Ing. Jozef  Adamkov

Jozef  Adamkov

Funkcia: Predseda predstavenstva, Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Ing. Jozef Adamkov sa od úspešného zakončenia štúdia na vysokej škole v Žiline pohybuje vo svete financií. Je tiež absolventom ročného tréningového Young talent programu v Taliansku. Odborné poznatky a manažérske zručnosti získal vo viacerých medzinárodných finančných spoločnostiach pôsobiacich na slovenskom finančnom trhu. V bankovom sektore sa postupne vypracoval až po najvyššie riadiace pozície. Jeho doménou je predovšetkým retail, na ktorý sa od roku 2012 zameriava aj ako predseda predstavenstva Wüstenrot stavebnej sporiteľne a Wüstenrot poisťovne. V poisťovni riadi úseky vlastného odbytu, externého odbytu, aj alternatívnych distribučných sietí, úsek ľudských zdrojov, úsek marketingu, ako aj oddelenia produktového manažmentu, Back Office a Treasury.

Wüstenrot poisťovňa, a.s.

 

LinkedIn profil