesie závažné a vysoko aktuálne témy pre sprostredkovateľov poistenia. Príďte sa vzdelávať, stretnúť známych kolegov i obchodných partnerov, nadviazať nové kontakty a spoločne diskutovať o problémoch na poistnom trhu.  

Digitalizácia vo výraznej miere zasahuje aj sektor poisťovníctva a sprostredkovania poistenia. Program podujatia SIBAF forum 2017 má podľa slov organizátora Martina Sinčáka za cieľ poukázať na súčasné faktory a prvky technologického vývoja, ktoré už ovplyvňujú a vo výraznej miere budú ovplyvňovať poistný sektor a každodennú činnosť sprostredkovateľov poistenia.

Čo sa dozviete na SIBAF forum 2017?

Na technologický pokrok reaguje aj legislatíva vo forme úpravy zákona o ochrane osobných údajov, ktorého režim nesie v sebe potenciálne finančné riziká pre podnikateľov pri jeho porušení. Na strane druhej, sa ako príležitosť pre náš sektor v tejto oblasti javí rozvoj poistného odvetvia tzv. cyber poistenia, ktoré sa zaoberá rizikami vyplývajúcimi z porušení zásad ochrany osobných údajov a tiež počítačovej kriminality. Ako na to, aby sme mali v poriadku dáta vo vlastnej firme a vedeli v tejto oblasti poskytovať poradenstvo v rámci cyber poistenia aj klientom?

Novela zákona 186/2009 je implementáciou smernice IDD, ktorá má vstúpiť do platnosti na začiatku budúceho roka. Čo prinesie? Ako ovplyvní činnosť sprostredkovateľa poistenia? Dohľad zo strany Národnej banky Slovenska reaguje na pochybenia dohliadaných subjektov a vytvára nástroje na včasnú identifikáciu neštandartného správania sa sprostredkovateľov poistenia. Sú tieto nástroje prínosom pre zúčastnené strany? Kde je priestor na ich vyššiu efektivitu?

Aj keď v rámci kontaktu s poisťovňami čoraz častejšie klienti a aj my ako sprostredkovatelia komunikujú s „robotmi“. Na SIBAF forum stále stretnete ľudí, ktorí majú inšpiratívne poznatky a sú ochotní o nich viesť diskusiu a zdieľať ich. „Keďže ide o závažné a vysoko aktuálne témy, je v našom záujme, aby ste zo SIBAF forum 2017 odchádzali s maximálnym množstvom poznatkov a zodpovedanými otázkami," uzatvára Martin Sinčák.


Na SIBAF forum 2017 budú prezentované aj tieto ďalšie témy:

  • Digitalizácia a jej vplyv na sektor poisťovníctva a sprostredkovania poistenia
  • GDPR - ako zvládnuť proces implementácie v prostredí SFA
  • Riadenie rizika ochrany osobných údajov ako príležitosť pre sprostredkovanie poistenia
  • Novela zákona 186/2009 a implementácia smernice IDD, z pohľadu Martina Petruľáka a osobnosti SIBAF 2010, Tibora Bôrika
  • Asistencia v digitálnom svete. Robot vs. komunikácia s operátorom asistenčnej služby
  • Praktický pohľad na vykazovacie povinnosti finančných sprostredkovateľov vo vzťahu k NBS

Registrovať sa môžete tu: https://registracia.sibaf.sk

Zdroj: www.sibaf.sk, 

SIBAF FORUM 2017

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.