Skupina INSUREVOLUTION kúpila poistný kmeň poisťovní Basler v Česku a na Slovensku


			Skupina INSUREVOLUTION kúpila poistný kmeň poisťovní Basler v Česku a na Slovensku

Švajčiarska skupina INSUREVOLUTION kúpila aktivity nemeckej poisťovacej skupiny Basler, súvisiace s činnosťou jej pobočiek na Slovensku a v Česku.

Dve poisťovne zo skupiny INSUREVOLUTION – Youplus Insurance International AG (Lichtenštajnsko) a myLife Lebensversicherung AG (Nemecko), tak získavajú časť portfólia poistných zmlúv poisťovní Basler. Poisťovňa YOUPLUS preberá kmeň neživotných poistných zmlúv, poisťovňa myLife sa stáva novým poistiteľom kmeňa zmlúv životného poistenia.

Nemecká poisťovacia skupina Basler predala na základe predchádzajúceho súhlasu nemeckého orgánu dohľadu nad finančným trhom (BaFin) kmeň poistných zmlúv, ktorý vznikol činnosťou jej pobočiek v Českej republike a na Slovensku, lichtenštajnskej poisťovni Youplus Insurance International AG a nemeckej poisťovni myLife Lebensversicherung AG, ktoré patria do švajčiarskej skupiny SWISS INSUREVOLUTION PARTNERS.

Poisťovňa YOUPLUS tak dňa 30. 12. 2019 prevzala kmeň neživotných poistných zmlúv, tvorený
predovšetkým úrazovým poistením, od pobočiek poisťovne Basler Sachsversicherungs Aktiengesellschaft. Poisťovňa myLife sa od rovnakého dátumu stala poistiteľom životných poistných zmlúv, ktoré patrili do kmeňa pobočiek poisťovne Basler Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft. Prevod sa týka tak aktívnych, ako aj už ukončených poistných zmlúv.

„Som veľmi hrdý, že tím YOUPLUS, ktorý v roku 2019 uviedol v Českej republike na trh novú, inovatívnu životnú poisťovňu a v nasledujúcich týždňoch vstúpi aj na slovenský trh, dokázal posilniť svoju pozíciu na trhu o akvizíciu poisťovne Basler. Ide o veľmi dôležitý krok v expanzii SWISS INSUREVOLUTION PARTNERS, s cieľom prehĺbiť európske poisťovacie aktivity,“ vysvetľuje Martin Vogl, predseda správnej rady SWISS INSUREVOLUTION PARTNERS.

Tiež prezrádza, aké sú ďalšie plány v tejto oblasti: „V nasledujúcich rokoch sa budeme aj naďalej
aktívne zameriavať na organický rast ako aj rast prostredníctvom fúzií a ďalších akvizícií
v spomínanom regióne.“

Poisťovňa YOUPLUS, ktorá sa v najbližších týždňoch chystá vstúpiť na slovenský trh
s vlastným produktom životného poistenia, bude na základe zmluvy uzatvorenej s poisťovňou
myLife poskytovať starostlivosť klientom oboch poisťovní a zabezpečovať kompletnú správu
poistných zmlúv ako aj likvidáciu poistných udalostí. Poisťovňa YOUPLUS teda poskytuje od
30.12.2019, v záujme zachovania maximálneho komfortu pre bývalých klientov Basleru,
kompletný servis zmlúv životného, ako aj neživotného poistenia.

Pre klientov žiadnej z poisťovní sa nič nemení, podmienky ich poistných zmlúv zostávajú
zachované v rovnakej podobe, ako boli dohodnuté s pôvodnými poistiteľmi. Bez zmeny
zostávajú aj čísla účtov a platobné údaje pre platby poistného.

Nepremlčané nároky z poistných zmlúv uzatvorených s poisťovňami Basler je možné uplatniť
u nových poistiteľov. Tí zabezpečia aj vybavenie už nahlásených poistných udalostí, prípadne
iných uplatnených nárokov zo strany klientov.

Klienti oboch poisťovní budú o prevode poistného kmeňa informovaní listom, v ktorom nájdu
ďalšie informácie, vrátane informácií o svojich právach a ďalších dôsledkoch spojených
s prevodom poistného kmeňa. 

Zdroj: Youplus

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články